Lucrare Organizarea Si Conducerea Contabilitatii Cheltuielilor Si A Veniturilor (s.c. Xyz S.a.)

  • Nota 10.00
  • 0 comentarii
  • Publicat pe 23 Februarie 2021

Descriere Lucrare

EXTRAS DIN DOCUMENT:

    CONTABILITATEA CHELTUIELILOR PRIVIND STOCURILE

    Grupa 60 din cadrul Planului General de Conturi poarta denumirea de „Cheltuieli privind stocurile ”. 
    În cadrul acestei grupe intra următoarele conturi:
601 ”Cheltuieli cu materiile prime”
        602 ”Cheltuieli cu materiale consumabile”
603 ”Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar”
604 ”Cheltuieli privind materialele nestocate”
605 ”Cheltuieli privind energia şi apa”
606 ”Cheltuieli privind animalele şi păsările” 
607 ”Cheltuieli privind mărfurile”
608 ”Cheltuieli privind ambalajele”

    Cheltuieli cu materiile prime 

    Acest cont ţine evidenţa cheltuielilor ocazionate de consumul de materii prime în activitatea de producţie în scopul obţinerii de produse finite, semifabricate, executări de lucrări, prestări de servicii pentru terţi. Este un cont de activ.
Se debitează:
- cu valoarea la preţ de înregistrare a materiilor prime eliberate în consum sau constate lipsa la inventar neimputate prin creditul contului 301 ”Materii prime”
601 ”Cheltuieli cu materiile prime” = 301 ”Materii prime”
- cu diferenţele de preţ aferente materiilor prime consumate, prin creditul contului 308 ”Diferenţe de preţ la materii prime si materiale”
601 ”Cheltuieli cu materiile prime” = 308” Diferenţe de preţ la materii prime şi materiale”

      Cheltuieli cu materiale consumabile

    Acest cont ţine evidenţa cheltuielilor cu materialele consumabile.
    Se debitează: 
- cu valoarea la preţ de înregistrare a materialelor consumate date în consum sau constate lipsă la inventar neimputate prin creditul contului 301 ”Materiale consumabile”
602 ”Cheltuieli cu materialele consumabile” = 302 ”Materiale consumabile”
- cu diferenţele de preţ aferente materialelor consumabile consumate, prin creditul contului 308 ”Diferenţe de preţ la materii prime şi materiale”
602 ”Cheltuieli cu materialele consumabile” = 308 ”Diferenţe de preţ la materii prime şi materiale”

    Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

    Acest cont ţine evidenţa uzurii obiectelor de inventar, închisă pe cheltuieli, integral la darea în folosinţă sau eşalonat pe durata mai multor exerciţii, în funcţie de metoda utilizata.
Se debitează:
- cu darea in consum a obiectelor de inventar prin creditul contului 303 ”Materiale de natura obiectelor de inventar”
603” Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar” = 303 ”Materiale de natura obiectelor de inventar”
    Se creditează:
- cu valoarea la preţ de înregistrare a obiectelor de inventar constatate plus la inventariere în corespondenţă cu debitul contului 303 ”Materiale de natura obiectelor de inventar” .
303 ”Materiale de natura obiectelor de inventar” = 603” Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar”

      Cheltuieli privind materialele nestocate

    Materialele nestocate sunt acele materiale consumabile, nestocate de unitatea economica, care nu trec printr-un cont de gestiune şi care se înregistrează pe măsura aprovizionării lor asupra cheltuielilor de exploatare . După conţinutul economic este un cont de cheltuieli de exploatare şi are funcţia contabila de activ.
    Se debitează:
- cu valoarea materialelor nestocate aprovizionate, cu facturi de la furnizori ,prin creditul contului 401 ”Furnizori”
604 ”Cheltuieli privind materialele nestocate” = 401 ”Furnizori”
- cu valoarea materialelor nestocate aprovizionate,  fără facturi de la furnizori, prin creditul contului 408 ”Furnizori-facturi nesosite” 
604 ”Cheltuieli privind materialele nestocate” = 408 ”Furnizori-facturi nesosite”

- cu valoarea materialelor nestocate aprovizionate, cu facturi, de la furnizori, în cazul când acestea au fost considerate anterior cheltuieli anticipate, prin creditul contului 471 ”Cheltuieli înregistrate în avans”
604 ”Cheltuieli privind materialele nestocate” =     471 ”Cheltuieli înregistrate în avans”

   Cheltuieli privind energia şi apa

    Consumurile de energie şi apa, indiferent de destinaţia lor, pe măsura livrării acestora de către furnizori se înregistrează ca o cheltuială de exploatare. După conţinutul economic este un cont de cheltuieli de exploatare şi are funcţia contabila de activ.
    Se debitează:
- cu valoarea consumurilor de energie şi apă facturate de furnizori ,prin creditul contului 401 ”Furnizori”         
605 ”Cheltuieli privind energia şi apa” = 401 ”Furnizori”

CUPRINS:

CAPITOLUL 1 ORGANIZAREA ŞI CONDUCEREA CONTABILITAŢII CHELTUIELILOR ................................................................................................3
1.1 Definirea, rolul şi caracterizarea cheltuielilor ....................................................4
1.2 Contabilitatea cheltuielilor de exploatare ...........................................................5
1.2.1 Contabilitatea cheltuielilor privind stocurile ...................................................5
1.2.2 Contabilitatea cheltuielilor cu lucrarile si serviciile executate de terţi ............8
1.2.3 Contabilitatea cheltuielilor cu alte servicii executate de terţi ........................10
1.2.4 Contabilitatea cheltuielilor cu impozite, taxe şi varsaminte asimilate ...........13
1.2.5 Contabilitatea cheltuielilor cu personalul .......................................................14
1.2.6 Alte cheltuieli de exploatare ...........................................................................15
1.3 Contabilitatea cheltuielilor financiare ...............................................................16
1.3.1 Definirea conturilor de cheltuieli financiare ..................................................16
1.3.2 Rolul, conţinutul şi funcţia conturilor de cheltuieli financiare ......................16
1.4 Contabilitatea cheltuielilor extraordinare ..........................................................19
1.4.1 Definirea conturilor de cheltuieli extraordinare .............................................19
1.4.2 Rolul, conţinutul şi funcţia conturilor de cheltuieli extraordinare .................19 
1.5 Contabilitatea cheltuielilor cu amortizarile,provizioanele şi ajustari la inflaţie 19
1.5.1 Cheltuieli de exploatare privind amortizarile si provizioanele ......................20
1.5.2 Cheltuieli financiare privind amortizarile si provizioanele ............................20
1.6 Contabilitatea cheltuielilor cu impozitul pe profit si alte impozite ...................21
1.6.1 Definirea conturilor de cheltuieli cu impozitul pe profit ...............................21
1.6.2 Rolul, conţinutul şi funcţia conturilor de cheltuieli cu impozitul pe profit ....21
CAPITOLUL 2 ORGANIZAREA ŞI CONDUCEREA CONTABILITAŢII VENITURILOR ....................................................................................................22
2.1 Definirea, rolul si caracterizarea veniturilor .....................................................22
2.2 Contabilitatea veniturilor de exploatare ............................................................24
2.2.1 Contabilitatea cifrei de afacere .......................................................................25
2.2.2 Contabilitatea variaţiei stocurilor ...................................................................28
2.2.3 Contabilitatea veniturilor din producţia de imobilizari ..................................29
2.2.4 Contabilitatea veniturilor din subvenţii de exploatare ...................................30
2.2.5 Alte venituri de exploatare .............................................................................31
2.3 Contabilitatea veniturilor financiare .................................................................32
2.3.1 Definirea conturilor de venituri financiare .....................................................32
2.3.2 Rolul, conţinutul şi funcţia conturilor de venituri financiare .........................32
2.4 Contabilitatea veniturilor extraordinare ............................................................34
2.4.1 Definirea conturilor de venituri extraordinare ...............................................34
2.4.2 Rolul, conţinutul şi funcţia conturilor de venituri extraordinare ...................34
2.5 Contabilitatea veniturilor din provizioane si ajustarea la inflaţie .....................34
2.5.1 Venituri din provizioane privind activitatea de exploatare ............................35
2.5.2 Venituri financiare din provizioane ...............................................................35
2.6 Contabilitatea veniturilor din impozitul pe profit amânat .................................36
2.6.1 Definirea contului de venituri din impozitul pe profit amânat .......................36
2.6.2 Rolul, conţinutul şi funcţia contului de venituri din impozitul pe profit amânat .....................................................................................................................36
CAPITOLUL 3 CONTABILITATEA REZULTATULUI ...............................39
3.1 Rezultatul în accepţiunea Standardelor Internaţionale de Contabilitate ...........39
3.2 Rezultatul exerciţiului .......................................................................................40
3.3 Conturi de rezultate financiare ..........................................................................42
3.3.1 Contul de profit şi pierdere ............................................................................42
3.3.2 Repartizarea profitului ....................................................................................43
3.3.3 Rezultatul reportat ..........................................................................................43
3.4 Rezultatul contabil - baza de calcul a rezultatului fiscal ...................................44
CAPITOLUL 4 REFLECTAREA CHELTUIELILOR ŞI VENITURILOR ÎN CONTABILITATEA SOCIETAŢII COMERCIALE SENZIMAT S.A. ........48
4.1 Prezentarea societaţii comerciale ......................................................................48
4.2 Studiu de caz .....................................................................................................50 
4.3 Concluzii şi propuneri .......................................................................................53
BIBLIOGRAFIE ...................................................................................................55

Descarca lucrare