Lucrare Publicitatea Mijloc De Comunicare

  • Nota 10.00
  • 0 comentarii
  • Publicat pe 30 Martie 2021

Descriere Lucrare

EXTRAS DIN DOCUMENT

APARIŢIA ŞI DEZVOLTAREA PUBLICITĂŢII               

    Potrivit agenţiei de publicitate MC. Coanor Eriksson Ind. reclama este adevărul bine spus. Filozofia aceasta a fost susţinută şi de managementul Coca-Cola. Reclama pentru Coca-Cola trebuie să fie o experienţă plăcută, să reflecte calitatea în condiţiile existenţei reale şi să ne facă să împărtăşim plăcerea de a o bea. În decursul existenţei sale, reclama Coca-Cola a avut 97  de sloganuri : 
“ Băutura naţională cea mai cumpărată”
“ Pauza care revigorează “
“ Simbolul universal al modului de viaţă american”
“ Nu poţi să-ţi învingi setea”.
    Albert Lasker care este considerat părintele reclamei moderne spunea :   “…   reclama este tehnica de vânzare făcută publică prin tipărituri ”. În prezent există multe concepte bine construite cu privire la ce este publicitatea şi tindem să avem opinii în legătură cu publicitatea adânc înrădăcinate în noi. Se apreciază că publicitatea poate fi definită ca proces de comunicare de marketing, proces economic şi social, de relaţii cu publicul, proces de informare, de presiune în funcţie de punctul de vedere considerat.
    Asociaţia Naţională de Marketing ne oferă o definiţie de marketing : “ publicitatea este o comunicare nonpersonală, o informaţie de natură pesuasivă privind produse sau idei; de obicei plătită de sponsori identificaţi pentru a fi transmisă prin mijloace de comunicare în masă. “
publicitatea este destinată unor grupuri de oameni şi nu indivizilor deci este nonpersonală;
publicitatea este plătită de un sponsor identificabil;
publicitatea este o acţiune persuasivă capabilă să învingă rezistenţele, să influenţeze , sau să schimbe comportamentul consumatorului faţă de un bun sau serviciu;
publicitatea ne atinge prin diferite canale de comunicare în toate segmentele vieţii cotidiene.
    Publicitatea are o influenţă mai mare asupra societăţii contemporane şi asupra activităţii comerciale. Publicitatea însă nu a avut acelaşi rol întotdeauna. Apariţia ei este plasată de mulţi autori în antichitate când prin intermediul diverselor mijloace ( scisă sau orală ) se încerca informarea consumatorilor cu privire la animite produse. Inscripţiile descoperite pe diverse materiale ( tăbliţe de ceramică, papirus ) sau strigătele prin care era anunţată vânzarea unui anumit produs pot fi considerate  precursoarele anunţurilor publicitare din prezent. Totuşi trebuie avute în vedere o serie de aspecte, legate mai ales de modul de realizare şi de motivare a acestor activităţi, aspecte care dacă sunt luate în calcul ne permit să afirmăm că astfel de acţiuni pot reprezenta elemente incipiente de publicitate şi mai puţin elemente coerente şi planificate care să reprezinte cu adevărat ceea ce intelegem astăzi prin această activitate. Având în vedere aceste elemente se poate considera totuşi începutul acestei activităţi promoţionale în perioada menţionată, dar şi despre dezvoltarea ei nu putem vorbi decât după apariţia tiparului şi chiar ceva mai târziu, după ce dinamismul economic-social a determinat accentuarea separării şi independenţei producţiei şi consumului astfel că a devenit din ce în ce mai necesar să se coreleze cele două activităţi. În acest mod consumatorii sunt mai bine informaţi despre oferta existentă, putând să aleagă în cunoştinţă de cauză produsele necesare satisfacerii nevoilor lor, iar intreprinderile pot să-şi coordoneze mai eficient activitatea de producţie în concordanţă cu nevoile reale ale consumatorilor. Situaţia prezentată mai sus este valabilă şi astăzi, dar tendinţa actuală este ca transmiterea informaţiei de la emitent la receptor să fie realizată mai puţin în scop informativ şi mai mult în scop persuasiv, ceea ce determină uneori schimbarea rolului pe care îl are publicitatea.
    Publicitatea este foarte importantă deopotrivă pentru întreprinderile ce o realizează şi pentru consumatori. Acestă din urmă are posibilitatea să cunoască mai bine  din mai multe puncte de vedere produsele existente pe piaţă şi astfel să aleagă cel mai avantajos produs.
Dinamismul economico-social a determinat de asemenea şi o puternică diversificare a formelor concrete de desfăşurare a publicităţii. 
Aceste modalităţi pot fi grupate după o serie de criterii care vizează obiectul publicităţii, ţinta acestuia, aria geografică de răspândire, vârsta produsului pentru care se realizează publicitatea, tipul mesajului difuzat sau suportul mesajelor publicitare. 

CUPRINS

CAPITOLUL I – CONSIDERAŢII GENERALE …………………………………………..1
1.1. Concept şi realizare ………………………………………………………………………...1
1.2. Apariţia şi dezvoltarea publicităţii …………………………………………………………3
1.3. Formele şi obiectivele publicităţii …………………………………………………………6
1.4. Mediul concurenţial ………………………………………………………………………10
1.5. Bugetul de publicitate …………………………………………………………………….12
1.5.1. Stabilirea bugetului de publicitate ……………………………………………...12
1.5.2. Modalităţi de întocmire a bugetului de publicitate ……………………………..14
1.5.3. Distribuirea bugetului de publicitate …………………………………………...15
1.5.4. Bugete de publicitate în România ……………………………………………...16
CAPITOLUL II – AGENŢIILE DE PUBLICITATE …………………………………….20
2.1. Rolul agenţiilor sau departamentelor de publicitate ……………………………………..20
2.2. Funcţiile departamentelor de publicitate …………………………………………………20
2.2.1. Cercetarea ………………………………………………………………………20
2.2.2. Departamentul media …………………………………………………………..23
2.2.2.1. Publicitatea prin intermediul ziarelor ……………………………………24
2.2.2.2. Publicitatea prin intermediul revistelor ………………………………….25
2.2.2.3. Publicitatea prin intermediul televiziunii ……………………………….26
2.2.2.4. Publicitatea prin intermediul radioului ………………………………….28
2.2.2.5. Publicitatea outdoor ……………………………………………………..28
2.2.2.6. Publicitatea prin Internet ………………………………………………...29
2.2.3. Departamentul de creaţie ………………………………………………………32
2.2.4. Departamentul de producţie ……………………………………………………33
2.3. Evaluarea campaniei publicitare …………………………………………………………33
CAPITOLUL III – IMPACTUL MESAJULUI  TRANSMIS DE MIJLOACELE 
DE PUBLICITATE ASUPRA PIEŢEI ŢINTĂ ………………………………………….36
3.1. Elaborarea mesajului …………………………………………………………………….36
3.2. Generarea mesajului ……………………………………………………………………..36
3.3. Evaluarea şi alegerea mesajului ………………………………………………………….37
3.4. Execuţia mesajului ……………………………………………………………………….38
3.5. Erori de construcţie ale mesajului publicitar ……………………………………………..40
3.6. Deontologia publicităţii şi blonda Cosmo ………………………………………………..42
CAPITOLUL IV – STUDIU DE CAZ-CAMPANIILE BENETTON ……………………44
4.1. Campanii împotriva SIDA (AIDS and Safer Sex) ……………………………………….45
4.2. Culturi şi vieţi (Cultures and lives) ………………………………………………………49
4.3. Campanii umanitare (Humanities) ……………………………………………………….53
4.4. Campanii împotriva războiului (Peace and war) …………………………………………55
4.5. Campanii împotriva rasismului (Race) …………………………………………………..56
4.6. Campanii despre realitate (Reality) ………………………………………………………58
CONCLUZII …………………………………………………………………………………63


Descarca lucrare