Rezultate cautare

Detalii Nivel Nota Pagini Pret
Studiul activitatii economice la SC Cosmetic SRL

Produsele cosmetice, candva destinate doar femeilor, au devenit tot mai uzitate si de reprezentatii sexului masculin, acestia bucurandu-se de efectele vizibile ale acestor produse asupra pielii si parului lor, de exemplu.

Liceu 10 51 14
Japonia – Tara Soarelui Rasare

Locul de nastere al soarelui, Tara Soarelui Rasare, Japonia este situata in Asia de Est si este formata din patru insule care ocupa peste 90% din intreaga suprafata, dar si din peste 5000 insule mai mici, dar nu mai putin frumoase si spectaculoase.

Liceu 10 23 14
Particularitati ale salarizarii in cadrul administratiei nationale a penitenciarelor

Salariul reprezinta scopul principal al muncii noastre, fiind acordat inainte de a fi platite orice obligatii banesti. El a devenit principala grija a statului, asigurandu-se si drepturi cu privire la tratamente balneare si de odihna, indemnizatii, pensii si alte ajutoare.

Facultate 10 85 80
Caiet de practica - prospectare si amenajare turistica Muntii Apuseni

O incursiune in Muntii Apuseni si o analiza a datelor observate la fata locului. Ce ne ofera turismul montan? Aflam din paginile acestui caiet de practica.

Facultate 10 25 14
OFERTA DE PRODUSE

Destinat elevilor de liceu, care doresc sa isi dezolte cunostintele despre OFERTA DE PRODUSE. Un referat foarte bine organizat, ce contine atat informatii, cat si imagini, menite sa explice indeaproape ce inseamna OFERTA DE PRODUSE. Contine atat prezentarea in word, cat si o prezentare in power-point.

Liceu 10 22 30
Pregatirea tehnica si tactica in fotbal

Destinat elevilor de liceu, care doresc sa isi dezolte cunostintele despre Pregatirea tehnica si tactica in fotbal. Un referat foarte bine organizat, ce contine atat informatii, cat si imagini, menite sa explice indeaproape ce inseamna Pregatirea tehnica si tactica in fotbal. Contine atat prezentarea in word, cat si o prezentare in power-point.

Liceu 10 31 30
Dematerializarea juridica

Destinat studentilor care doresc sa isi dezolte cunostintele despre Dematerializarea juridica. Un referat foarte bine organizat, cu informatie selectata corespunzator.

Facultate 10 3 13
Raspunderea patrimoniala in materie fiscala

Destinat studentilor care doresc sa isi dezolte cunostintele despre Raspunderea patrimoniala in materie fiscala. Un referat foarte bine organizat, cu informatie selectata corespunzator.

Facultate 10 9 15
ZILIBERBERG c. MOLDOVEI

Destinat studentilor care doresc sa isi dezolte cunostintele despre ZILIBERBERG c. MOLDOVEI. Un referat foarte bine organizat, cu informatie selectata corespunzator.

Facultate 10 10 15
Acreditivul ca modalitate de plata in comertul international

Schimburile economice comerciale precum şi relaţiile plăţi derivate din acestea pot avea loc fie într-un cadru convenţional solemn , fundamentat pe texte oficiale scrise şi opozabile ambelor părţi semnatare, fie in mod spontan, pe baza contractelor comerciale internaţionale. Astfel, o prima categorie de texte oficiale o constituie acordurile şi conventiile încheiate intre diverse state. Acordurile economice desemnează înţelegerile internaţionale prin care se înregistrează acordul de voinţă a doua sau mai multe state care îşi asumă anumite drepturi şi obligaţii în domeniul economic, financiar si de plăţi.

Facultate 10 84 2
Antecontractul de vanzare - cumparare imobiliara

Antecontractul de vânzare-cumpărare este un acord de voinţe contractual prin care părţile îşi asumă reciproc obligaţia de a încheia între ele, în viitor, un anumit contract de vânzare-cumpărare, stabilind şi conţinutul esenţial al acestuia . Este frecvent utilizat pentru a lega juridiceşte părţile care, din diferite motive, pentru moment nu pot să încheie în mod valabil un contract de vânzare-cumpărare, pe care însă urmăresc să-l încheie în viitor. În acest mod părţile, prin încheierea antecontractului, se asigură că fiecare îşi va menţine voinţa până la data încheierii contractului propriu-zis în forma sa valabilă . Mai este denumit şi promisiune sinalagmatică de vânzare-cumpărare, contract provizoriu sau precontract.

Facultate 10 80 2
Contenciosul administrativ. Actele administrative ce intra in competenta contenciosului administrativ

Contenciosul administrativ român are rădăcini adânc înfipte în istoria ţării noastre. El are o evoluţie istorică deosebită, determinată fiind de modificările ce au avut loc de-a lungul timpului în istoria ţării. Contenciosul administrativ a fost instituit pentru prima dată în ţara noastră prin Legea pentru înfiinţarea Consiliului de Stat din 11 februarie 1864, după sistemul francez.

Facultate 10 96 13
Influenta alcoolului asupra sanatatii omului

Alcoolicul este un ins dependent, depresiv şi autodistructiv, impregnat de rea credinţa şi instabil. Numai în această idee poate fi înţeleasă dependenţa sa (“fizică” şi psihologică), recăderile sale şi medicul se poate orienta în efortul sau terapeutic. Astfel, alcoolicii nu sunt cei care consumă băuturi alcoolice, după cum nu sunt nici aceia care în condiţiile unei ingestii ocazionale de alcool reacţionează disproporţionat, ci numai acia care prezintă o tendinţa irezistibila şi repetată pentru băuturile alcoolice.

Facultate 10 65 2
Dreptul transporturilor - contractul de transport de calatori pe calea ferata

Alături de agricultură şi industrie, transporturile alcătuiesc o ramură de cea mai mare importanţa în dezvoltarea economiei naţionale. Construcţia de căi ferate în ţara noastră a început la mijlocul secolului al XIX lea. Primele linii intrate in exploatare au fost Oravita – Baziaş 1854, Cernavodă – Constanţa în 1860 şi Bucureşti Filaret – Giurgiu în 1869. Cele mai multe linii au fost date în exploatare în perioada 1870 – 1914. În perioada interbelică s-au adăugat câteva linii noi, între care calea ferată transcarpatică Vatra Dornei – Ilva Mică. Totuşi lipseau unele legături între arterele principale, ceea ce ducea la o slabă deservire cu mijloace feroviare a unor regiuni ale ţării.

Facultate 10 84 2
Drepturi fundamentale. Protectia drepturilor omului

Drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului şi cetăţeanului constituie nu doar o realitate ci şi o finalitate a întregii activităţi umane, bineînţeles a aceleia democratice şi progresiste. De aici şi atenţia cuvenită care este acordată aproape peste tot în lumea actuală, problemelor teoretice şi practice referitoare la drepturile omului, la protecţia şi respectul libertăţilor fundamentale ale persoanei umane.

Facultate 10 55 13
Extradarea si expulzarea, institutii de drept penal si drept international

Lupta contra infracţiunilor este o problemă care intereseză nu numai un stat, ci şi alte state. De multe ori, efectele infractiunii săvărşite într-un stat se răsfrâng, într-un fel sau altul şi asupra altor state.

Facultate 10 72 2
Actul administrativ de autoritate

Suveranitatea statală,definită ca supremaţie a puterii de stat în interiorul său şi independenţă faţă de puterea altor state,este înfăptuită prin trei funcţii: funcţia legislativă, funcţia executivă şi funcţia judecătorească.Dintre aceste funcţii,prezintă interes pentru lucrarea de faţă funcţia executivă sau administrativă a statului.

Facultate 10 81 13
Analiza nivelului si evolutiei ratei inflatiei in Romania in perioada 1990 - 1999

Inflaţia reprezintă unul dintre cele mai „nocive” fenomene economice care se manifestă în economiile contemporane. Totuşi, aceasta nu reprezintă un fenomen nou, manifestările ale ei fiind întâlnite încă din secolele al XVII-lea şi al XVIII-lea, şi conşiderată drept o maladie cronică, greu de stăpânit. Tema inflaţiei a fost adesea pusă în discuţie de numeroşi specialişti (economişti şi nu numai), aceştia încercând sa definească fenomenul, să explice cauzele apariţiei inflaţiei, impactul acesteia asupra populaţiei şi agenţilor economici, formele sale de manifestare .

Facultate 10 86 3
Contabilitatea si analiza circulatiei marfurilor in comertul cu amanuntul

În actualele condiţii contabilitatea trebuie să asigure cu informaţie obiectivă şi veridică proprietarii şi angajaţii întreprinderilor, investitorii şi creditorii, acţionarii, bursele de valori, autorităţile fiscale şi alte autorităţi de stat, structurile de prognozare a dezvoltării economiei şi alte categorii de utilizatori ai informaţiei prezentate în rapoartele financiare ale întreprinderii.

Facultate 10 60 3
Evaluarea pozitiei financiare a intreprinderilor

Bazele de evaluare sunt atribute monetare ale elementelor ce compun situaţiile financiare – active, datorii, capitaluri proprii, venituri şi cheltuieli. Spre exemplu, o întreprindere deţine un activ achiziţionat anterior; în situaţiile financiare, acest activ poate fi evaluat utilizând mai multe valori : poate fi măsurat la costul istoric, sau la valoarea netă de realizare curentă sau, dacă este înlocuibil, la costul de înlocuire curent; elementul respectiv mai poate fi măsurat, de asemenea, în anumite cazuri, prin combinarea mai multor baze de evaluare. Pentru a fi relevante, unele atribute monetare pot fi utilizate în situaţiile financiare numai in conjuncţie cu altele. De exemplu, valoarea de utilitate nu se utilizează în situaţiile financiare în mod singular, ci este folosită de regulă împreună cu alte atribute monetare.

Facultate 10 130 3
Implementarea unui sistem de management al calitatii conform standardului ISO 90012000 (S.C. XYZ S.A

În condiţiile economice actuale, în care calitatea are o importanţă din ce în ce mai mare ca factor decisiv pentru competitivitatea organizaţiilor pe piaţă, se observă faptul că tot mai multe întreprinderi se orientează spre sporirea eficienţei şi îmbunătăţire prin implementarea unor sisteme de management al calităţii.

Facultate 10 103 3
Impozitele indirecte. Taxele vamale

Pentru procurarea veniturilor de care are nevoie pentru acoperirea cheltuielilor publice , statul foloseşte alături de impozitele directe şi impozitele indirecte. În ţările dezvoltate, de regulă, aportul impozitelor indirecte la formarea veniturilor fiscale ale statului este mai mic decât cel al impozitelor directe. Dimpotrivă, în ţările în tranziţie, ponderea impozitelor indirecte o devansează pe cea a impozitelor directe datorită performanţelor economice mai scăzute şi al nivelului relativ scăzut al randamentului şi aportului impozitului pe venit.

Facultate 10 45 3
Principii moderne de management energetic

Management: reprezintă ansamblul de tehnici operaţionale care creează concepţia şi asigură conducerea optimă dintre oameni, resurse şi instalaţii astfel încât produsul realizat să fie competitiv pe piaţă şi să genereze riscuri minime. Managementul exprimă esenţa şi responsabilitatea specific umană a acţiunii sociale. Managementul este o disciplină tehnico-economică cu reguli şi principii, inclusiv modele care permit optimizarea corelaţiilor atât la nivelul proceselor energetice cât şi la nivelul filialelor din sistemul energetic naţional.

Facultate 10 102 3
Traficul de persoane

Traficul de persoane este considerat aducător de profit într-o mai mare măsură decât traficul de droguri.

Facultate 10 94 125
Noica

Noica Cuprins: Citate din Noica Viaţa Lucrări filosofice Opere postume Publicistică Ontologia Bibliografie

Liceu 10 4 3
Emmanuel Levinas

Emmanuel Levinas - referat filozofie Citate Levinas Viața lui Levinas Filosofia lui Levinas Bibliografie

Liceu 10 2 2
Raspunderea penala a minorului

Traind vremurile acestea este bine sa aprofundam acest subiect sensibil. Lucrarea prezinta note de subsol, bibliografie, cuprins si de asemenea exemplificarea unei spete

Facultate 10 8 10
Raport de evaluare (S.C. XYZ S.R.L.)

SC COMODIM SRL cu sediul în Râmnicu Vâlcea, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J38/639/20.11.1997, cod fiscal nr. 10226740, cu sediul social în strada Henri Coandă, număru 35, bloc I11, scara B, apartament 16, judetul Vâlcea si cu sediul secundar aferent activităţii in Râmnicu Vâlcea, strada Calea lui Traian, număru 9, judeţul Vâlcea, cont curent număru RO38BTRL03901202530401xx deschis la Banca Transilvania Râmnicu Vâlcea, este reprezentată de Drăguşin Nicolae şi Moldoveanu Gheorghe Daniel în calitate de asociaţi si administratori.

Facultate 10 42 3
Reflectarea in contabilitate a stocurilor de marfuri si ambalaje

Informaţia şi, îndeosebi, informaţia economică este astăzi prezentă în toate domeniile de activitate, fiind un element indispensabil al progresului. Relaţiile sociale moderne ne arată că odată cu dezvoltarea economiei de piaţă şi sporirea gradului de complexitate a acestuia trebuie să se dezvolte corespunzător ca arie, conţinut şi operativitate – şi informaţia economică pen¬tru ca ea să poată furniza elementele necesare luării deciziilor, să poată reflecta exact situaţia patrimonială a unităţilor şi rezultatelor activităţilor economico-financiare.

Facultate 10 94 13
Selectia si angajarea personalului (S.C. XYZ S.A.)

Este cunoscut faptul ca, o perioada indelungata de timp, metodele de selectie ale personalului au fost rudimentare.Evolutia tehnologiei, contextual economico-social, cresterea complexitatii activitatilor desfasurate in intreprinderi etc. au fost tot atatea elemente care au condus, in mod treptat, la elaborarea unor metode si tehnici de selectie, incadrare, si integrare a personalului unitatii.

Facultate 10 82 13
Viziunea agentului economic asupra concurentei. Strategia de marketing

Marketingul este un instrument al concurenţei, care reprezintă un factor esenţial al mediului înconjurător. La prima vedere, mărfurile concurează între ele, în realitate, însă, concurează întreprinderile care produc şi vând aceste mărfuri. De aceea cunoaşterea subiectului şi obiectului concurenţei permite să se facă o argumentare a nivelului competitivităţii mărfurilor.

Facultate 10 57 3
Procedura de elaborare a proiectului bugetului de stat

Formarea finanţelor este rezultatul unui proces istoric îndelungat şi complex, care este determinat de evoluţia vieţii sociale, prin apariţia şi dezvoltarea comunităţilor umane, apariţia proprietăţii private şi scindarea în clasele sociale, dezvoltarea forţelor de producţie şi a relaţiilor bani-marfa, apariţia statului şi crearea aparatului de constrângere cu scopul de a asigura condiţii pentru acumularea de mijloace băneşti necesare întreţinerii aparatului de stat şi îndeplinirii funcţiilor sale

Facultate 10 38 14
Raspunderea politica a Guvernului si membrilor sai in dreptul romanesc si comparat

De cele mai multe ori tratatele de drept public nu se opresc asupra sensului noţiunii de răspundere politică, abordând-o ca pe un concept asupra căruia există consensul teoreticienilor şi referindu-se la ea întotdeauna în raport de o anumită instituţie: Guvern, Preşedinte, Parlament. Fără a adânci un demers care ţine mai ales de teoria generală a dreptului, este interesant a reţine opinia unui autor în domeniu, potrivit căreia identificăm în cadrul formelor răspunderii juridice şi răspunderea juridica cu caracter politic1

Facultate 10 51 14
Ultrajul

Infracţiunea de ultraj este reglementată în articolul 239 din partea specială a Codului penal : “Insulta, calomnia ori ameninţarea săvârşită nemijlocit sau prin mijloace de comunicare directă, contra unui funcţionar public care îndeplineşte o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat, aflat în exerciţiul funcţiunii ori pentru fapte îndeplinite în exerciţiul funcţiunii.”

Facultate 10 69 4
Studiu de geografie sociala Municipiul Braila

Studiul de geografie socială a unui teritoriu implică analiza cantitativă şi calitativă a componentelor mediilor geografice, a interdependenţei elementelor sale, dar mai ales, a modului cum acestea influenţează activitatea umană şi condiţionarea reciprocă a antropicului cu cadrul natural. Alegerea spre studiu a zonei oraşului Brăila a necesitat o bună cunoaştere a zonei, a componentelor de bază a acestui mediu geografic, bine individualizat în cadrul Câmpiei Române, nord-estul acesteia, respectiv Câmpia Brăilei sau a Bărăganului nordic, pe care s-a grefat o puternică activitate umană care poate duce la degradarea sa, dacă nu se iau măsuri de protecţie în timp. În elaborarea acestui studiu de geografie socială am parcurs cele trei etape de întocmire ale unei lucrări: documentare, cercetare, redactare.

Facultate 10 107 4
Tecuci

Analiza câtorva aspecte din trecutul oraşului Tecuci, începând din prima jumătate a secolului al XV-lea şi până la mijlocul secolului al XVIII-lea se întemeiază pe consultarea prealabilă a izvoarelor istorice şi colecţiilor de documente, surse esenţiale de informaţii pentru conţinutul lucrării, precum şi studiilor de istorie care au ajutat la înţelegerea unor aspecte generale legate de probleme ce au făcut obiectul preocupării noastre şi pe care le-am enunţat în lucrarea de faţă.

Facultate 10 107 14
Aparitia si dezvoltarea ciberneticii. Obiectul si metodele ciberneticii economice

Unii termeni şi multe idei care au constituit limbajul cibernetic şi cel sistemic apar cu mult înainte de momentul considerat de istoria ştiinţei ca fiind cel al întemeierii ciberneticii. Se consemnează, astfel, faptul că termenul ,,kybernetes” înseamnă în limba greacă veche ,,cârmaci”, iar Platon îl utilizează într-unul dintre dialogurile sale în sensul abstract de ,,pilotaj unei entităţi politice”. Din cunvântul kybernetes se pare că provine, în limba română, ,,a chivernisi”, dar, printr-o filieră slavă, un ,,guvernator” însemna cunducătorul unei provincii (gubernie). ,,Guvern” provine din guvernator, gubernie, deci şi din kybernetes.

Facultate 10 306 4
Comunicarea intre doua sisteme haotice in timp discret

Criptografia este un „ ansamblu de tehnici care permit protectia informatiilor datorita unui cod secret”. Ea studiaza in special metode pentru securizarea informatiilor in fata unor atacuri intentionate. Aceste metode de cifrare sunt bazate in general pe algoritmi matematici foarte dificili de rezolvat daca nu avem cheile de cifrare. Pentru a face un mesaj „ilizibil”, de neinteles pentru un interceptor avem mai multe posibiliatati, dintre care enumeram : - Repetarea de mai multe ori a aceluiasi caracter, acesta este un cod cu repetitie. - Inlocuirea unui caracter cu un altul, substitutia. - Schimbarea ordinii caracterelor intr-un cuvant, transpozitia.

Facultate 10 61 4
Sistem informational si sistem informatic

Reţelele de calculatoare reprezintă în prezent suportul principal pentru realizarea comunicaţiilor în majoritatea organizaţiilor moderne. Evoluţia continuă, schimbarea practicilor în afaceri şi noile aplicaţii forţează însă limitele tehnologiei către noi performanţe, grade de flexibilitate şi fiabilitate. Astfel, soluţiile viitorului vor permite disponibilizarea unei lăţimi de bandă mai mari, un trafic multimedia şi o administrare simplificată a reţelei.

Facultate 10 83 14
Experiente inovatoare in romanul romanesc interbelic

Lucrarea de faţă îşi propune să prezinte tabloul complex al experinţelor moderne din romanul nostru interbelic. O prezentare a acestor experienţe înseamnă însă, o parcurgere aproape integrală a materiei epice din această perioadă, romanul având o evoluţie prin revoluţie. Am considerat necesar un capitol de deschidere care să arate orientările epicului de până la 1918 pentru o mai facilă comparare a structurilor româneşti interbelice cu cele deja existente în literatura noastră de până atunci.

Facultate 10 68 4
Imaginea satului in operele lui Liviu Rebreanu si Marin Preda

„… pentru ţăranul nostru pământul nu e un obiect de exploatare, ci o fiinţă vie, faţă de care se nutreşte un sentiment straniu de adoraţie şi de teamă. El se simte zămislit şi născut din acest pământ ca o plantă fermecată care nu se poate stârpi în vecii vecilor. De aceea pământul este însuşi rostul lui de-a fi. Pământul nostru are un glas pe care ţăranul îl aude şi-l înţelege.” 1 Lovinescu denunţa excesul de literatura rurală, excesul de perspectivă socială, individualismul semănătorist, lipsa de realism. Deşi promovează cu deosebire literatura citadină, subiectivă şi intelectuală ca forme de sincronizare cu metodele vest-europene, salută cu entuziasm apariţia romanului Ion, de Liviu Rebreanu, care, pornind de la o tematică rurală şi socială, depăşeşte decisiv orientările semănătoriste si cele poporaniste.” G.Călinescu spunea că „Liviu Rebreanu este un mare scriitor şi pe drept cuvânt creatorul romanului românesc modern, cu mult asupra a ceea ce epoca lui produsese.2 Romanul lui Liviu Rebreanu reprezintă realizarea integrală a idealului semănătorist. Ceea ce nu au reuşit să dea tendinţă agresivă şi lirismul romantic al acestei şcoli literare, ne-a dat realismul lui Rebreanu : epopeea ţărănimii noastre prinse în celula vieţii unui sat ardelean.

Facultate 10 60 4
Ion Luca Caragiale - universul comic

Fără o delimitare rigidă, lipsită de relevanţă pentru istoria literaturii, epoca marilor clasici cuprinde câteva decenii în care s-au format şi au creat cei patru scriitori de excepţie, Mihai Eminescu, Ion Creangă, Ioan Slavici şi Ion Luca Caragiale, perioadă întinsă aproximativ de la 1810 până în primul deceniu al secolului al XX- lea. Termenul de mari clasici, folosit de majoritate istoriilor literare, este o sintagmă precis delimitată din punct de vedere istoric şi ca valoare artistică, cu un conţinut clar, diferit de noţiunile de clasic şi clasicism, în sensul de curent artistic, sau, în cel mai bun caz, apropiat de ele prin inducţie şi contaminare, prin cultul valorii unor opere constituite în modele cu însuşiri artistice universal recunoscute. Epoca marilor clasici reprezintă etapa de maturitate deplină a literaturii române, una dintre cele mai strălucite din întreaga noastră cultură naţională.Terenul pregătit îndelung şi cu eforturi uneori dramatice a făcut posibilă apariţia după 1870 a patru scriitori de excepţie, care prin valoarea creaţiei şi prin repercursiunile asupra întregii mişcări literare ulterioare şi-au depăşit epoca şi au devenit repere de valoare şi de conştiinţă artistică pentru generaţiile care au urmat.

Facultate 10 61 4
Operatiunea de curatare si degazare tancurilor de marfa la navele petroliere

Întreaga dezvoltare a transportului maritim se situează azi în sfera unor mari exigente de ordin economic , tehnic , organizatoric în conformitate cu cerinţele tot mai mari ale economiei noastre naţionale . Ca urmare a creşterii treptate a relaţiilor comerciale ale României , traficul portuar a atins in 1953 nivelul anului 1938 , continuând să crească în medie cu 350.000 de tone anual . Parcul flotei maritime a sporit de la 8 nave în anul 1950 la 153 de nave in 1978 , cu o capacitate de 2,3 milioane tdw , iar in anul 1980 totalul navelor a crescut la 180 , iar capacitatea la 2,6 milioane tdw .

Facultate 10 92 4
Mobilitatea teritoriala in contextul aderarii Romaniei la Uniunea Europeana

Supunându-ne unei ipoteze general valabile în acest context, anume că mobilitatea socială cunoaşte o dinamică ascendentă, acest fenomen social devenind din ce în ce mai prezent în morfologia socială, în realitatea socială, atât la nivel naţional (fie că vorbim despre mobilitatea în interiorul ţarii noastre, fie că vorbim de mobilitatea socială ce se manifestă sub forma emigrării) cât şi la nivel internaţional, interesul nostru vizând, cu precădere arealul paneuropean, deschidem retorica lucrării de faţă sub semnul unei incertitudini din ce în ce mai prezente în studiul empiric al mobilităţii sociale. Incertitudinea la care facem referire nu este legată de acurateţea definirii conceptului de mobilitate socială, nu face referire la încărcătura semantică a acestei noţiuni şi nici la aparatul metodologic la care recurgem pentru a dezbate acest subiect, incertitudinea pe care o supunem atenţiei dumneavoastră se leagă de probele privind o concluzie sau alta, concluzii la care ajungem prin analiza bazelor de date pe care le avem la dispoziţie cu privire la acest fenomen social.

Facultate 10 67 4
Procedee tehnico - tactice in domeniul cercetarii traficului de stupefiante

Încă din antichitate oamenii au cunoscut acţiunea binefacatoare sau toxică a anumitor plante sau a produşilor izolaţi din ele. Din acest motiv se poate afirma că abuzul întrebuinţării stupefiantelor dăinuie de foarte multă vreme. Naturalistul grec Teofrast, elevul lui Aristotel, în secolul 3 î.ch. în scrierile sale, vorbeşte despre opiu, pe care îl denumea "meconium", denumire ce se mai păstrează şi astăzi

Facultate 10 147 14
Sarcinile invatamantului.Reflectarea in literatura de specialitate

Intr-o lume definita prin mobilitate, fluiditate si tranzienta, o lume a tehnologiilor de varf, o lume in care resursa strategica cea mai importanta este informatia, educatia trebuie sad ea raspunsuri specifice: continuturi diversificate, metodologii care sa cultive creativitatea, spiritual intreprinzator, capacitatea de adaptare. Reforma invatamantului are la baza democratizarea si deschiderea acestuia spre idealuri care valorizeaza copilul cu drepturile si nevoile sale, cu aspiratiile spre libertate, indifferent de oricare alte percepte. In articolul 5 din Legea Invatamantului nr.84 din iulie 1985, se spune: “Cetatenii Romaniei au drepturi egale de acces la toate nivelurile si formele de invatamant indiferent de conditia sociala si materiala de sex ,rasa, nationalitate, apartenenta politica sau religioasa”. Aceasta prevedere este in deplin accord cu documentele internationale, ceea ce exprima dorinta si vointa celor care raspund la acest domeniu, de respect fata de drepturile copilului.

Facultate 10 42 4
referat efect doppler

referat biofizica efect doppler

Facultate 10 9 13
Tehnici de promovare a identitatii vizuale in compania DECATHLON

Destinat elevilor de liceu, care doresc sa isi dezolte cunostintele despre Tehnicile de promovare a identitatii vizuale in compania DECATHLON. Un referat foarte bine organizat, ce contine atat informatii, cat si imagini, menite sa explice indeaproape ce inseamna si care sunt Tehnicile de promovare a identitatii vizuale in compania DECATHLON. Contine atat prezentarea in word, cat si o prezentare in power-point.

Liceu 10 23 20
Tehnoredactarea si arhivarea documentelor

Destinat elevilor de liceu, care doresc sa isi dezolte cunostintele despre TEHNOREDACTAREA SI ARHIVAREA DOCUMENTELOR. Un referat foarte bine organizat, ce contine atat informatii, cat si imagini, menite sa explice indeaproape ce inseamna TEHNOREDACTAREA SI ARHIVAREA DOCUMENTELOR. Contine atat prezentarea in word, cat si o prezentare in power-point.

Liceu 10 30 30
Managementul Monitorizarii si Legislatia Substantelor Periculoase

Destinat studentilor care doresc sa isi dezolte cunostintele despre Managementul Monitorizarii si Legislatia Substantelor Periculoase. Un referat foarte bine organizat, ce contine atat informatii, cat si imagini, menite sa explice indeaproape ce inseamna Managementul Monitorizarii si Legislatia Substantelor Periculoase. Contine prezentarea in word.

Facultate 10 104 20