Lucrare Motivatii In Infiintarea Unei Mici Afaceri

  • Nota 10.00
  • 0 comentarii
  • Publicat pe 19 Februarie 2021

Descriere Lucrare

EXTRAS DIN DOCUMENT:

        Interdependenţa afacerilor

        O realitate fundamentală a vieţii economice moderne o constituie interdependenţa afacerilor. Nici o afacere modernă nu este o entitate în sine. Ea trebuie să cumpere de la alte firme şi să vândă fie la diferiţi oameni de afaceri, fie la consumatori, în competiţie cu multe alte firme. În plus, numeroasele mici afaceri permit celor de mare anvergură să se concentreze asupra acelor activităţi în care efortul lor este mai eficient. Produsele marilor firme sunt disponibile în mii de locuri îndepărtate doar prin serviciile furnizate de negustorii independenţi şi diferite magazine. Fără aceşti intermediari, ar fi imposibilă distribuirea produselor. Este, de asemenea, evident că marii producători de autoturisme, maşini agricole, televizoare şi alte produse electromagnetice sunt dependenţi de miile de unităţi prestatoare de servicii mici şi independente pentru repararea, întreţinerea şi menţinerea acestor produse. Micile afaceri realizează şi o mare varietate de servicii comerciale, tehnice şi funcţionăreşti atât pentru marile afaceri însăşi cât şi pentru orice client care are nevoie de cunoştinţele şi deprinderile lor specifice.

Menţinerea competiţiei

        Existenţa unei colectivităţi de mici afaceri puternice şi sănătoase reprezintă cel mai bun mijloc de menţinere a competiţiei, de a preveni controlul monopolist al unei ramuri şi asigurarea în acest fel a populaţiei de avantajele concurenţei, prin preţuri mai accesibile, calitate superioară a produselor, termene de credit mai avantajoase. În esenţă, rivalitatea este pentru atragerea clienţilor. Dacă scopul economiei este să existe în mod imperios firme independente.         Economia de piaţă asigură libertatea întreprinderilor şi creează oportinităţi pentru capacităţile individuale creatoare, precum şi mijloace de trai pentru un larg segment al populaţiei. Menţinerea competiţiei este cea mai bună asigurare că economia va rămâne dinamică şi va aduce un curent continuu de inovaţii, idei noi, experienţe şi eforturi de pionierat.
Aprovizionarea cu bunuri şi prestarea de servicii către populaţie
Micile firme, prin sfera largă de activităti pe care o desfăşoară, contribuie în mod esenţial la aprovizionarea cu o gamă largă de produse, precum şi la prestarea unor servicii de o calitate superioară marilor firme.

Asigurarea echilibrului economic

    Echilibrul economic constituie elementul central, punctul de plecare şi, în acelaşi timp, finalitatea teoriei şi practicii economice(Samuelson şi Nordhaus, 1992). Nucleul conceptului de echilibru economic îl constituie egalitatea între nevoi şi resurse, care se prezintă ca o egalitate a cererii cu oferta.Analiza echilibrului economic nu se reduce la constatarea stării de egalitate sau de neegalitate dintre cei doi termeni esenţiali, ci se referă şi la identificarea factorilor care contribuie la realizarea sistemului de echilibru şi înţelegerea influenţei lor.
        La cele enumerate mai sus mai putem adăuga unele roluri ale întreprinderilor mici şi mijlocii în economie, printre care:
    Întreprinderile mici şi mijlocii reprezintă o parte importantă a infrastructurii de care depinde economia, ele acţionând ca furnizori specializaţi de piese, subansamble şi servicii pentru întreprinderile mari, prin activitatea de subcontractare. Aceste produse şi servicii sunt oferite la preţuri inferioare faţă de cele pe care întreprinderile ar fi capabile să le asigure;

CUPRINS:

INTRODUCERE…………………………………………………………………………………………………5
CAP.I. ÎNTREPRINZĂTORUL ŞI CREAŢIA SA………………………………………………………….....7
1.1. Rolul micilor afaceri în economie…………………………………………………………………………7
1.2. Definirea micilor afaceri…………………………………………………………………………………..11
1.3. Definirea şi caracteristicile întreprinzătorului…………………………………………………………..13
1.4. Personalitatea întreprinzătorului………………………………………………………………………...22
CAP.II. CONTEXTUL ROMÂNESC - FACTOR MOTIVANT ÎN DESCHIDEREA UNEI 
MICI AFACERI…………………………………………………………………………………………………………...25
2.1. Locul IMM-urilor în economia românească…………………………………………………………….25
2.2. Experienţa României privind stimularea sectorului de IMM-uri………………………………………26
2.3. Crearea unui cadru legislativ care să stimuleze iniţiativa şi inovativitatea antreprenorială……….29
CAP.III. MOTIVAŢIILE ÎNTREPRINZĂTORULUI………………………………………………………….35

Descarca lucrare