Lucrare Managementul Compensarii Poluarii Armonice In Sistemele De Alimentare Cu Energie Electrica

 • Nota 10.00
 • 0 comentarii
 • Publicat pe 30 Iunie 2022

Descriere Lucrare

2.1.Calitatea energiei electrice
    Aspectele legate de calitatea energiei electrice furnizate consumatorilor au preocupat specialiştii înca din primii ani ai utilizării pe scară largă a curentului alternativ; în ultimele două decenii se constată însä o revigorare a interesului pentru acest domeniu datorită dezvoltării explozive a echipamentelor şi tehnologiilor bazate pe electronica de putere, creşterii sensibilitătii receptoarelor la perturbaţile tensiunii de alimentare precum şi a conştientizării din ce în ce mai acute a faptului că energia electrică este un produs ca oricare altul.
Calitatea energiei electrice constituie în prezent o preocupare majoră atât pentru distribuitorii cât şi pentru utilizatorii acestei forme de energie. Termenul de calitate a energiei electrice (power quality) a devenit deosebit de popular dupa anul 1980 şi reprezintă un generic acoperitor pentru o multitudine de perturbaţii electromagnetice ce pot apărea în sistemele de distribuţie electroenergetice (în special de medie şi joasa tensiune). Totuşi este necesar să menţionăm că sintagma de calitate a energiei electrice nu este unanim acceptată si utilizată pe plan mondial, existând în prezent mai mulţi termeni folosiţi pentru a descrie relaţia furnizor de energie electricä - utilizator, inclusiv influenţele reciproce. Dintre aceştia, Comisia Internaţională de Electrotehnică (CEI) îl promovează pe acela de compatibilitate electromagnetică, termenul fiind preluat de toate tările afiliate la acest organism.
Interesul crescând, manifestat in ultima perioada pentru problematica amintită este explicat de specialişti prin apariţia următoarelor aspecte. 

1.Echipamentele au devenit mai sensibile la perturbaţiile tensiunii de alimentare. Într-adevär, în special generaţiile actuale de echipamente electronice (casnice sau industriale) şi sisteme de comandă ale proceselor tehnologice sunt mult mai sensibile decât echipamentele de acum 10 sau 20 de ani. În acelasi timp, companiile industriale au devenit mai atente la pierderile de timp de producţie având în vedere marginile de profit reduse caracteristice economiei moderne.
În ceea ce priveşte piaţa consumatorilor casnici, electricitatea este consideratä, din ce în ce mai mult, ca un drept fundamental de care se poate beneficia in permanenţa. Consecinţa este că orice întrerupere în alimentarea cu energie electrică va conduce la reclamaţii mereu mai mari, chiar dacă nu se constată pierderi legate de aceastä întrerupere.

2.Echipamentele moderne produc perturbaţii in sistemul de alimentare. Echipamentele electronice sunt nu numai sensibile la perturbaţiile existente în reţeaua de alimentare ci şi generează perturbaţii pentru alţi consumatori. Creşterea numărului şi a puterii sistemelor de acţionare cu turaţie reglabilă este semnificativă în liniile tehnologice actuale, convertoarele de frecvenţä din structura acestora find caracterizate printr-o puternică deformare a curentilor absorbiţi din reţea. 
Acestora li se adaugă consumatorii casnici care, datorită numarului mare, pot cauza probleme serioase în reţelele de distribuţie de joasä tensiune.

3.Au sporit presiunile pentru apariţia unor norme în domeniu şi impunerea unor criterii de performanţa. Până nu demult, utilizatorii de energie electrica erau priviţi de către furnizori ca simple sarcini, fumizorii fiind cei care decideau ce este rezonabil în relaţiile contractuale dintre cele douä părţi. Dacă apăreau probleme, primii trebuiau sä ia măsuri pentru eliminarea acestora sau, în cel mai bun caz, trebuiau să plateasca furnizorul pentru a rezolva aceste probleme.
În prezent, utilizatorii sunt trataţi din ce în ce mai mult drept clienţi şi a apărut tendinţa cuantificării diferitelor tipuri de perturbaţii existente în sistemele de alimentare cu energie. Electricitatea este privită ca un produs cu anumite caracteristici care trebuie măsurate, prognozate, garantate, îmbunătăţite, etc. Această abordare este potentata de tendinţele de privatizare şi deregularizare care sunt tot mai evidente în industria energetică şi pe piaţa de energie.

     4.Furnizorii doresc să îmbunătăţească calitatea produsului livrat. Marea majoritate a furnizorilor urmăresc, din fericire, o îmbunătăţire permanentă a calităţii energiei şi serviciilor pe care le asigură, dezvoltând sisteme caracterizate printr-o fiabilitate ridicată a aprovizionării cu energie.

      5.În timp, alimentarea cu energie s-a îmbunătăţit permanent. 0 parte importantă a interesului crescând pentru probleme precum golurile de tensiune sau regimul deformant este determinată de calitatea ridicată a tensiunii furnizate. Întreruperile de durată în alimentarea cu energie electricä au devenit din ce în ce mai rare în ţările industrializate, astfel încât s-a încetaţenit ideea greşită că electricitatea este ceva întotdeauna disponibil şi de bună calitate. Faptul că în sistemul energetic există şi situaţii care nu pot fi prevăzute sau eliminate a fost uşor de uitat.

      6. Calitatea energiei electrice a devenit măsurabilă. Apariţia dispozitivelor electronice capabile să masoare şi să afişeze forme de undă, a contribuit în mod evident la creşterea interesului pentru calitatea energiei. Componentele armonice sau golurile de tensiune nu puteau fi măsurate, în mod uzual şi pe scară largă, în trecutul nu prea îndepartat. Determinările se limitau la valorile efective ale tensiunii sau curentului, valoarea frecvenţei şi intreruperile de durată, fenomene care în prezent sunt considerate elemente ale calităţii energiei dar care atunci erau privite ca simple aspecte ale regimurilor de funcţionare ale unui sistem energetic.

2.2. Perturbaţii electromagnetice.
Perturbaţiile electromagnetice generate în sistemele electro-energetice pot fi determinate de fenomene sau evenimente care au loc în sistemele de transport şi distribuţie a energiei electrice sau la consumatori. În general, se pot deosebi urmatoarele categorii: 
a. Goluri de tensiune sau întreruperi de scurtă durată provocate de defecte trecătoare în sistemul analizat sau de defecte permanente în puncte îndepartate ale reţelelor electrice şi care determină funcţionarea protecţiilor şi/sau a automatizărilor de repunere sub tensiune;
b. Întreruperi de lungă durată determinate de defecte în reţele;
c. Supratensiuni tranzitorii (de origine atmosferică sau de comutaţie);
d. Variaţii lente de tensiune produse de modificări ale sarcinii;
e. Variaţii rapide de tensiune determinate de comutaţia sarcinilor de putere ridicată;
f. Fluctuaţii rapide de tensiune (inclusiv efectul de flicker); 
g. Generarea de armonici de curent sau tensiune;
h. Dezechilibre de tensiune determinate de alimentarea sarcinilor dezechilibrate;
i. Variaţii de frecvenţa.
Prin perturbaţie electromagnetica se întelege, orice fenomen electromagnetic susceptibil să degradeze funcţionarea unui aparat, echipament, sistem sau să influenţeze defavorabil materia vie sau pe cea inerta. Prin degradarea funcţionării se înţelege modificarea nedorită a caracteristicilor de funcţionare ale aparatului, echipamentului, sistemului în raport cu cele prevăzute de proiectant.
Aparatul, echipamentul, sistemul care emite perturbaţia poate fi numit sursă sau emiţator de perturbaţie electromagnetică, iar cel care o recepţionează este numit receptor de perturbaţie electromagnetică. Orice aparat, echipament, sau sistem electric / electronic poate fi în acelaşi timp emiţător sau receptor de perturbaţie electromagnetica.
Descarca lucrare
 • Specificatii Lucrare Managementul Compensarii Poluarii Armonice In Sistemele De Alimentare Cu Energie Electrica :

  • Tema: Managementul Compensarii Poluarii Armonice In Sistemele De Alimentare Cu Energie Electrica
  • Tip de fisier: zip
  • Numar de pagini: 88 pagini
  • Nivel: Facultate
  • Descarcari: 0 descarcari
  • Accesari: 24 accesari
  • Nota: 10.00/10 pe baza a 0 comentarii.
  • Pret: 2 Monede
  • Pret aproximativ in lei: 8 RON (pretul variaza in functie de modalitatea de plata aleasa)
   Disponibilitate: In stoc! Comanda-l acum!
  • Taguri: perturbatie, electromagnetic, frecventa, echipament,