Lucrare Promovarea Serviciilor Turistice Prin Tehnologiile Informationale Si Comunicationale

  • Nota 10.00
  • 0 comentarii
  • Publicat pe 30 Martie 2021

Descriere Lucrare

EXTRAS DIN DOCUMENT:

    Matricea informării consumatorului: principalele surse de informaţii

Prezentarea din figură este detaliată, dar nu completă, fiecăreia dintre cele patru grupe putându-i-se adăuga şi alte surse.
Pentru marketeri este necesar să cunoască sursele de informaţii care pot influenţa consumatorul în luarea deciziei de cumpărare şi, mai mult, să le influenţeze şi să le utilizeze într-un mod cât mai avantajos pentru întreprinderea ce o reprezintă. În acest sens, în literatura de specialitate sunt recunoscuţi formatorii şi liderii de opinie .
Formatorii de opinii sunt persoane, grupuri de persoane sau agenţii de turism care pot transmite informaţia consumatorului. Ei pot emite informaţii despre atracţii, mediul fizico-geografic, mijloace de transport, preţuri şi tarife practicate, ş.a., în măsură să influenţeze potenţialii consumatori.
Piaţa turistică poate fi influenţată şi de informaţiile transmise de celebrităţi care îşi exprimă satisfacţia pentru destinaţia aleasă sau condiţiile oferite.
Liderii de opinie sunt persoane care fac parte din aceeaşi categorie socială cu cei pe care-i influenţează (prieteni, colegi, persoane de încredere, ş.a.m.d.) şi cu o experienţă în consumul produsului turistic respectiv.
Transmiterea informaţiei se realizează prin mijloace de comunicaţie care formează sistemul de comunicaţie al întreprinderii.
Procesul de promovare începe de la analiza şi formularea clară a obiectivelor promoţionale ce trebuie sa fie în atenţia marketerului. Acestea se referă la identificarea audienţei – ţintă, determinarea răspunsului căutat, selectarea şi formularea mesajelor desemnate să atingă scopul, selectarea mediului pentru transmiterea efectivă a mesajelor, evaluarea efectelor asupra audienţei-ţintă, respectiv colectarea şi analiza feed-back-ului. Aceste obiective trebuie să se bazeze pe o analiză atentă a situaţiei existente ce implică o cercetare corespunzătoare.
Cea mai dificilă sarcină pentru marketer este schimbarea atitudinii consumatorului faţă de un produs turistic şi se întâleşte în situaţia în care destinaţiile turistice sau întreprinderile de turism au o imagine nefavorabilă şi doresc să şi-o schimbe sau să şi-o refacă.
Promovarea este utilă consumatorului în cadrul procesului de luare a deciziei de cumpărare, întrucât îl ajută să elimine sau să reducă neîncrederea în produsul turistic ce va fi cumpărat sau în gradul de satisfacţie ce îl poate aduce achiziţionarea produsului turistic respectiv. 
Decizia de cumpărare reprezintă o succesiune a proceselor de recunoaştere a necesităţilor sau dorinţelor, căutare şi evaluare a alternativelor, alegere a produsului turistic şi evaluare post-cumpărare.
Activitatea promoţională are scopuri diferite în timp, respectiv consumatorilor li se transmit informaţii specifice înaintea, în timpul şi după ce s-a luat decizia de cumpărare a „produsului” turistic, în literatura de specialitate fiind cunoscute patru seturi de asemenea informaţii care au ca scop, conform lui Burke F.F. şi Resnick B.P. :
Influenţarea alegerii deciziei de cumpărare prin utilizarea principalului ADA care sugerează că promovarea trebuie să capteze atenţia, să creeze interes, să stimuleze dorinţa şi să conducă la acţiune;
Convingerea cumpărătorului că decizia de cumpărare luată a fost bună. Promovarea nu trebuie să se oprească odată cu realizarea vânzării. Pentru produsele turistice există un timp considerabil între cumpărare (rezervare) şi experienţa propriu-zisă, timp în care este important să fie redusă disonanţa cognitivă a deciziei post-cumpărare. În acest scop, vânzătorul (touroperatorul sau agenţia de turism) trebuie să furnizeze mai departe cumpărătorului informaţii despre facilităţile oferite în timpul consumării propriu-zise a produsului turistic în vederea consolidării convingerii privind justeţea deciziei de cumpărare luate;
Modelarea experienţei călătoriei oţinute prin furizarea d informaţii suplimentare despre caracteristicile destinaţiei şi serviciile complementare oferite în scopul de a maximiza satisfacţia cumpărătorului;
Promovarea după consumarea produsului turistic (post-călătorie) realizată prin oferte şi noutăţi, întâlniri, felicitări trimise consumatorului în scopul de  a-l influenţa în respectarea cumpărării; 
    În domeniul serviciilor turistice, informarea consumatorilor este determinată pentru formarea la aceştia a unei impresii favorabile despre un anumit serviciu. Caracterul intangibil al serviciilor îi determină pe consumatori să manifeste reticenţe faţă de un serviciu pe care nu îl văd sau despre care nu au auzit.
    Mai mult chiar, consumatorii potenţiali au nevoie de informaţii suplimentare referitoare la locul, timpul şi modul în care pot beneficia de un serviciu. La realizarea acestei funcţii contribuie în egală măsură reprezentările tangibile, personalul prestator, preţul politica de distribuţie, publicitatea şi marca.
    Întreprinderea prestatoare de servicii turistice comunică imaginea sa şi a serviciilor oferite încă de la intrarea consumatorului în mediul său, odată cu primul contact pe care acesta îl are cu personalul său sau prin atmosfera pe care o creează în primele momente. Aceste informaţii „introductive” nu sunt, însă suficiente pentru a determina cumpărarea unui serviciu turistic şi, în consecinţă, informarea consumatorilor trebuie să fie urmată de convingerea lor.

CUPRINS

CAPITOLUL 1 4
1. PROMOVAREA SERVICIILOR TURISTICE: SEMNIFICAŢIE ŞI MODALITĂŢI DE REALIZARE 4
1.1. Importanţa acţiunilor de promovare a serviciilor turistice 4
1.2. Conţinutul activităţii desfăşurate pentru atingerea obiectivelor promovării serviciilor turistice 7
1.3. Mijloacele promoţionale utilizate 12
1.4. Strategiile promoţionale 21
1.5. Realizarea strategiei promoţionale 22
1.6. Informatizarea serviciilor turistice – stringenţă a realizării acţiunilor de promovare 25

CAPITOLUL 2 32
2. TEHNOLOGIILE INFORMAŢIONALE ŞI COMUNICAŢIONALE – INSTRUMENT DE PROMOVARE A TURISMULUI ÎN MILENIUL III 32
2.1. Tehnologia informaţiei la început de mileniu III 32
2.2. Interdependenţa a două domenii de cunoaştere: cel al turismului şi cel al tehnologiilor informaţionale şi comunicaţionale 34
2.2.1. Semnificaţia tehnologiei informaţiei în domeniul turismului 34
2.2.2. Utilizarea eficientă a tehnologiei informaţiei în domeniul turismului – soluţia de perspectivă a acţiunilor de promovare 37
CAPITOLUL 3 39
3. ACTIVITATEA DE PROMOVARE A TURISMULUI ÎN STAŢIUNEA BĂILE GOVORA – STUDIU DE CAZ 39
3.1. Factorii de succes pentru o întreprindere de succes 39
3.2. Promovarea serviciilor turistice în staţiunea Băile Govora 40
3.2.1. Baza tehnico-materială 40
3.2.2. Circulaţia turistică 54
EVOLUŢIA NUMĂRULUI DE TURIŞTI ÎN PERIOADA 2000-2004 54
3.2.3. Formele de promovare 59
CONCLUZII ŞI PROPUNERI 66
BIBLIOGRAFIE 70Descarca lucrare