Rezultate cautare

Detalii Nivel Nota Pagini Pret
Protectia calitatii apei

Apa, acest element esential al supravietuirii, poate fi si extrem de periculoasa pentru sanatate, in cazul in care este contaminata cu diverse substante chimice, poluante. O societate sanatoasa inseamna in primul rand oameni sanatosi, acest lucru traducandu-se in primul rand prin alimente sanatoase, deci si printr-o apa cat mai pura.

Facultate 10 20 14
Monitorizarea calitatii aerului

Calitatea ridicata a aerului se reflecta in primul rand in sanatatea oamenilor. Lupta cu poluarea si incercarea de a mentine aerul cat mai curat si mai ozonat este una tot mai asidua in ultimele decenii intrucat si rezultatele nefaste ale aerului neconform cu standardele au inceput sa fie tot mai evidente.

Liceu 10 28 14
Corelatia dintre calitatea produselor si protectia consumatorului

Economia noului mileniu aduce cu sine si noi exigente, odata cu dezvoltarea intr-un ritm extrem de alert a pietei si a societatii in ansamblul ei. Calitatea ridicata a produselor este o cerinta esentiala si respectarea ei asigura sanatatea tuturor consumatorilor.

Liceu 10 34 14
Analiza impozitelor indirecte

In economiile moderne, impozitele sunt colectate de catre stat atat pentru finantarea cheltuielilor, cat si pentru indeplinirea triplului lor rol de stabilizare, de distribuire si de alocare.

Liceu 10 37 14
Cadastru si legislatie cadastrala

O scurta introducere in domeniul cadastrului, cu prezentarea legislatiei in vigoare. Discutam despre tipurile de cadastru,despre sistemele informationale specifice, despre latura juridica a cadastrului, dar si despre alte notiuni din domeniu.

Facultate 10 22 8
Proiect Curs Resurse Umane - Dosar de personal

Proiect Curs Resurse Umane - Dosar de personal

Facultate 10 20 6
Calitatea de comerciant in raporturile juridice comerciale

Potrivit Codului comercial roman , subiecte ale raporturilor comerciale pot fi atat comerciantii cat si necomerciantii . Dreptul comercial roman avand la baza sistemul obiectiv dispune ca oricarei persoane care savarseste fapte obiective de comert , i se aplica prevederile legislatiei comerciale , indiferent daca persoana care le savarseste are sau nu calitatea de comerciant

Facultate 10 52 0
Imunitatile si privilegiile diplomatice. Natura lor juridica

Aproape printr-o lege a firii în fiecare etapă, secol, pare a se ivi la nivelul fiecărei entităţi sociale personalităţi cu voinţa şi puterea intelectuală de a modela întregul sistem internaţional potrivit propriilor sale valori. Abordarea modernă a relaţiilor internaţionale bazate pe statul – naţiune şi motivate de interese naţionale a elaborat conceptual de echilibru al puterilor care a dominat diplomaţia influenţând relaţiile internaţionale hotărâtor.

Facultate 10 56 2
Adoptarea monedei unice EURO in tarile recent aderate la U.E

Dacă pînă acum cîţiva ani, numele generic pentru moneda europeană era ECU-ul (European Currency Unit), în ultimul timp (şi realitatea ne demonstrează acest lucru), numele care s-a impus atît pe piaţă, cît şi în conştiinţa oamenilor este cel de EURO. Ecu-ul nu a constituit niciodată reprezentarea unei monede propriu-zise, ci era doar o unitate de măsură monetară, un nume generic care fluctua în raport cu monedele ţărilor europene. Insa el a constituit, cu siguranţă, una din etapele hotărîtoare care au dus la apariţia monedei unice europene.

Facultate 10 50 13
Asigurarile de pensii in Romania - prezent si perspectiva

Asigurările sociale în România, constituie un mijloc de garantare a unor drepturi constituţionale venite să rezolve protecţia salariaţilor, cooperatorilor, asociaţilor, agricultorilor, pensionarilor şi a familiilor acestora în cazuri de incapacitate temporară sau permanentă de muncă. Aceste drepturi constituţionale la asigurări sociale se exercită prin sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, a cărui funcţionare este reglementată în prezent prin Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare. Este un sistem unic, obligatoriu, cu contribuţii precizate, garantat de stat şi administrat public

Facultate 10 103 3
Aspecte generale privind asigurarile de viata din Romania

Decizia de a alege drept temă a lucrării de diplomă „Piaţa asigurărilor de viaţă din România” nu a fost luată din dorinţa de a realiza o informare asupra acestui sector, pentru că nu am nici cea mai mică îndoială că există numeroase publicaţii in acest sens. De asemenea, intenţia mea nu a fost de a comenta situaţia actuală a acestei industrii. Scopul acestei lucrări este rezultatul dorinţei de a scoate in evidenţă adevăratele valenţe ale acestui domeniu foarte specializat al economiei naţionale, asigurarea de viaţă. Practic trebuie „să-i dăm Cezarului ce-i al Cezarului”, conştientizând că asigurările de viaţă reprezintă un factor cheie al creşterii economice.

Facultate 10 95 3
Bursa de valori si scopul acesteia

Bursa de valori este una din cele mai importante institutii ale economiei de piata, un segment al pietei financiare, o piata secundara organizata, transparenta si supravegheata, pe care se încheie tranzactii referitoare la valori mobiliare, derivate ale acestora, bani.

Facultate 10 50 3
Cambia in comertul international

Relaţiile comerciale internaţionale implică în mod necesar operaţiei de credit, deoarece în cadrul acestor relaţii există obligaţii afectate de termen, unul din elementele ce caracterizează creditul. Într-adevăr, creditul se caracterizează prin unele trăsături, cum ar fi : factorul timp, încredere, risc şi lipsa oricărei idei de speculaţie, cu alte cuvinte creditul implică un decalaj în timp între două prestaţii : cea a creditorului, actuală, şi cealaltă, a celui creditat, viitoare, operaţii pe care creditorul o acceptă fiindcă are încredere în cel căruia îi acordă credit (deseori luându-şi, de altfel, şi unele garanţii în această privinţă), riscul inerent unor atare operaţii şi în sfârşit lipsa oricărei idei de speculaţie (creditorul) având doar o remuneraţie corespunzătoare dobânzii pentru un împrumut.

Facultate 10 88 3
Contabilitatea decontarilor cu bugetul privind impozitele republicane

Plata impozitelor şi taxelor datorate statului este o obligaţie a tuturor cetaţenilor unei ţări. Pentru respectarea acestei obligaţii este necesară o bună colaborare între funcţionarii administraţiei fiscale şi contribuabilii (persoanele care plătesc taxe şi impozite

Facultate 10 48 3
Contabilitatea obligatiilor fiscale

Obiectul contabilităţii financiare curente este reflectarea stării patrimoniului economic la un moment dat, urmărirea şi înregistrarea cronologică şi sistematică a fluxurilor interpatrimoniale şi a celor intrapatrimoniale la determinarea rezultatelor economico-financiare într-o perioadă de timp dată, de regulă un exerciţiu financiar.

Facultate 10 60 13
Decontarile cu personalul

Forţa de munca este unul din factorii tradiţionali de producţie, alături de natură şi capital, definit ca ,,potenţialul fizic şi intelectual al oamenilor, prin care ei pot să producă bunuri materiale şi servicii utile’’.

Facultate 10 40 3
Evaluarea pozitiei financiare a intreprinderilor

Bazele de evaluare sunt atribute monetare ale elementelor ce compun situaţiile financiare – active, datorii, capitaluri proprii, venituri şi cheltuieli. Spre exemplu, o întreprindere deţine un activ achiziţionat anterior; în situaţiile financiare, acest activ poate fi evaluat utilizând mai multe valori : poate fi măsurat la costul istoric, sau la valoarea netă de realizare curentă sau, dacă este înlocuibil, la costul de înlocuire curent; elementul respectiv mai poate fi măsurat, de asemenea, în anumite cazuri, prin combinarea mai multor baze de evaluare. Pentru a fi relevante, unele atribute monetare pot fi utilizate în situaţiile financiare numai in conjuncţie cu altele. De exemplu, valoarea de utilitate nu se utilizează în situaţiile financiare în mod singular, ci este folosită de regulă împreună cu alte atribute monetare.

Facultate 10 130 3
Evidenta personalului a volumului de munca si calcularea salariului

Evidenta remunerării muncii si a decontărilor cu personalul prezintă un compartiment al contabilităţii care necesita un volum mare de lucru si care întotdeauna a ocupat un loc important si o greutate specifica in volumul total al lucrărilor de evidenta.

Facultate 10 60 3
Evolutia impozitelor directe in Romania in perioada de tranzitie

Impozitele indirecte reprezintă o prelevare a unei părţi din veniturile şi/sau averea persoanelor fizice şi juridice la dispoziţia statului în vederea acoperirii cheltuielilor publice. În vederea acoperirii nevoilor sale tot mai mari statul instituie pe lângă impozite directe şi impozite indirecte, asupra vânzărilor de mărfuri şi prestării de servicii.

Facultate 10 55 3
Mediul bancar

Caderea sistemului comunist la sfârşitul lui 1989 a marcat începutul reformei economice în România. Sectorul financiar a fost unul dintre primele sectoare care a beneficiat de noul climat economic. Înainte de 1989 sistemul era astfel structurat încât era imposibila orice concurenta între diferitele entitati bancare, existand numai patru entitati specializate (BNR, Banca pentru Investitii, Banca pentru Agricultura şi Industrie Alimentara si Banca Româna de Comert Exterior) şi una care oferea servicii financiare catre populatie (CEC). BNR nu numai ca emitea moneda nationala, dar oferea şi servicii comerciale societatilor, care erau toate în proprietatea statului.

Facultate 10 94 13
Politici si tratamente contabile privind evaluarea initiala si ulterioara a imobilizarilor corporale

Din dorinţa de a alinia contabilitatea românească la normele internaţionale, Ministrul Finanţelor a emis Ordinul numărul 94/2001 pentru aprobarea Reglementărilor contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunitaţilor Economice Europene şi cu Standardele Internaţionale de Contabilitate . Aceste reglementări se aplica impreună cu Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, şi cu Standardele Internaţionale de Contabilitate .

Facultate 10 93 13
Taxa pe valoarea adaugata

Taxa pe valoarea adaugata este un impozit indirect datorat la bugetul statului si care este colectat conform prevederilor prezentului titlu.

Facultate 10 103 3
Trainingul ca instrument in managementul schimbarii

Motivaţia unei lucrări de diplomă vine din dorinţa de a împlini un program de studiu, fie că aceasta împlinire vine din necesitatea de a te specializa într-o anumită ramură, fie că aceasta vine ca o consfinţire a experienţei şi a atitudinilor experimentate până în prezent, fie că reprezintă o îmbinare a celor două. O astfel de lucrare prezintă un orizont la nivelul autorului, nivel ce ţine de pregătirea anterioară, de interesul pentru un anumit domeniu, de atitudinea prezentă, de experienţa personală, şi de experienţa în modalităţile de exprimare care transformă puternic ideea.

Facultate 10 42 3
Nulitatea. Regimul juridic al nulitatii

Nulitatea este mijlocul sancţionator prevăzut de lege pentru a asigura respectarea condiţiilor de realitate a actului juridic. În măsura în care un act juridic concret nesocoteşte aceste condiţii el este lipsit de efectele sale prin mijlocirea nulităţii. Întrucât însă ceea ce se urmăreşte prin instruirea nulităţii nu este reprimarea încălcării în sine a legii, ci asigurarea realizării scopului în considerarea căruia a fost stabilită condiţia de validitate, nulitatea trebuie să opereze numai când nerespectarea condiţiei de valabilitate respective contravine acestui scop.

Facultate 10 120 4
Ocrotirea minorului

Prin noţiunea de ocrotire părintească se desemnează totalitatea drepturilor şi obligaţiilor acordate de lege părinţilor pentru a asigura creşterea şi educarea copiilor minori. Instituţia ocrotirii părinteşti este tratată în titlul III, capitolul I, secţiunea I din Codul familiei sub denumirea de “Drepturile şi îndatoririle părinţilor faţă de copiii minori”, care se completează cu dispoziţiile Ordonanţei de Urgenţă nr. 26/1997 privind protecţia copilului aflat în dificultate. Ea înlocuieşte instituţia “puterii părinteşti” din vechea legislaţie (art. 325-341 Cod civil) care era definită ca totalitate a drepturilor acordate de lege părinţilor asupra persoanei şi bunurilor copilului, atât timp cât acesta este minor şi neemancipat.

Facultate 10 103 4
Procedura de elaborare a proiectului bugetului de stat

Formarea finanţelor este rezultatul unui proces istoric îndelungat şi complex, care este determinat de evoluţia vieţii sociale, prin apariţia şi dezvoltarea comunităţilor umane, apariţia proprietăţii private şi scindarea în clasele sociale, dezvoltarea forţelor de producţie şi a relaţiilor bani-marfa, apariţia statului şi crearea aparatului de constrângere cu scopul de a asigura condiţii pentru acumularea de mijloace băneşti necesare întreţinerii aparatului de stat şi îndeplinirii funcţiilor sale

Facultate 10 38 14
Protectia drepturilor copilului in dreptul intern romanesc, in sistemul O.N.U. si in sistemul europea

Nivelul de perfecţionare la care a ajuns în prezent protecţia fiinţei umane - atât pe plan mondial, cât şi în Europa, este, fără îndoială, rezultatul parcurgerii mai multor etape, din cele mai vechi timpuri şi până în zilele noastre. Astfel, încă din timpurile străvechi şi parcurgând întreaga istorie a gândirii sociale, a apărut convingerea că oamenilor li se cuvin anumite drepturi, anumite libertăţi .

Facultate 10 150 14
Ultrajul

Infracţiunea de ultraj este reglementată în articolul 239 din partea specială a Codului penal : “Insulta, calomnia ori ameninţarea săvârşită nemijlocit sau prin mijloace de comunicare directă, contra unui funcţionar public care îndeplineşte o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat, aflat în exerciţiul funcţiunii ori pentru fapte îndeplinite în exerciţiul funcţiunii.”

Facultate 10 69 4
Potentialul turistic al patrimoniului imaterial din Bucovina

Ţara noastră este deţinătoare a unui tezaur imens de vestigii arheologice, monumente istorice, de artă sau de arhitectură, ca şi a unui inestimabil patrimoniu etnofolcloric, care atestă evoluţia şi perenitatea pe aceste meleaguri, dezvoltarea culturii şi artei poporului român, tot acest fond cultural-istoric formează o parte însemnată a ofertei turistice şi o componentă a imaginii turistice a României pe piaţa internaţională.

Facultate 10 118 4
Procedee tehnico - tactice in domeniul cercetarii traficului de stupefiante

Încă din antichitate oamenii au cunoscut acţiunea binefacatoare sau toxică a anumitor plante sau a produşilor izolaţi din ele. Din acest motiv se poate afirma că abuzul întrebuinţării stupefiantelor dăinuie de foarte multă vreme. Naturalistul grec Teofrast, elevul lui Aristotel, în secolul 3 î.ch. în scrierile sale, vorbeşte despre opiu, pe care îl denumea "meconium", denumire ce se mai păstrează şi astăzi

Facultate 10 147 14
UNIUNEA VAMALĂ PROIECT

Introducere 3 1. Istoricul evolutiei uniunii vamala 4 2. Realizarea Uniunii Vamale 6 3. Uniunea vamala in cifre 10 4. Guvernanta si functionare 11 4.1 Activități și procese 11 4.2 Mijloace 12 4.3 Guvernanța 12 5. Evaluarea Uniunii Vamale 12 5.1 Presiuni externe 13 5.2 Presiuni externe 13

Facultate 10 18 5
Referat-Analiza Ropharma SA

Proiect de analiza a societatii Ropharma.

Facultate 10 33 6
Managementul Monitorizarii si Legislatia Substantelor Periculoase

Destinat studentilor care doresc sa isi dezolte cunostintele despre Managementul Monitorizarii si Legislatia Substantelor Periculoase. Un referat foarte bine organizat, ce contine atat informatii, cat si imagini, menite sa explice indeaproape ce inseamna Managementul Monitorizarii si Legislatia Substantelor Periculoase. Contine prezentarea in word.

Facultate 10 104 20
Sistemul informatic al C.E.C.

Destinat studentilor care doresc sa isi dezolte cunostintele despre Sistemul informatic al C.E.C.. Un referat foarte bine organizat, ce contine atat informatii, cat si imagini, menite sa explice indeaproape ce inseamna Sistemul informatic al C.E.C.. Contine prezentarea in word.

Facultate 10 19 10
Managementul proiectelor in constructii

Destinat studentilor care doresc sa isi dezolte cunostintele despre MANAGEMENTUL PROIECTELOR IN CONSTRUCTII. Un referat foarte bine organizat, ce contine atat informatii, cat si imagini, menite sa explice indeaproape ce inseamna MANAGEMENTUL PROIECTELOR IN CONSTRUCTII. Contine prezentarea in word.

Facultate 10 171 2
PROPUNERI PRIVIND CONCEPEREA SI CONSTITUIREA SISTEMULUI EDUCATIV SI INSTITUTIONAL

Destinat studentilor care doresc sa isi dezolte cunostintele despre PROPUNERILE PRIVIND CONCEPEREA SI CONSTITUIREA SISTEMULUI EDUCATIV SI INSTITUTIONAL. Un referat foarte bine organizat, ce contine atat informatii, cat si imagini, menite sa explice indeaproape care sunt PROPUNERILE PRIVIND CONCEPEREA SI CONSTITUIREA SISTEMULUI EDUCATIV SI INSTITUTIONAL. Contine prezentarea in word.

Facultate 10 131 2
Corporatiile transnationale

Destinat studentilor care doresc sa isi dezolte cunostintele despre Corporatiile transnationale. Un referat foarte bine organizat, ce contine atat informatii, cat si imagini, menite sa explice indeaproape ce inseamna Corporatiile transnationale. Contine prezentarea in word.

Facultate 10 100 2
Fiscalitatea agentilor economici

Destinat studentilor care doresc sa isi dezolte cunostintele despre Fiscalitatea agentilor economici. Un referat foarte bine organizat, ce contine atat informatii, cat si imagini, menite sa explice indeaproape ce inseamna Fiscalitatea agentilor economici. Contine prezentarea in word.

Facultate 10 105 2
Impozitul pe venitul global

Destinat studentilor care doresc sa isi dezolte cunostintele despre Impozitul pe venitul global. Un referat foarte bine organizat, ce contine atat informatii, cat si imagini, menite sa explice indeaproape ce inseamna Impozitul pe venitul global. Contine prezentarea in word.

Facultate 10 21 2
EXCEPTIILE DE PROCEDURA

Destinat studentilor care doresc sa isi dezolte cunostintele despre EXCEPTIILE DE PROCEDURA. Un referat foarte bine organizat, ce contine atat informatii, cat si imagini, menite sa explice indeaproape ce inseamna EXCEPTIILE DE PROCEDURA. Contine prezentarea in word.

Facultate 10 74 2
Abuzul de încredere

Destinat studentilor care doresc sa isi dezolte cunostintele despre Abuzul de încredere. Un referat foarte bine organizat, ce contine atat informatii, cat si imagini, menite sa explice indeaproape ce inseamna Abuzul de încredere. Contine prezentarea in word.

Facultate 10 81 2
Actul administrativ

Destinat studentilor care doresc sa isi dezolte cunostintele despre Actul administrativ. Un referat foarte bine organizat, ce contine atat informatii, cat si imagini, menite sa explice indeaproape ce inseamna Actul administrativ. Contine prezentarea in word.

Facultate 10 26 2
AGENŢIA NAŢIONALĂ A FUNCŢIONARILOR PUBLICI

Destinat studentilor care doresc sa isi dezolte cunostintele despre AGENŢIA NAŢIONALĂ A FUNCŢIONARILOR PUBLICI. Un referat foarte bine organizat, ce contine atat informatii, cat si imagini, menite sa explice indeaproape ce inseamna AGENŢIA NAŢIONALĂ A FUNCŢIONARILOR PUBLICI. Contine prezentarea in word.

Facultate 10 24 2
Impozitul pe salarii

Destinat studentilor care doresc sa isi dezolte cunostintele despre Impozitul pe salarii. Un referat foarte bine organizat, ce contine atat informatii, cat si imagini, menite sa explice indeaproape ce inseamna si cum se calculeaza Impozitul pe salarii. Contine prezentarea in word.

Facultate 10 16 2
Contabilitatea rezultatelor financiare

Destinat studentilor care doresc sa isi dezolte cunostintele despre Contabilitatea rezultatelor financiare. Un referat foarte bine organizat, ce contine atat informatii, cat si imagini, menite sa explice indeaproape ce inseamna Contabilitatea rezultatelor financiare. Contine prezentarea in word.

Facultate 10 95 2
ASPECTE JURIDICO–PENALE PRIVIND INFRACŢIUNEA DE CONTRABANDĂ

Destinat studentilor care doresc sa isi dezolte cunostintele despre ASPECTE JURIDICO–PENALE PRIVIND INFRACŢIUNEA DE CONTRABANDĂ. Un referat foarte bine organizat, ce contine atat informatii, cat si imagini, menite sa explice indeaproape ce inseamna ASPECTE JURIDICO–PENALE PRIVIND INFRACŢIUNEA DE CONTRABANDĂ. Contine prezentarea in word.

Facultate 10 94 2
DREPTUL PENAL ROMAN

Destinat studentilor care doresc sa isi dezolte cunostintele despre DREPTUL PENAL ROMAN. Un referat foarte bine organizat, ce contine atat informatii, cat si imagini, menite sa explice indeaproape ce inseamna DREPTUL PENAL ROMAN. Contine prezentarea in word.

Facultate 10 23 2
Dunarea navigabila

Destinat studentilor care doresc sa isi dezolte cunostintele despre Dunarea navigabila. Un referat foarte bine organizat, ce contine atat informatii, cat si imagini, menite sa explice indeaproape ce inseamna Dunarea navigabila. Contine prezentarea in word.

Facultate 10 18 2
Proiectarea unui sistem informatic pentru gestiunea relaţiilor cu furnizorii şi a mărfurilor

Destinat studentilor care doresc sa isi dezolte cunostintele despre Proiectarea unui sistem informatic pentru gestiunea relaţiilor cu furnizorii şi a mărfurilor. Un referat foarte bine organizat, ce contine atat informatii, cat si imagini, menite sa explice indeaproape ce inseamna Proiectarea unui sistem informatic pentru gestiunea relaţiilor cu furnizorii şi a mărfurilor. Contine prezentarea in word.

Facultate 10 59 2
ANALIZA OCAZIILOR DE PIATA

Destinat studentilor care doresc sa isi dezolte cunostintele despre ANALIZA OCAZIILOR DE PIATA. Un referat foarte bine organizat, ce contine atat informatii, cat si imagini, menite sa explice indeaproape ce inseamna ANALIZA OCAZIILOR DE PIATA. Contine prezentarea in word.

Facultate 10 33 2