Rezultate cautare

Detalii Nivel Nota Pagini Pret
Contributia activitatilor extrascolare la realizarea educatiei formale

Educatia, ca activitate de formare si dezvoltare a copilului in esenta, a personalitatii umane in general, este studiata in cadrul a numeroase discipline socioumane: psihopedagogie, psihologie, sociologie, etc.

Facultate 10 30 14
Instruire asistată de calculator. Dualitate structurală și funcțională: Principii logice fundamentale

Instruire asistată de calculator. Dualitate structurală și funcțională: Principii logice fundamentale Cuprins: 1. Logica. Noțiuni generale 1.1 Noțiunea de principiu logic 1.2.Sistemul principiilor logice 2.Principii logice fundamentale 2.1. Principiul identității 2.2. Principiul non-contradicţiei 2.3. Principiul terțului exclus 2.3.1. nivelul ontologic 2.3.2. nivelul semantic 2.3.3. nivelul sintactic 2.4. Principiul rațiunii suficiente Concluzie

Facultate 10 7 13
Managementul clasei de elevi. Managementul situațiilor de criză educațională

Managementul clasei de elevi. Managementul situațiilor de criză educațională Cuprins: 1. MANAGEMENTULUI CLASEI DE ELEVI – NOȚIUNI GENERALE 1.1. CONCEPT 1.2. MODELE 1.2. DINAMICA GRUPULUI DE ELEVI. INTERACŢIUNI EDUCAŢIONALE ÎN CLASA DE ELEVI 2. SITUAȚII DE CRIZĂ EDUCAȚIONALĂ 2.1. CARACTERISTICI 2.2. TIPURI DE CRIZĂ EDUCAȚIONALĂ 2.3. GESTIONAREA SITUAȚIILOR DE CRIZĂ EDUCAȚIONALĂ 3. MANAGEMENTUL SITUAȚIILOR DE CRIZĂ EDUCAŢIONALĂ 3.1. CONSECINȚELE UNUI MANAGEMENT DEFECTUOS AL CLASEI DE ELEVI 3.2. PREVENIREA ŞI EVITAREA SITUAȚIILOR DE CRIZĂ EDUCAŢIONALĂ 3.3. INTERVENȚIA PROPRIU-ZISĂ 4. METODE ȘI TEHNICI DE CUNOAȘTERE ȘI CARACTERIZARE PSIHOPEDAGOGICĂ A ELEVILOR BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ:

Facultate 10 13 13
Psihologia educației. Învățarea. Teoria genetic-cognitivă şi structurală

Psihologia educației. Învățarea. Teoria genetic-cognitivă şi structurală Cuprins: 1. ÎNVĂȚAREA. CONCEPT ȘI CONDIȚII 1.1. ÎNVĂŢARE: DEFINIRE 1.2. CONDIŢII ALE ÎNVĂŢĂRII 2. TEORIA GENETIC-COGNITIVĂ ŞI STRUCTURALĂ – J.S.BRUNER 2.1. PREZENTARE GENERALĂ 2.1. APLICAŢII ALE TEORIEI LUI BRUNER

Facultate 10 6 8
Psihologia educației. Motivația în activitatea de învăţare. Motivația intrinsecă și motivația extrinsecă

Psihologia educației. Motivația în activitatea de învăţare. Motivația intrinsecă și motivația extrinsecă Cuprins: 1. MOTIVAŢIA ÎN ACTIVITATEA DE ÎNVĂȚARE 1.1. DEFINIȚIE ȘI CARACTERIZARE GENERALĂ 1.2. TEORII ASUPRA MOTIVAŢIEI 2. MOTIVAȚIA INTRINSECĂ ȘI MOTIVAȚIA EXTRINSECĂ 2.1. CARACTERISTICILE MOTIVAȚIEI INTRINSECI 2.2. CARACTERISTICILE MOTIVAȚIEI EXTRINSECI

Facultate 10 7 8
Managementul clasei de elevi. Managementul unei clase de elevi din perspectiva dimensiunii ergonomice

Managementul clasei de elevi. Managementul unei clase de elevi din perspectiva dimensiunii ergonomice Cuprins: 1. PROBLEME GENERALE ALE MANAGEMENTULUI CLASEI DE ELEVI 1.1. DELIMITĂRI CONCEPTUALE 1.2. ROLURILE MANAGERIALE ALE CADRULUI DIDACTIC 2. DIMENSIUNI ALE MANAGEMENTULUI CLASEI DE ELEVI. CLASIFICARE 2.1. DIMENSIUNEA ERGONOMICĂ 2.2. DIMENSIUNEA PSIHOLOGICĂ 2.3. DIMENSIUNEA SOCIALĂ 2.4. DIMENSIUNEA NORMATIVĂ 2.5. DIMENSIUNEA OPERAȚIONALĂ 2.6. DIMENSIUNEA INOVATOARE 3. MANAGEMENTUL UNEI CLASE DE ELEVI DIN PERSPECTIVA DIMENSIUNII ERGONOMICE 3.1. CONSIDERAȚII GENERALE 3.2. DISPUNEREA MOBILIERULUI ÎN SALA DE CLASĂ 3.3. VIZIBILITATEA 3.4. AMENAJAREA SĂLII DE CLASĂ 4. ROLURILE MANAGERIALE ALE CADRULUI DIDACTIC ÎN MANAGEMENTUL CLASEI DE ELEVI BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ

Facultate 10 13 12
Comunicare educațională. Tipuri de limbaj utilizat în comunicarea educațională

Comunicare educațională. Tipuri de limbaj utilizat în comunicarea educațională Cuprins 1. LIMBAJUL VORBELOR, LIMBAJUL SCRISULUI 2. CANALELE DE COMUNICARE 3. COMUNICAREA PARALINGVISTICĂ 4. COMUNICAREA VERBALĂ 5. BIBLIOGRAFIE

Facultate 10 8 8
Comunicare educațională. Relația educator - educat

Comunicare educațională. Relația educator - educat Cuprins 1. Relația profesor-elev. Precizări introductive 2. Caracteristicile fundamentale ale acestui tip de relație 3. Funcțiile pedagogice ale profesorului 4. BIBLIOGRAFIE

Facultate 10 9 11
Traficul de persoane

Traficul de persoane - referat psihopedagogie, power point

Liceu 10 5 3
Bullying și Cyberbullying

Bullying și Cyberbullying Ce este bullying-ul? Grupa I. Identificarea formelor de bullying. Grupa II. Realizați profilul agresorului. Grupa III. Realizați profilul victimei. Grupa IV. Unde au loc bullying-ul și cyberbullying-ul? Profilul agresorului (bully/bullies) Profilul victimei Bullying-ul se poate manifesta: VERBAL FIZIC MOBBING RELAȚIONAL CYBERBULLYING SOCIAL Locurile În care are loc bullying-ul Cine este implicat în bullying și cyberbullying? Modalități de prevenire și combatere a Bullying-ului și Cyberbullying-ului. Aspecte de ordin legislativ

Liceu 10 14 12
Instruire asistată de calculator. Dualismul: cele două emisfere ale creierului. Cum te influențează emisfera cerebrală

Instruire asistată de calculator. Dualismul: cele două emisfere ale creierului. Cum te influențează emisfera cerebrală Cuprins 1. EMISFERELE CEREBRALE 1.1. INTRODUCERE 1.1. EMISFERA STÂNGĂ CONTROLEAZĂ PARTEA DREAPTĂ A CORPULUI 1.2. EMISFERA DREAPTĂ CONTROLEAZĂ PARTEA STÂNGĂ A CORPULUI 1.3. SINERGIE 2. TEHNICI DE DEZVOLTARE A AMBELOR EMISFERE CEREBRALE

Facultate 10 6 11
PORTOFOLIU DIDACTIC_Psihopedagogie

PORTOFOLIU DIDACTIC_Psihopedagogie Cuprins: DISCIPLINA: MANAGEMENTUL CLASEI DE ELEVI 1. MANAGEMENTULUI CLASEI DE ELEVI – NOȚIUNI GENERALE 1.1. Concept 1.2. Modele 1.2. Dinamica grupului de elevi. Interacţiuni educaţionale în clasa de elevi 2. SITUAȚII DE CRIZĂ EDUCAȚIONALĂ 2.1. Caracteristici 2.2. Tipuri de criză educațională 2.3. Gestionarea situațiilor de criză educațională 3. MANAGEMENTUL SITUAȚIILOR DE CRIZĂ EDUCAŢIONALĂ 3.1. Consecințele unui management defectuos al clasei de elevi 3.2. Prevenirea şi evitarea situațiilor de criză educaţională 3.3. Intervenția propriu-zisă 4. METODE ȘI TEHNICI DE CUNOAȘTERE ȘI CARACTERIZARE PSIHOPEDAGOGICĂ A ELEVILOR BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ DISCIPLINA: DIDACTICA SPECIALIZĂRII (DREPT) DISCIPLINA: PSIHOLOGIA EDUCAȚIEI 1. ÎNVĂȚAREA. CONCEPT ȘI CONDIȚII 1.1. Învăţare: definire 1.2. Condiţii ale învăţării 2. TEORIA GENETIC-COGNITIVĂ ŞI STRUCTURALĂ – J.S.BRUNER 2.1. Prezentare generală 2.1. Aplicaţii ale teoriei lui Bruner DISCIPLINA: INSTRUIRE ASISTATĂ DE CALCULATOR 1. LOGICA. NOȚIUNI GENERALE 1.1. Noțiunea de principiu logic 1.2. Sistemul principiilor logice 2. PRINCIPII LOGICE FUNDAMENTALE 2.1. Principiul identității 2.2. Principiul non-contradicţiei 2.3. Principiul terțului exclus 2.4. Principiul rațiunii suficiente Concluzie DISCIPLINA: PRACTICĂ PEDAGOGICĂ

Facultate 10 54 25
Didactica specializării (Drept). Cooperarea cu statele membre ale Uniunii Europene. Mandatul european de arestare

Didactica specializării (Drept). Cooperarea cu statele membre ale Uniunii Europene. Mandatul european de arestare

Facultate 10 11 3
Scurt ghid despre bullying

Scurt ghid despre bullying Ce este bullying-ul? Ce reprezintă bullying-ul? Diferite forme de bullying Fenomenul bullying are trei caracteristici Fenomenul bullying Cine este implicat în bullying? AGRESOR VICTIMĂ SPECTATOTUL/ MARTORUL Cum să ieşi din „jocul bullying” De ce este extrem de important să nu te superi? Ce crezi că vrea să obţină cel care te agresează?

Liceu 10 4 1