Lucrare Prezentarea Si Analiza Situatiilor Financiare Privind Fluxurile De Trezorerie

  • Nota 10.00
  • 0 comentarii
  • Publicat pe 29 Martie 2021

Descriere Lucrare

EXTRAS DIN DOCUMENT:

     Locul şi rolul trezoreriei în cadrul contabilităţii

     “Informaţiile ce vizează fluxuri de trezorerie ale unei întreprinderi sunt folositoare utilizatorilor situaţiilor financiare, deoarece ele ofera acestora o baza de evaluare a capacităţii întreprinderii de a genera elemente de trezorerie şi echivalente de trezorerie, cât şi nevoile de utilizare a acestor elemente de către întreprindere. Deciziile economice pe care le iau utilizatorii impun evaluarea acestei capacităţi cât şi cunoaşterea scadenţelor şi asigurarea concretizării elementelor de trezorerie.”  
    Trezoreria este o informaţie-cheie pentru că prin intermediul ei întreprinderea işi asigură finanţarea activitaţii şi perenitatea. De asemenea prin ea se determină indicatorii necesari gestiunii şi analizei financiare, solvabilitatea şi măsurarea nevoii de finanţare. O asemenea informaţie este obiectivă pentru că nu prezintă convenţii şi nu cade sub incidenţa politicilor contabile, spre deosebire de fondul de rulment, necesarul de fond de rulment şi capacitatea de autofinanţare.
    Conceptul de trezorerie se referă la ansamblul lichidităţilor şi echivalentelor de lichidităţi. Într-o accepţie mai extinsă ea include soldurile debitoare la bancă şi titlurile de plasament care se pot transforma în disponibilităţi. În anii ‘70 trezoreria netă a fost definită ca diferenţă între fondul de rulment şi necesarul de fond de rulment şi măsurată ca diferenţă între disponibilităţi şi fondurile de trezorerie. Această definiţie se utilizează pe plan conceptual pentru a calcula diferenţa dîntre activele cu lichiditate imediată şi datoriile cu exigibilitate imediată. 
    Privită în detaliu trezoreriei i se includ disponibilităţile, titlurile de plasament si conturile curente debitoare.  
Conform standardului american FAS 95, tabloul fluxurilor de lichidităţi trebuie să explice variaţiile, în cursul exerciţiului, a lichidităţilor sau echivalentelor lor.
    Lichidităţile sunt fondurile disponibile şi depozitele la vedere, iar echivalentele de lichidităţi sunt plasamentele pe termen scurt, foarte lichide, convertibile cu uşurinţă şi a căror valoare nu se schimbă în mod semnificativ. Scopul deţinerii echivalentelor de lichidităţi este de a face faţă angajamentelor de trezorerie pe termen scurt, iar detinerea lor nu se face pentru realizarea unor obiective de plasament. IAS 7 “Situaţia fluxurilor de numerar” defineşte de asemenea termenii: numerar, echivalente de numerar, fluxuri de numerar, activităţi de exploatare, activităţi de investiţii, activităţi de finanţare. Investiţiile vor fi clasificate, în mod normal, în echivalente de numerar doar atunci când ele au o perioadă scurtă de scadenţă, de regulă trei luni sau chiar mai puţin de la dată achiziţiei. Prin urmare, investiţiile de capital vor fi excluse din această categorie.
    Conform standardului american sunt definite trei condiţii pentru a demonstra că lichiditatea nu suportă nici o restricţie: existenţa unei pieţe care să asigure lichiditatea imediată a activelor, absenţa convenţiei de blocaj, absenţa riscului de pierdere de capital, legată de variaţia ratelor dobânzii. 
    Fluxurile de numerar sunt intrările sau ieşirile de numerar şi echivalente de numerar. Situaţia fluxurilor de numerar reprezintă raportarea fluxurilor de numerar din perioadă clasificate în funcţie de activităţile la care se pretează, exploatare, investiţii, finanţare. Fluxurile de numerar nu includ mişcările între elementele care constituie numerar sau echivalente de numerar pentru că acestea se referă la gestiunea trezoreriei întreprinderii şi nu la tabloul fluxurilor de trezorerie. Aceasta se referă la intrările şi ieşirile de fonduri din activităţile de exploatare, investiţii şi finanţare. 

Cuprins:

Capitolul 1: Delimitări şi structuri privind fluxurile de trezorerie
1.1 Locul şi rolul trezoreriei în cadrul contabilităţii
1.2 Componente ale fluxurilor de trezorerie
1.3 Categorii de tranzacţii şi alte evenimente generatoare de fluxuri de trezorerie
Capitolul 2 Prezentarea informatiilor in continutul situatiilor fluxului de trezorerie
    2.1 Metode de întocmire a Situaţiei fluxurilor de trezorerie
    2.2 Prezentarea informaţiilor în conţinutul Situaţiei fluxurilor de trezorerie
Capitolul 3: Valorificarea informaţiilor oferite de Situaţia fluxurilor de trezorerie
   3.1 Valoarea cognitivă şi punctele nevralgice ale Tabloului fluxurilor de trezorerie
   3.2 Utilizări ale fluxurilor de trezorerie în diagnosticul financiar
   3.3 Previziunea fluxurilor de trezorerie


Descarca lucrare