Lucrare Roboti Mobili. Sistemul De Actionare Al Robotului Mobil

 • Nota 10.00
 • 0 comentarii
 • Publicat pe 30 Iunie 2022

Descriere Lucrare

Introducere în domeniul roboţilor de servicii.
      În ultimii ani domeniul serviciilor cunoaşte o dezvoltare puternică în toată lumea. După o explozie a tehnologiilor moderne de I&C se impune tot mai mult necesitatea de a promova şi dezvolta tehnologii noi de automatizare, parţială sau totală, a activităţilor de manipulare, transport şi de procesare specifice domeniului de prestări de servicii.
          Creşterea volumului activităţilor neindustriale, în mod deosebit în sectorul terţiar, al prestărilor de servicii pe de o parte, o uşoară tendinţă de saturaţie a pieţei de aplicaţii industriale ale roboţilor pe de altă parte, sesizabilă în mod deosebit în ţările cu economie dezvoltată a determinat dezvoltarea aplicaţiilor roboţilor în activităţile menţionate. Această evoluţie a fost favorizată şi de posibilităţile de aplicare ale soluţiilor tehnice dezvoltate pentru robotica industrială în construcţia roboţilor pentru aplicaţiile neindustriale. 
        Se apreciază că piaţa roboţilor pentru aplicaţii neindustriale va depăşi de câteva ori piaţa roboţilor industriali.
      În Japonia, SUA, Germania, etc., există deja sisteme robotice destinate automatizării activităţilor de întreţinere a curăţeniei drumurilor, a clădirilor şi a mijloacelor de transport. Roboţii mobili autonomi asigură paza şi protecţia în muzee şi clădiri mari, transportul corespondenţei şi a coletelor în cladirile administrative. Sisteme automatizate ajută medicii în realizarea intervenţiilor chirurgicale şi surorile medicale în îngrijirea pacienţilor.
       Primele cercetări demonstrează că automatizarea unui număr mare de activităţi din domeniului prestărilor de servici este realizabilă din punct de vedere tehnologic, dificultăţile apărând în ceea care priveşte domeniul de utilzare, piaţa de desfacere potenţială, acceptarea noilor produse pe piaţă respectiv dezvoltarea cercetării în această direcţie.
          Promovarea roboţilor în domeniul prestărilor de servici este necesară datorită:
penetrării serviciilor în toate sectoarele economiei;
creşterii cererilor de servicii de calitate;
înfinţării de intreprinderi noi;
concurenţei tot mai accentuate pe piaţă, care impune investiţii în tehnologii noi;
necesităţii de cucerire de noi pieţe de desfacere.
         Caracterul profund interdisciplinar al cercetărilor-dezvoltărilor în domeniul sistemelor robotice de prestări de servicii include pe lângă aspectele tehnice şi aspectele economice, sociale. 

Importanţa roboţilor.
          Serviciile constituie singurul sector economic care a înregistrat în ultima perioadă creşteri considerabile. Cu toate acestea industrializarea serviciilor este încă mai mult o problemă teoretică.
             Pricipalele cauze sunt:
structura eterogenă a sectorului de servicii;
spectrul larg al domeniului de prestări de servicii.
       Părerile unor specialişti în domeniu privind o piaţă nouă a seviciilor robotizate sunt prezentate în continuare:
,,aşa cum astăzi mulţi deţin un PC, generaţiile viitoare vor avea unor robot personal (Personal Robot)” (I.Kato);
,,mediul este propice pentru roboţii medicali” (P.A. Finley);
,,... pe termen lung roboţii de servicii vor avea o importanţă mai mare decât colegii lor de industrie” (J.F. Engelberger);
,,... viitoare piaţă a roboţilor personali (Hausehold Robots) va tinde să depăşească actuala piaţă a automobilelor”. (J.S.Albus).

Sisteme robotice în exploatare.
        Roboţii se utilizează în toate domeniile activităţii umane. Aceste activităţi urmăresc satisfacerea unor necesităţi individuale, de grup sau sociale, constituind ceea ce se numeşte economie.        
     Prin industrie se înţelege totalitatea activităţilor de prelucrare a materiilor prime şi semifabricatelor în vederea obţinerii unor mijloace de producţie sau bunuri de consum, satisfăcând cerinţe umane. În consecinţă, producţia apare în toete sectoarele economiei şi anume în sectoarele primare şi secundare, producţia materială, iar în sectoarele terţiare proponderentă devine producţia nematerială şi anume a serviciilor.
          În corelaţie cu cele de mai sus, roboţii se împart din punctul de vedere al aplicaţiilor în roboţi industriali şi neindustriali iar roboţii neindustriali, în roboţi pentru producţia de bunuri materiale şi roboţi pentru prestări de servicii. Primele aplicaţii ale roboţilor au fost în domeniul industrial. Numărul roboţilor industriali este şi astăzi preponderent în lume.

Structura sistemelor robotizate pentru servicii
       Sistemele robotice pentru prestări de servicii –SRPS sunt sisteme de lucru, parţial sau total automatizate, care au drept scop realizarea unor prestări de servicii Robotul de servicii – RS este un sistem de manipulare programabil, care prestează servicii parţial sau total automatizat
          Automatizarea unui sistem, înseamnă dotarea lui cu mijloace tehnice şi echipamente, care să permită desfăşurarea procesului într-un anumit ritm, fără participarea operatorului uman în mod continuu sau în intervalele de timp impuse.

Structura sistemelor robotizate pentru servicii 
         Sistemele robotizate pentru prestări servicii  au în componenţa lor subansamble specifice roboţilor industriali. În acest context sistemele robotice pentru prestări servicii menţin de regulă o platformă mobilă care se desplasează în mod automat, similar robocarelor, un dispozitiv de ghidare cu efector final, module specifice funcţiilor de îndeplinit, dispozitive de siguranţă şi de interfaţă om-maşină, 
Descarca lucrare
 • Specificatii Lucrare Roboti Mobili. Sistemul De Actionare Al Robotului Mobil :

  • Tema: Roboti Mobili. Sistemul De Actionare Al Robotului Mobil
  • Tip de fisier: zip
  • Numar de pagini: 110 pagini
  • Nivel: Facultate
  • Descarcari: 0 descarcari
  • Accesari: 149 accesari
  • Nota: 10.00/10 pe baza a 0 comentarii.
  • Pret: 2 Monede
  • Pret aproximativ in lei: 8 RON (pretul variaza in functie de modalitatea de plata aleasa)
   Disponibilitate: In stoc! Comanda-l acum!
  • Taguri: robot, serviciu, automatizare, sistem, interfata,