Lucrare Problema Reprezentativitatii Functionarilor Publici

  • Nota 10.00
  • 0 comentarii
  • Publicat pe 29 Martie 2021

Descriere Lucrare

EXTRAS DIN DOCUMENT

    Funcţionarii publici şi reprezentativitatea

          Tema asemeni unei acţiuni afirmative, emanciparea politicii, propuneri politice si contexte sociale ale funcţionarilor, au captivat întotdeauna publicul şi imaginaţia politică. Aceste teme formează o parte integrală a dezbaterii aşa-numitei, reprezentativităţii în administraţia publică. În această dezbatere este necesar a fi distinse două chestiuni importante. În primul rând trebuie ca politica guvernului să fie îndreptată spre o mărire a nivelului reprezentativ al serviciului civil şi în al doilea rând dacă e aşa cum se poate ca acest obiectiv să fie realizat cât mai bine? Deseori această natură  a controversei asociată cu aceste probleme este determinată în fapt de aceea că valorile subliniate sunt considerate fundamentale pentru persistenţa sistemului guvernamental.
     Accesibilitatea, eficienţa, legitimitatea şi responsabilitatea guvernului sunt gândite a fi de interes financiar. Este surprinzător că interesul din punct de vedere teoretic al acestui subiect a decăzut considerabil de la mijlocul anilor 1970.Absenţa unei definiţii clare a fost un factor ,din alt punct de vedere este adevărat pentru multe alte concepte ale administraţiei publice variatele interpretări a ceea ce este gândit prin reprezentativitate. Problema a devenit mult mai acută când s-au făcut cercetări pe înţelesul şi semnificaţia reprezentativităţii în perspective comparative.     Privind problema dintr-un punct mult mai pozitiv divergenţele între înţelesurile reprezentativităţii pot servi la un punct de plecare pentru analize. Răspunsurile la întrebări diferă în funcţie de societăţile în discuţie. Dintr-un punct mai larg de vedere, întinsul şir de idei şi politici ale reprezentativităţii sunt rezultatul diferenţelor valorilor politice, sociale şi administrative.     Aceste valori  reflectând un program instituţional au un important raport funcţional al sistemului serviciului civil în societăţile respective.     Problema reprezentativităţii are un caracter mai vast care corespunde şansei operaţionale şi colective, precum şi nivelului constituţional. Acest capitol priveşte în primul rând dihotomia dintre reprezentaţia pasivă şi cea activă. Această discuţie aparţine comportamentului funcţionarilor dat de un anumit nivel al reprezentativităţii. În continuare noi considerăm trei dimensiuni diferite ale reprezentativităţii, demografice, ale opiniei şi ale interesului reprezentativităţii. În final conceptele de oportunităţi egale şi imaginea reprezentativităţii sunt examinate. Ele definesc modul în care reprezentativitatea este relatată societăţii. În problema reprezentativităţii, atenţia trebuie pusă pe faptul cum diferenţele valorilor politice, sociale şi administrative influenţează modul în care reprezentativitatea este percepută.

Cuprins

Introducere …………………………………………………………………………. .2
Capitolul I. Problema reprezentativităţii funcţionarilor publici  ................3
I.1.Funcţionarii publici şi reprezentativitatea...............................15
Capitolul II. Sistemul de merit versus reprezentativitatea funcţionarilor publici ..........................................................................................................15
II.1. Sistemul de merit.......................................................................15
          II.2.Sistemul de merit versus reprezentativitatea funcţionarilor publici...........................................................................................................30
Capitolul III.Sistemul de merit versus reprezentativitatea funcţionarilor publici în România......................................................................................32
          III.1.Reprezentativitatea minorităţilor...........................................36
          III.2.Populaţia după etnie la Recensământul populaţiei şi locuinţelor din 18 martie 2002 în judeţul Bistriţa-Năsăud......................43
          III.3Sugestii pentru sporirea reprezentativităţii minorităţii în administraţia publică locală.......................................................................48


Descarca lucrare