Lucrare Comunicarea Politica

 • Nota 10.00
 • 0 comentarii
 • Publicat pe 22 Iunie 2022

Descriere Lucrare

      Deºi procesul comunicãrii este foarte vechi, folosirea cuvântului comunicare, în limba de toate zilele nu se loveºte de probleme speciale. Majoritatea vorbitorilor înþeleg prin comunicare a aduce ceva la cunoºtinþã, a informa sau a schimba impresii, opinii.
       Termenul de comunicare începe a fi utilizat din secolul al XVI-lea ºi îºi are originea în latinescul “communis” care înseamnã “a pune în comun”, “a fi în relaþie”, fiind mai apropiat în vremea respectivã de înþelesul “a împãrtãºi”.
       Din secolul al XVI–lea termenului i se asociazã ºi un înþeles nou: “a transmite”, o datã cu dezvoltarea poºtei ºi a drumurilor. Din secolul al XIX–lea sensul de “a transmite” trece pe primul plan ca o consecinþã a dezvoltãrii unor tehnici moderne de comunicaþii – telegraful, telefonul. “În contextul noilor mijloace de comunicare – radio, cinema, televiziune – termenul adecvat ar fi cel de comunicare – difuzare”.1 Apariþia comunicãrii tehnice pe lângã cea naturalã implicã o schimbare a sensului termenului.
       Înþelesurile termenului de comunicare ºi intenþia de a defini procesul comunicãrii din prisma diferitelor discipline ºtiinþifice, modele teoretice adoptate, abordãri metodologice, au creat inflaþie în definirea comunicãrii.
      În dorinþa de a înþelege acest proces de proliferare semanticã, cercetãtorii americani Franc E.X.Dance ºi Carl E.Lsrson au adunat în urmã cu aproape douãzeci de ani într-o carte peste 126 de definiþi ale comunicãrii. Cert este cã nici o formulare nu a fost exhaustivã. 
       Comunicarea nu reprezintã acelaºi lucru pentru un biolog, un filosof, un lingvist, un sociolog, un psiholog, un cibernetician sau pentru un orator. 
       Astfel pentru un biolog ca Edward O.Wilson “…comunicarea este o acþiune a unui organism sau a unei celule care altereazã modelele probabile de comportament ale altui organism, sau ale altei celule, într-o manierã adaptativã pentru unul sau pentru ambii participanþi”.
      Bineînþeles cã la o asemenea definiþie se aud proteste din partea informaticienilor, sociologilor ºi mai ales psihologilor care nu concep comunicarea în absenþa unui subiect dotat cu conºtiinþã, chiar dacã acesta nu este întotdeauna conºtient de informaþia pe care o transmite. 
     Carl I.Hovland, Irving I.Janis, Harold H.Kelley înþeleg prin comunicare, procesul prin care un individ (comunicatorul) transmite stimuli, de obicei verbali cu scopul de a schimba comportarea altor indivizi. Desigur cã ºi împotriva acestei definiþii s-au fãcut auzite nemulþumiri deoarece nu orice tip de comunicare urmãreºte sã provoace modificãri comportamentale.      
       Nici definiþia formulatã de filosoful american Charles Morris, care a încercat sã acopere exigenþele particulare ale cât mai multor discipline nu este consideratã mulþumitoare. În viziunea lui Charles Morris comunicarea reprezintã punerea în comun, împãrtãºirea, transmiterea unor proprietãþi unui numãr de lucruri.
Descarca lucrare
 • Specificatii Lucrare Comunicarea Politica :

  • Tema: Comunicarea Politica
  • Tip de fisier: zip
  • Numar de pagini: 78 pagini
  • Nivel: Facultate
  • Descarcari: 0 descarcari
  • Accesari: 24 accesari
  • Nota: 10.00/10 pe baza a 0 comentarii.
  • Pret: 20 Monede
  • Pret aproximativ in lei: 80 RON (pretul variaza in functie de modalitatea de plata aleasa)
   Disponibilitate: In stoc! Comanda-l acum!
  • Taguri: comunicare, politica, canal de transmitere, functii, tipuri, fenomene,