Lucrare Principii Moderne De Management Energetic

  • Nota 10.00
  • 0 comentarii
  • Publicat pe 29 Martie 2021

Descriere Lucrare

EXTRAS DIN DOCUMENT:


CAPITOLUL 2
IMPLEMENTAREA UNUI PROGRAM DE MANAGEMENT ENERGETIC

2.1 Angajarea echipei manageriale în realizarea unui program de management energetic

    Cel mai important lucru pentru asigurarea succesului unui program de management energetic este angajarea în realizarea programului a managementului de vârf. Fără aceastã angajare, obiectivele programului nu vor putea fi atinse.     Astfel, rolul managerului energetic în angajarea echipei manageriale la realizarea programului este crucial.
    Pot exista douã situaţii cu şanse egale de a demara un program de management energetic:
• în prima situaţie echipa managerialã decide cã este necesar un program de management energetic şi decide implementarea acestuia. În acest caz managerul energetic trebuie sã reacţioneze într-un mod responsabil;
• în a doua situaţie angajatul cu responsabilităţi energetice a decis sã convingă echipa managerialã de necesitatea implementării unui program de management energetic, fapt ce determinã reacţionarea în mod agresiv a acestuia.
Într-un scenariu tipic pentru modul responsabil de răspuns, echipa managerialã a ajuns sã cunoască rezultatele unui program de management energetic aplicat la o companie competitoare şi a decis demararea implementării unui program similar şi în compania proprie. În acest caz, angajarea echipei manageriale existã deja şi ceea ce mai rămâne de făcut este angajarea în acest program a tuturor persoanelor cu responsabilităţi în implementarea programului.
    În modul agresiv, angajatul cunoaşte şi este conştient de faptul cã valorile costurilor energetice cresc tot mai mult, periclitând din acest motiv chiar siguranţa locului de muncã. 
    Dacã în urma absolvirii unui curs de management energetic, a participării la conferinţe pe teme energetice, sau a informării din articole de specialitate, acesta este convins cã firma are nevoie de un program de management energetic, tot ce-i mai rămâne de făcut este sã convingă şi echipa managerialã de necesitatea acestor stări de fapte.
    Cel mai bun mod de a convinge echipa managerialã de necesitatea unui program de management energetic este de a prezenta rezultate prin calcule de eficienţã energeticã şi analizã statisticã a consumurilor şi costurilor. Alt mod de a convinge este acela de a prezenta date rezultate din experienţa altor companii şi date publicate în literatura de specialitate sau prezentate la diferite conferinţe şi seminarii.

2.2 Managerul energetic, coordonatorul programului de management energetic

    Pentru a dezvolta şi menţine un program de management energetic, o companie trebuie sã desemneze o singurã persoanã responsabilã pentru coordonarea programului, astfel ca aceasta sã se ocupe numai de realizarea programului, fără a avea şi alte atribuţii.
    Coordonatorul programului de management energetic (EMC) trebuie sã fie o persoanã puternicã, dinamicã şi sã fie un bun manager. El trebuie sã cunoască stadiul de realizare a programului în orice moment şi sã aibă posibilitatea de a raporta situaţia la cel mai înalt nivel.

CUPRINS

1. MANAGEMENTUL ENERGETIC ŞI SCOPUL ACESTUIA 
1.1. Noţiuni generale de management energetic
1.2 Rolul managementului energetic în contextul integrării societăţii româneşti în comunitatea europeanã
1.3 Noţiuni de bazã pentru managerii energetici
2. IMPLEMENTAREA UNUI PROGRAM DE MANAGEMENT 
ENERGETIC
2.1 Angajarea echipei manageriale în realizarea unui 
PROGRAM DE MANAGEMENT ENERGETIC
2.2 Managerul energetic, coordonatorul programului de management energetic
2.3 Analiza costurilor
3.STRUCTURA INFORMATICĂ A SISTEMELOR ENERGETICE
3.1. Descriptori ai informaticii manageriale
3.2Principalele caracteristici ale instalaţiei de informatizare a consumatorilor
3.3. Structura şi funcţionalitatea sistemelor expert
3.4. Proiectarea asistată a operatorului de sistem energoeconomic
3.5. Informatica de gestiune şi proces la nivelul filialelor energetice
3.6. Informatica centrelor de cost – profit – responsabilitate
3.7. Aplicaţii ale sistemelor informatice integrate
CAPITOLUL 4
STRUCTURA MATEMATICĂ A MODELELOR
CERCETĂRII OPERAŢIONALE
4.1. Structura cheltuielilor în cercetări operaţionale
4.2. Modele matematice de optimizare a resurselor umane
4.3. Modele matematice ale activităţii economico-financiar-contabil
5. EFICIENŢA ECONOMICĂ A SISTEMELOR INFORMATICE ÎN MANAGEMENTUL ENERGETIC
5.1. Probleme privind eficienţa economica a sistemelor de energie 
informatizate în condiţiile economiei de piaţă
5.2. Eficienţa tehnico - economica a sistemelor informatice
6. Analiza financiarã a unei investiþii.
6.1. Valoarea în timp a banilor
6.2. Principalii indicatori financiari ai unei investiţii
6.3. Considerente practice privind analiza financiarã a investiţiilor
Anexa 1. Studiu de caz 
CAPITOLUL 7
APLICAŢII  ALE MANAGEMENTULUI  PERFORMANT  ÎN STRUCTURA SISTEMELOR ENERGETICE
7.1. Problemele managementului performant şi aplicaţiilor
posibile în cadrul sistemelor energetice
7.2. Modelarea managementului energetic prin exemple operaţionale

Descarca lucrare