Lucrare Navlul.managementul In Navigatia Vrachierelor

  • Nota 10.00
  • 0 comentarii
  • Publicat pe 19 Februarie 2021

Descriere Lucrare

EXTRAS DIN DOCUMENT:

        

        MARFURILE. BUNURI DE TRANSPORT

    Felul prin care partile exprima tipurile si cantitatile de marfuri ce urmeaza a fi transportate este determinata da natura contractului. Se disting doua moduri pricipale de relatare a obiectului de transport :
 a) ”caric partial “ (part cargo );
 b) ”caric plin si complet “ (full and complete cargo ) – desemneaza toata marfa aflata la bord in contractele de navlosire.
    Pentru caraus nu este important cine este proprietarul marfii pe care o incarca. El nu este tinut sa verifice titlul de proprietate al marfurilor si nici daca incarcatorul este proprietar sau doar un agent. In functie de clauzele din contractul de navlosire transferul proprietatilor si al riscurilor, de la un proprietar la altul, poate interveni inainte de incarcarea pe nava, dupa incarcarea ei, sau dupa descarcarea ei in portul de destinatie, dupa cum este stipulat in contract sau conosamente.
    In contractul de transport maritim dovedit prin conosament, marfurile trebuie cunoscute in momentul incarcarii lor pe nava. In conosamente, atat felurile de marfa, cat si cantitatile lor, trebuie inscrise cu exactitate, de asemenea si marcile principale de identificare a lor (leading marks).
    Marfa, felul si cantitatea ei prezinta insemnatate pentru caraus, deoarece el poate exercita toate drepturile asupra acesteia pe care le confera contractul. Pentru incarcator si primitor, specificatiile din conosament privind marfa prezinta importanta deoarece acestia pot controla astfel cu exactitate ce s-a expediat si, in caz de nepotrivire, pot trage la raspundere pe caraus.
    Carausul are dreptul sa refuze lucrarea in primire si transportarea unor anumite marfuri, chiar daca transportul lor este legal, daca conditiile in care au fost prezentate nu satisfac cerintele inpuse transportului agreat. Carausul poate refuza si incarcarea unor marfuri degradate, sau cu ambalaje defectuoase.
    Declaratiile inexacte ale incarcatorului privind natura, caracteristicile sau ambalajul marfurilor elibereaza pe caraus de rapunderea pentru avariile suferite, deoarece el a fost privat de posibilitatea de a lua masurile necesare de manipulare, stivuire, conservare ale acestora.
    Declaratia inexacta prin eroare nu antreneaza raspunderea incarcatorului decat in anumite cazuri speciale.
    Potrivit anumitor prevederi, carausul poate debarca marfurile nedeclarate sau declarate gresit, chiar daca nu sunt periculoase.
    In contractul de navlosire “ pe voiaj” marfa trebuie determinata calitativ si cantitativ. In controalele in care armatorul pastreaza in intregime gestiunea comerciala a navei, cantitatea marfii de transportat este data, de obicei  cu  aproximatie  sau cu 10% mai mult sau mai putin.
    Felul marfii este specificat in termeni generali: cereale, carbuni, fosfati, produse petroliere, marfuri generale etc.
Incarcarea altor marfuri decat cele prevazute in contract constituie o incalcare grava a contractului de navlosire, care indreptateste partea lezata sa ceara desfacerea acestuia.
    Acceptarea de catre comandant al unui alt fel de marfa decat cel contractat nu angajeaza pe armator, comandantul neavand calitatea de a schimba conditiile contractului.
    Marfurile legale (lawful merchandise), potrivit uzantelor de comert, sunt acelea a caror incarcare este in mod obisnuit permisa in portul de incarcare, potrivit dreptului comun sunt “marfurile aflate in comert “.
    Partile contractante pot prevedea orice detalii referitoare la felul marfurilor ilegale sau interzise la export, sau a marfurilor de contrabanda constituie acte ilegale si ele atrag nulitatea contractului.
    In acest sens cuvantul “legal “(lawful merchandise) inseamna ca marfa trebuie sa fie astfel incat incarcarea ei sa nu contravina legilor in vigoare in portul de incarcare, sa se poata fi descarcata legal in portul de descarcare indicat de catre navlositor sau de armator in cazul transportului cu conosamente.
    Marfurile ce urmeaza a fi transportate trebuie sa fie de asa natura, incat sa nu degradeze nava, sa n-o expuna la anumite pericole sau la aplicarea unor masuri sanitare speciale. Partida de marfuri prezentata la incarcare nu trebuie sa aiba proprietati care sa degradeze alte marfuri stivuite in vecinatate.
    Viciile unei incarcaturi care are o asemenea.

CUPRINS

Introducere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Capitolul 1. Generalitati  
1.1. Marfurile. Bunuri de transport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.
1.2 . Nave specializate  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.
1.3 Vrachierele
1.3.1. Vrachiere universale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.
1.3.2. Vrachiere combinate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.
Capitolul 2. Contractul de navlosire
    2.1. Contractul charter party
  2.1.1. Date generale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.
  2.1.2. Contractul in forma scrisa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12.
   2.1.3. Navlosirea totala sau partiala a navei  . . . . . . . . . . . . . . 13.
  2.1.4. Navlosirea pe voiaj . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13.
2.1.5. Navlosirea pe timp . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14.
2.1.6. Navlosirea pe tonaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.
 2.1.7. Contractul de subnavlosire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16.
2.2. Contractul de navlosire voyage charter party elaborat de B.I.M.C.O.
2.2.1. Generalitati . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18.
2.2.2. Contractul de navlosire voyage charter party . . . . . . . .19.
2.2.3. Conditii si garantii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..  . . . . . . .20.
2.2.4. Elementele contractului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22.
 2.3.1. Generalitati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26.
 2.3.2. Determinarea si calculul navlului . . . . . . . . . . . . . . . . . .27.
 2.3.3. Rezilierea unui contract . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36.
Capitolul 3. Caracteristici tehnice, economice, juridice ale vrachierelor de 55 000 tdw.
 3.1. Nave vrachier. Exemple  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 42.
 3.2. Nava vrachier de 55 000 tdw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44.
3.3. Piata maritima a marfurilor transportate cu nava vrachier de 55 000 tdw 
 3.3.1. Date generale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47. 
  3.3.2. Comertul cu minereuri . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . 48.
 3.3.3. Comertul cu carbune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48.
3.3.4. Comertul cu cereale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49.
  3.3.5. Comertul cu alte marfuri . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . 49.
 3.4. Managementul in navigatia vrachierelor . . . . . . . . . .. . . . . . . 50.
 3.5. Transportul cerealelor 
3.5.1. Date generale . . . . . . . . . . . .  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53.
3.5.2. Particularitati ale cerealelor care influenteaza procesul de transport . . . . . . . . . . .  54.
3.5.3. Amenajari pentru transportul cerealelor . . . . . . . . . . 56.
3.5.4. Exceptii de la amenajari . . . ..  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58.   
 CONCLUZII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .106.

Descarca lucrare