Lucrare Politica Bugetara. Echilibrul Bugetar Si Datoria Publica

 • Nota 10.00
 • 0 comentarii
 • Publicat pe 22 Iunie 2022

Descriere Lucrare

        Dezbaterile de politică economică au fost întotdeauna în centrul macroeconomiei. De fapt, ştiinţa macroeconomică a apărut ca o încercare de a înţelege cauzele Marii Crize din anii ’30 şi pentru a formula politici guvernamentale care să permită depăşirea situaţiei .
        O mare parte a anilor 1990 a fost dominată de dezbaterile cu privire la uriaşele deficite guvernamentale şi influenţa acestora asupra creşterii economice.
          Economiile sunt lovite în mod constant de diverse şocuri. Numai în anii ’90, economia S.U.A. a fost influenţată de crizele financiare din Europa, Asia şi America Latină, de creşterile preţului la petrol, de marile fluctuaţii ale deficitului bugetar, de explozia tranzacţiilor la bursa de valori şi de noile tehnologii care au influenţat multe sectoare ale economiei. Aceşti factori au potenţialul de a genera recesiune sau expansiune. În faţa acestor şocuri, factorii de decizie trebuie să încerce să asigure funcţionarea economiei la nivelul potenţial, încercând să menţină inflaţia la niveluri reduse şi stabile.
          În aprecierea politicilor macroeconomice trebuie să distingem între rolul politicii ca stabilizator automat, care se ajustează în mod pasiv pentru a compensa fluctuaţiile din economie şi rolul activ al politicii macroeconomice, ca mijloc de a atinge anumite ţinte macroeconomice. Există aspecte ale politicii monetare şi fiscale care se încadrează în aceste două roluri. Deciziile de politică macroeconomică nu sunt adoptate izolat - guvernele utilizează politicile bugetare şi monetare pentru a încerca să stabilizeze economia.
          Politicile macroeconomice, adică intervenţiile statului pentru a corija dezechilibre susceptibile de a afecta economia naţională, desemnează un ansamblu de decizii luate de puterile publice menite să atingă, prin utilizarea unor instrumente diverse, obiective sigure privind situaţia economică. Din acest enunţ se detaşeaza trei elemente care definesc conţinutul acestui concept: adoptarea deciziilor de politică economică, obiectivele urmărite şi instrumentele folosite . Astfel, deciziile de politică economică sunt luate de autorităţile economice şi monetare dintr-o ţară. 
        Din necesitatea coordonării şi asigurării coerenţei acestor măsuri se impune ca o singură autoritate să decidă. Aceasta este guvernul care, cu ajutorul ministerelor, întreprinde măsuri de politică economică. Sunt şi situaţii în care anumite decizii de natură monetară sunt luate de o instanţă independentă de guvern – cum ar fi de exemplu Banca Centrală (în SUA şi Germania). 
        Principalele obiective ale politicii macroeconomice, pentru majoritatea guvernelor din Occident, sunt: un nivel ridicat de ocupare a forţei de muncă, stabilitatea preţurilor, rate ridicate, de creştere economică, echilibrul balanţei de plăţi externe şi o distribuţie echitabilă a venitului şi averii. 
        Un lucru important ce trebuie subliniat este acela că recomandările economiştilor în ceea ce priveşte politica au la bază teorii economice.
        Va trebui să facem distincţie între o politică activă şi o politică pasivă. Se spune că un guvern face o politică activă atunci când, periodic, el îşi ajustează aciţiunile politice ca răspuns la condiţiile macroeconomice în continuă transformare sau la previziunile economice. 
        Un guvern care aderă la o politică predeterminată în încercarea de a facilita atingerea stabilităţii pe termen lung, indiferent de efectele fluctuaţiilor pe termen scurt din activitatea economică, se consideră că duce o politică pasivă.
        În plus, politica macroeconomică poate avea la bază regulile şi discreţionarismul. Regulile (rules) sunt formulate de obicei sub forma unor obiective-ţintă ce corespund unor variabile (cum ar fi oferta monetară sau datoria publică), pe care guvernul va încerca să le realizeze pe termen lung sau mediu. Discreţionarismul (discretion), pe de altă parte, conferă guvernului libertate de acţiune pentru a selecta acele acţiuni pe care le consideră potrivite setului de condiţii economice caracteristice unei anumite perioade. Discreţionarismul este, în mod evident, mai mult o modalitate de a realiza o politică activă decât pasivă, deoarece presupune selectarea unor politici de stabilizare ca răspuns la modificarea condiţiilor economice. Regulile pot fi însă active sau pasive .
Descarca lucrare
 • Specificatii Lucrare Politica Bugetara. Echilibrul Bugetar Si Datoria Publica :

  • Tema: Politica Bugetara. Echilibrul Bugetar Si Datoria Publica
  • Tip de fisier: zip
  • Numar de pagini: 117 pagini
  • Nivel: Facultate
  • Descarcari: 0 descarcari
  • Accesari: 26 accesari
  • Nota: 10.00/10 pe baza a 0 comentarii.
  • Pret: 2 Monede
  • Pret aproximativ in lei: 8 RON (pretul variaza in functie de modalitatea de plata aleasa)
   Disponibilitate: In stoc! Comanda-l acum!
  • Taguri: macroeconomie, buget, politica, reguli,