Lucrare Moneda Si Echilibrul Monetar

  • Nota 10.00
  • 0 comentarii
  • Publicat pe 19 Februarie 2021

Descriere Lucrare

EXTRAS DIN DOCUMENT:

    Forme istorice de monedă

    O dată apărută, moneda a cunoscut o evoluţie continuă, sensul general al evoluţiei normale concretinzându-se în: diversificarea instrumentelor monetare; tendinţa lor spre universalizare, ruperea treptată a acestora de conţinutul lor material, dematerializarea monetară. De-a lungul timpului au coexistat diferite forme de monedă, deşi într-o anumită perioadă a predominat o formă sau alta. Astfel, evoluţia monedei şi principalele ei tendinţe pot fi puse în evidenţ prin marcarea formelor sale istorice.
    a. Moneda marfă, existentă, aşa cum am văzut, sub forma unor bunuri obişnuite, de folosinţă productivă (aur) sau de consum (animale), care într-o anumită zonă economică au servit ca intermediar al schimburilor.
    b. Moneda metalică, materializată în piese tipizate confecţionate din metale preţioase (iar pentru banii mărunţi din metale obişnuite-cupru şi diverse aliaje). Aceasta a fost forma exclusivă sau predominantă de monedă pentru o lungă perioadă de timp. Practic, din cele 27 de secole de existenţă a sistemelor monetare în Europa, ei îi revin 26 de secole. În zilele noastre aurul nu mai joacă rolul de monedă decât în anumite tranzacţii internaţionale. De mai multe  secole se utilizează ca monedă piesele de metal şi biletele de bancă a căror valoare nu este definită prin conţinutul lor material, ci este determinată de lege. Până în anul 1914 piesele metalice şi bancnotele puteau fi schimbate în multe ţări în aur, fiind considerate ca înlocuitori ai aurului. 
    Totuşi, circa două milenii şi jumătate – din secolele VII-VI î.e.n. şi până în secolul al XVII-lea – banii au existat, aproape exclusiv, sub formă de monede de aur şi/sau argint. Banii de aur au fost întotdeauna pise cu valoare intrinsecă fiind aceptaţi ca mijloc de schimb şi de plată nu numai în ţara în care au fost emişi şi puşi în circulaţie, ci şi în alte ţări. Datorită caracteristicilor proprii metalalor preţioase, banii din aceste metale puteau fi tezaurizaţi, retraşi din circulaţie şi păstraţi în diferite scopuri, iar ulterior reintroduşi în circulaţie.
    În legătură cu această formă, ar mai fi de semnalat şi faptul că sistemul bimetalismului aur şi argint a marcat în mod veritabil istoria monedei metalice. Baterea liberă a monedei, cursul legal pentru piesele de aur şi argint şi un raport legal între cele două metale preţioase caracterizează sistemul bimetalist. Acest sistem a apărut în Franţa o dată cu francul germinal, în aprilie 1803. 
    Secolul al XVIII-lea a constituit o perioadă de inovaţii importante în domeniul monetar. Dacă până acum moneda era subordonată puterii regale, în acest secol ea devine dependentă de stat, care fixează reguli intangibile pe care şi le impune chiar lui, devenind astfel garantul valorii monedei. În Franţa, legea celebră din 17 germinal, anul XI (7 apr.1803), defineşte caracteristicile principale ale sistemului monetar francez, care vor rămâne neschimbate până în 1914. În paralel se produce o a doua mare modificare: economia încetează să mai fie aservită monedei. Până în secolul al XVIII-lea, mare parte din tranzacţii se făcea cu monedă metalică. Dar, producţia de metale preţioase fiind redusă, cantitatea mică de monedă în circulaţie limita în permanenţă activitatea economică. Chiar dacă “foamea de bani” va mai scădea după anii 1770, când Marea Britani va putea beneficia de descoperirile de aur din America de Sud, a început să se dezvolte progresiv o formă de monedă care prezintă avantajul de a fi extensibilă – moneda fiduciară10. 
    Folosirea tot mai frecventă a bancnotelor şi a monedei scripturile (cunoscută din Evul Mediu), semne băneşti fără valoare proprie, care reprezentau în circulaţie aurul şi argintul, a generat şi marea problemă a supravegherii emisiunii monetare, a elaborării şi aplicării unei politici viabile în domeniul creării de monedă. Ea s-a constituit şi într-o dificilă temă a teoriticienilor şi practicienilor în domeniul bancar în cursul secolului al XIX-lea, temă care a rămas însă mereu deschisă11.     Dificultăţile de funcţionare a sistemului bimetalist au provocat abandonarea lui şi înlocuirea lui cu un sistem monometalist - aur. Franţa a adoptat acest sistem începând din anul 1876, sistem care a durat până în 1914.
    În România, primul sistem monetar naţional, având o bază bimetalistă a fost instituit în 1868, apărând totodată şi moneda naţională – leul. Din 1880 apar primele bancnote în lei, convertibile în aur şi argint, iar din 1890 se trece la sistemul monetar monometalist, valabil, evident, până în 1914.
    c. Moneda de hârtie a constituit următorul pas important în istoria banilor. Şi în evoluţia biletelor de bancă deosebim trei mari etape.
Biletul, certificat reprezentativ al unui depozit de metal preţios. În Antichitate, apoi în Evul Mediu, particularii depuneau aurul şi argintul spre păstrare la bancheri, primind în contrapartidă, “bilete” reprezentative ale acestor depozite. Utilizate pentru a efectua reglementări, aceste bilete, care substituiau moneda metalică, nu constituiau o veritabilă monedă12.
Biletul de bancă convertibil. Crearea efectivă a bancnotei s-a produs în secolul al XVII-lea, când bancherul suedez Palmstruck a decis să emită un număr de bilete superior celui ce corespondea volumului total al depozitelor de metal preţios; biletele astfel create au devenit o veritabilă monedă, alături de cea metalică13.. 

CUPRINS

1.Rolul monedei în economie……………………………………………………………………5
1.1. Geneza şi evoluţia monedei…………………………………………………………..6
1.1.1. Originile istorice ale monedei………………………………………………...7
1.1.2. Forme istorice de monedă……………………………………………………..9
1.1.3. Moneda  internaţională………………………………………………………14
1.1.4. Perspectivele monedei naţionale……………………………………………18
1.2. Esenţa şi funcţiile monedei………………………………………………………….21
1.2.1.Conceptul contemporan de monedă…………………………………………21
1.2.2.Masa monetară şi agregatele monetare…………………………………….24

2.Teoria modernă a cererii şi ofertei de monedă……………………………………………31
    2.1. Banca modernă şi oferta de monedă………………………………………………….32
2.1.1.Băncile şi instituţiile financiare……………………………………………...32
2.1.2. Sistemul bancar în România………………………………………………    35
2.1.3. Creditul: conţinut, funcţii şi forme………………………………………….40
2.1.4. Crearea (oferta) de monedă…………………………………………………42
2.1.5. Baza monetară şi multiplicatorul monetar………………………………...45
2.1.6. Limitele creării de monedă…………………………………………………..46
2.2. Comportamentele monetare şi cererea de monedă………………………………...48
2.2.1.Mobilurile cererii de monedă………………………………………………...48
2.2.2. Cererea de monedă……………………………………………………………49

3. Echilibrul monetar şi echilibrul macroeconomic……………………………………….. 51 
3.1.Natura monetară a ratei dobânzii…………………………………………………….53
3.1.1.Rolul pieţelor monetar – financiare…………………………………………53
3.1.2. Sensul noţiunii de dobândă…………………………………………………. 54
3.1.3. Ratele dobânzii: preţul banilor……………………………………………...56
3.1.4.Dobânda nominală şi reală…………………………………………………  57
3.1.5.Determinarea ratei dobânzii……………………………………………….…58
3.2. Condiţiile de echilibru pe piaţa bunurilor…………………………………………..59
3.2.1. Modelul elementar de echilibru……………………………………………..60
3.2.2. Conţinutul şi rolul investiţiei……………………………………………….. 63
3.2.3. Funcţia de investiţie…………………………………………………………..66
3.2.4. Principiul acceleratorului……………………………………………………68
3.3. Condiţiile de echilibru pe piaţa moneteră…………………………………………..73
3.3.1. Funcţia de ofertă de monedă………………………………………………...74
3.3.2. Funcţia de cerere de monedă………………………………………………..75
3.3.3. Echilibrul monetar şi modificarea lui………………………………………77
3.4. Echilibrul conjugat al pieţelor. Modelul IS-LM……………………………………81
3.4.1. Interacţiunea dintre economia reală şi economia monetară…………….81
3.4.2. Curba IS………………………………………………………………………..82
3.4.3. Curba LM………………………………………………………………………83
3.4.4. Echilibrul global al pieţelor…………………………………………………84
3.5. Politici conjunctuale. Politica monetară…………………………………………..85
3.5.1.Conceptul de politică monetară……………………………………………...86
3.5.2.Instrumentele politicii monetare……………………………………………..87
3.5.3. Politica banilor ieftini sau scummpi………………………………………..91
3.5.4. Moneda electronică sau banii care nu se văd……………………………106
Bibliografie………………………………………………………………………………….111

Descarca lucrare