Lucrare Operatiunea Platilor Prin Carduri La Bcr

  • Nota 10.00
  • 0 comentarii
  • Publicat pe 23 Februarie 2021

Descriere Lucrare

EXTRAS DIN DOCUMENT:

        CECUL

    Cecul este un inscris prin care o persoana (tragator) da ordin bancii sale de platii in favoarea unui tert (beneficiar) o suma de bani de care tragatorul dispune. Cecul este unul dintre cele mai folosite instrumente de plata.
    Este principalul intrument de plata din categoria ordinelor de transfer debit pe support hartie.
Purtatorul cecului, de regula, nu prezinta cecul la banca trasa, ci ii solicita bancii unde isi are deschis contul sa o faca in locul sau. Initiativa colectarii palatii apartine beneficiarului prin prezentarea cecului. Cecurile sunt larg raspandite in Franta, Mareea Britanie si in mod special in SUA. In idea de a pori acceptarea cecurilor in comertul cu amanuntul, bancile din cateva tari au introdus un cec garantat cu card, pe care il pun la dispozitia clientilor considerati de incredere.
    Un cec prezentat impreuna cu un card  garantat valid, reprezinta o asigurare completa privind faptul ca cecul va fi onorat de catre banca emitenta la valoarea specifica. In cazul cecurilor garantate cu carduri, se impune respectarea a doua conditii, pentru ca acestea sa fie considerate valabile (valide). Numarul cardului de garantare a cecului trebuie sa fie inscris pe serso-ul cecului, iar persoana care accepta cecul trebuie sa verifice validitatea cardului si faptul ca informatia de pe card corespundecu cea inscris ape cec. Daca aceste conditii sut indeplinite, bancii i se solicita sa plateasca cecul, indiferent daca exista sau nu exista suficiente disponibilitati in contul platitorului. Cecul garantat cu card este, de regula, utilizat ca un instrument de retragere de numerar.
    Un exemplu bine cunoscut de cecuri garantate il ofera sistemul Eurocheque. Aceasta se bazeaza pe doua instrumente, respectiv un cec obisnuit si un card standardizat garantat. Aproximativ 8000 de banci emit eurocheque-uri. Daca sunt garantate acestea sunt acceptate atat de catre toate bancile trase si de un nr de alte banci cunoscute sub denumirea de « banci acceptate »  cat si de aproximativ 5 milioane de comercianti din 41 de tari.

    Partile implicate in plata prin cec sunt:

    1.Tragatorul - (emitentul) - DRAWER- cel care emite, ordona plata unei sume de bani; in relaţiile comerciale, el poate fi importatorul care prin emiterea unui cec achita c/valoarea mărfurilor cumpărate.
    2. Trasul - DRAWEE - întotdeauna este o banca, banca la care tragatorul are cont deschis sau banca care urmează sa efectueze plata.
    3 - Beneficiarul - PAYEE - este persoana (fizica sau juridica) indicata de tragator, in favoarea căreia banca urmează sa efectueze plata, tragatorul putându-se indica pe el insusi in cazul in care are nevoie de bani lichizi.
La exporturile tale accepta plata prin Cec cu discernământ si numai pentru sume modice. Faptul ca Cec-ul este tras asupra unei bănci nu înseamnă garanţia plătii! In plus, încasarea unui cec poate dura intre 20-45 zile.
Cele trei persoane puse in legătura prin cec fac toate operaţiunile legate de acest instrument de plata in nume propiu:
Tragatorul emite cecul;
Posesorul legitim il încasează;
Trasul il plateste;
In vederea emiterii de cecuri de către tragator, banca ii pune la dispoziţia acestuia formulare de cont, condiţionat de existenta in contul deschis a unui disponibil corespunzător.
Posesorul carnetului de cecuri completează formularul, il semnează si il preda beneficiaruluicare, la rândul sau, il va prezenta băncii sale pentru încasare.

CUPRINS

CAPITOLUL I- INSTRUMENTE DE PLATA
1.1.Instrumente de plata –concept
1.2.Clasificarea instrumentelor de plata
   12.1. Plata prin intermediul numerarului
   12.2. Instrumente de plata pe suport de hârtie
        122.1. Ordinul de plata 
        122.2. Cec-ul
        122.3. Cambia
        122.4. Biletul la ordin 
        122.5. Debitul direct
        122.6. Poliţa bancherului (Babanker’s Draft)
        122.7. Giro-creditul băncii
        122.8. Ordine permanente (Standing Orders)
   12.3. Instrumente de plata pe suport magnetic (cardul) 
1.3. Raport privind desfasurarea operaţiunilor de plaţi si încasări fara numerar efectuate prin Banca Comerciala Romana in 2006
 CAPITOLUL II – REALIZAREA PLATILOR PRIN INTERMEDIUL CARDULUI
2.1. Cardul – concept
2.2. Clasificarea cardurilor
   22.1. Tipuri de carduri in functie de caracteristicile tehnologice
        A. Carduri magnetice ( cu banca magnetica)
        B. Carduri cu microprocesor („cu chip”)
 22.2. Tipuri de carduri in raport de funcţiile specifice pe care le         
    îndeplinesc.
Carduri de credit
Carduri de debit
Carduri de retragere in numerar
Carduri de garantare a cecurilor
Carduri multifuncţionale sau derivate
   22.3. Tipuri de carduri in funcţie de calitatea lor
         A. Carduri emise de bănci (bancare)
         B. Carduri emise de comercianţi (cârti private)
         C. Carduri emise de alte instituţii sau organizaţii 
2.3.Riscul in sistemul de plata electronic
     23.1. Riscul pierdere sau furt
     23.2. Riscul de falsificare
     23.3. Riscul de frauda de comercianţi
     23.4. Riscul Operaţional
     23.5. Riscul de neplata
     23.6. Riscul de personal 
     23.7. Riscul de reglementare
     23.8. Riscul de publicitate
2.4. Plata prin card – avantaje
     24.1. Avantajele credit cardului
     24.2. Avantajele debit cardului    
CAPITOLUL III - TRANSFERUL ELECTRONIC DE FONDURI
Elemente de baza ale circuitului cardului :
3.1.Generalitati privind transferul electronic de fonduri
3.2.Distribuitorul automat de numerar
3.3. Automatul bancar
       3.3.1 Avantajele ATM-urilor
       3.3.2 Rolut ATM-urilor in plata cardurilor
3.4 Transferul electronic al fondurilor la punctele de vanzare
      3.4.1 Terminale la punctual de vanzare cu circuit deschis (On line)
      3.4.2 Terminale la punctul de vanzare cu circuit inchis (Off live)
CAPITOLUL IV - ROLUL CARDURILOR IN SISTEMUL DE PLATI ACTUALE, PE FONDUL DEZVOLTARII ECONOMICE
4.1.Sisteme globale de plăti pentru populaţie 
    4.1.1.Western Union
    4.1.2.American Express 
    4.1.3.Dinner’s Club
    4.1.4.VISA Internaţional
    4.1.5.Europay Internaţional 
4.2 . Piaţa cardurilor in România
    4.2.1. Aspecte privind activitatea bancara in România
    4.2.2. Evoluţia pieţei cardurilor din România in perioada 2005/2006
 
CAPITOLUL V -  ORGANIZAREA PLATILOR PRIN CARDURI LA BANCA COMERCIALA ROMANA
5.1 Prezentarea generala a BCR
5.2 Tipuri de carduri emise de BCR şi caracteristicile acestora
Cardul BCR MAESTRO
Cardul BCR VISA Electron
BCR Eurocard/MasterCard Business (USD)
BCR VISA Internaţional (Euro)
BCR VISA Virtuon
BCR VISA Business Electron
5.4 Condiţii generale privind emiterea cardurilor, gestionarea si reţinerea acestora la automatele bancare B.C.R
5.4.1 Emiterea cardurilor
5.4.2 Gestionarea cardurilor la nivelul unitarii băncii
5.4.3 Condiţii de reţinere a cardurilor la automatele bancare
CAPITOLUL VI- SUDIU DE CAZ
CAPITOLUL VII -  CONCLUZII SI PROPUNERI
BIBLIOGRAFIE :

Descarca lucrare