Lucrare Simularea Functionarii Unei Linii De Sortare Intr Un Sistem Flexibil De Fabricatie

 • Nota 10.00
 • 0 comentarii
 • Publicat pe 30 Iunie 2022

Descriere Lucrare

1.1.1. Introducere în domeniul roboţilor de servicii.
       În ultimii ani domeniul serviciilor cunoaşte o dezvoltare puternică în toată lumea. După o explozie a tehnologiilor moderne de I&C se impune tot mai mult necesitatea de a promova şi dezvolta tehnologii noi de automatizare, parţială sau totală, a activităţilor de manipulare, transport şi de procesare specifice domeniului de prestări de servicii.
          Creşterea volumului activităţilor neindustriale, în mod deosebit în sectorul terţiar, al prestărilor de servicii pe de o parte, o uşoară tendinţă de saturaţie a pieţei de aplicaţii industriale ale roboţilor pe de altă parte, sesizabilă în mod deosebit în ţările cu economie dezvoltată a determinat dezvoltarea aplicaţiilor roboţilor în activităţile menţionate. Această evoluţie a fost favorizată şi de posibilităţile de aplicare ale soluţiilor tehnice dezvoltate pentru robotica industrială în construcţia roboţilor pentru aplicaţiile neindustriale. Se apreciază că piaţa roboţilor pentru aplicaţii neindustriale va depăşi de câteva ori piaţa roboţilor industriali.
     `În Japonia, SUA, Germania, etc., există deja sisteme robotice destinate automatizării activităţilor de întreţinere a curăţeniei drumurilor, a clădirilor şi a mijloacelor de transport. Roboţii mobili autonomi asigură paza şi protecţia în muzee şi clădiri mari, transportul corespondenţei şi a coletelor în cladirile administrative. Sisteme automatizate ajută medicii în realizarea intervenţiilor chirurgicale şi surorile medicale în îngrijirea pacienţilor.
        Primele cercetări demonstrează că automatizarea unui număr mare de activităţi din domeniului prestărilor de servici este realizabilă din punct de vedere tehnologic, dificultăţile apărând în ceea care priveşte domeniul de utilzare, piaţa de desfacere potenţială, acceptarea noilor produse pe piaţă respectiv dezvoltarea cercetării în această direcţie.
          Promovarea roboţilor în domeniul prestărilor de servici este necesară datorită:
penetrării serviciilor în toate sectoarele economiei;
creşterii cererilor de servicii de calitate;
înfinţării de intreprinderi noi;
concurenţei tot mai accentuate pe piaţă, care impune investiţii în tehnologii noi;
necesităţii de cucerire de noi pieţe de desfacere.
     Caracterul profund interdisciplinar al cercetărilor-dezvoltărilor în domeniul sistemelor robotice de prestări de servicii include pe lângă aspectele tehnice şi aspectele economice, sociale. 

Importanţa roboţilor.
      Serviciile constituie singurul sector economic care a înregistrat în ultima perioadă creşteri considerabile. Cu toate acestea industrializarea serviciilor este încă mai mult o problemă teoretică.
          Pricipalele cauze sunt:
structura eterogenă a sectorului de servicii;
spectrul larg al domeniului de prestări de servicii.
          Părerile unor specialişti în domeniu privind o piaţă nouă a seviciilor robotizate sunt prezentate în continuare:
,,aşa cum astăzi mulţi deţin un PC, generaţiile viitoare vor avea unor robot personal (Personal Robot)” (I.Kato);
,,mediul este propice pentru roboţii medicali” (P.A. Finley);
,,... pe termen lung roboţii de servicii vor avea o importanţă mai mare decât colegii lor de industrie” (J.F. Engelberger);
,,... viitoare piaţă a roboţilor personali (Hausehold Robots) va tinde să depăşească actuala piaţă a automobilelor”. (J.S.Albus).

Sisteme robotice în exploatare.
       Roboţii se utilizează în toate domeniile activităţii umane. Aceste activităţi urmăresc satisfacerea unor necesităţi individuale, de grup sau sociale, constituind ceea ce se numeşte economie.        
    Prin industrie se înţelege totalitatea activităţilor de prelucrare a materiilor prime şi semifabricatelor în vederea obţinerii unor mijloace de producţie sau bunuri de consum, satisfăcând cerinţe umane. În consecinţă, producţia apare în toete sectoarele economiei şi anume în sectoarele primare şi secundare, producţia materială, iar în sectoarele terţiare proponderentă devine producţia nematerială şi anume a serviciilor.
      În corelaţie cu cele de mai sus, roboţii se împart din punctul de vedere al aplicaţiilor în roboţi industriali şi neindustriali iar roboţii neindustriali, în roboţi pentru producţia de bunuri materiale şi roboţi pentru prestări de servicii. Primele aplicaţii ale roboţilor au fost în domeniul industrial. Numărul roboţilor industriali este şi astăzi preponderent în lume.

1.1.2. Structura sistemelor robotizate pentru servicii
        Sistemele robotice pentru prestări de servicii –SRPS sunt sisteme de lucru, parţial sau total automatizate, care au drept scop realizarea unor prestări de servicii 
        Robotul de servicii – RS este un sistem de manipulare programabil, care prestează servicii parţial sau total automatizat
          Automatizarea unui sistem, înseamnă dotarea lui cu mijloace tehnice şi echipamente, care să permită desfăşurarea procesului într-un anumit ritm, fără participarea operatorului uman în mod continuu sau în intervalele de timp impuse.

Structura sistemelor robotizate pentru servicii 
         Sistemele robotizate pentru prestări servicii  au în componenţa lor subansamble specifice roboţilor industriali. În acest context sistemele robotice pentru prestări servicii menţin de regulă o platformă mobilă care se desplasează în mod automat, similar robocarelor, un dispozitiv de ghidare cu efector final, module specifice funcţiilor de îndeplinit, dispozitive de siguranţă şi de interfaţă om-maşină, 

2.5.Tipuri de flexibilitate
        Strategiile şi mijloacele de creştere a flexibilităţii nu sunt limitate la utilizarea automatizării flexibile în locul uneia fixe, rigide. Primul pas către flexibilitate este de a asigura o producţie modularizată a producţiei, aceasta realizându-se printr-o investiţie într-un sistem de proiectare asistată de calculator. Aceste sisteme scad timpul total de livrare şi oferă posibilitatea de a genera diferite diferite variaţii şi opţiuni de proiectare, rapid şi cu eficient sub aspectul cheltuielilor. Al doilea pas constă de obicei în îmbunătăţirea flexibilităţii fabricaţiei. O soluţie posibilă este aceia de a utiliza un sistem flexibil de fabricaţie. Pentru a implementa cu succes  un sistem flexibil de fabricaţie este necesar să avem o strategie de producţie clară şi obiective bine stabilite.
          În acest sens există mai multe tipuri de flexibilitate cum ar fi:

2.5.1. Flexibilitatea proiectării
        Ea permite ca versiuni specializate şi la comandă ale unui produs să fie elaborate într-un timp cât mai scurt. De asemenea, ea face posibilă introducerea rapidă a schimbărilor în produselor din mediul uzinal. Într-un sens mai larg, o parte din flexibilitatea proiectării o reprezintă şi capacitatea de a planifica graficele de producţie şi de a le modifica uşor.

2.5.2. Flexibilitatea fabricaţiei
        Procesul de fabricaţie este capabil să producă loturi mici, să realizeze variaţii şi opţiuni şi să minimizeze timpul de fabricaţie.
  Principalele componente ale flexibilităţii fabricaţiei sunt următoarele:
a) Flexibilitatea maşinilor. Aceasta implică interschimbabilitatea comodă a pieselor şi a sculelor, reclamă existenţa unui număr suficient de palete, elemente de fixare şi magazine de scule fără să necesite schimbări structura fizică a maşinilor.
b) Flexibilitatea procesului. Aceasta reclamă flexibilitatea maşinilor şi flexibilitatea planificării, implicând posibilitatea de a produce componente ale familiei de piese în orice ordine.
c) Flexibilitatea produselor care duce la o deplasare spre către un nou produs sau o nouă familie de piese.   
d)Flexibilitatea producţiei. Implică bariere minime în modificări ale ale volumului producţiei, în dirijarea tipurilor de piese, în secvenţierea sculelor. Flexibilitatea producţiei reflectă reflectă limitările structurale de bază ale sistemului.
e) Flexibilitatea alimentării cu materiale se referă la mobilitatea configuraţiei produselor, a timpului şi a volumului de materiale cumpărate. O practică des întâlnită este aceea de a avea subcontractanţi seni-integraţi şi livrări de timp util a produselor cumpărate.
f) Flexibilitatea distribuţiei implică mijloace de gestiune, transport şi administraţie pentru crearea flexibilităţii asociate locului, timpului, mărimii şi asortimentului livrărilor care conduc la satisfacerea beneficiarului.
Descarca lucrare
 • Specificatii Lucrare Simularea Functionarii Unei Linii De Sortare Intr Un Sistem Flexibil De Fabricatie :

  • Tema: Simularea Functionarii Unei Linii De Sortare Intr Un Sistem Flexibil De Fabricatie
  • Tip de fisier: zip
  • Numar de pagini: 41 pagini
  • Nivel: Facultate
  • Descarcari: 0 descarcari
  • Accesari: 37 accesari
  • Nota: 10.00/10 pe baza a 0 comentarii.
  • Pret: 2 Monede
  • Pret aproximativ in lei: 8 RON (pretul variaza in functie de modalitatea de plata aleasa)
   Disponibilitate: In stoc! Comanda-l acum!
  • Taguri: flexibilitate, sistem, productie, simulare, distributie,