Lucrare Impact Asupra Mediului Al Santierului Naval Din Tulcea

 • Nota 10.00
 • 0 comentarii
 • Publicat pe 28 Decembrie 2021

Descriere Lucrare

trateaza poluarea solului, atmosferei si apei din toate punctele de vedere. În lucrarea de faţă încerc săschimb oarecum viziunea despre dezvoltarea economică şi aportul de investiţiistrăine pe care unii îl pot considera nociv pentru mediu. Retehnologizările,schimbările moderne ale capitalului fix, cu un nivel scăzut de poluare, şipolitica firmei de dezvoltare durabilă constitue un avantaj pentru creştereacalităţii mediului. Chiar dacă investiţiile se amortizează intr-un timp maiîndelungat, în toată această perioadă de timp beneficiem de un mediu mai curatşi mai sănătos.

Studiul ecologic efectuat înprezenta lucrare s-a intocmit pentru a cunoaşte mai concret situaţia şi pentrusoluţionarea problemelor existente elaborând strategii adecvate în ceea cepriveşte reconstrucţia ecologică.

£   De a lua toate măsurile necesarepentru a preveni producerea accidentelor majore şi pentru a limita consecinţeleacestora asupra sănătăţii populaţiei şi asupra calităţii mediului.

£   De a face dovada autorităţilorcompetente de control, că a luat toate măsurile pentru prevenirea pericolelorde accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase.

£   De a informa imediat autoritateapublică teritorială pentru protecţia mediului şi autoritatea teritorială pentruprotecţie civilă, în cazul în care, după transmiterea notificării, aparurmatoarele modificări:

- creşterea semnificativăa cantităţii sau schimbarea semnificativă a naturii ori a stării fizice asubstanţei periculoase prezente sau apariţia oricărei modificări în procesele încare este utilizată această substanţă periculoasă;

- închiderea definitivă,temporară sau trecerea în regim de conservare a instalaţiei;

- schimbarea titularuluiactivităţii.

£   De a elabora şi transmite, după caz,notificările (identificare substanţe periculoase, mod de stocare, cantitate şistare fizica, activităţi existente, indentificare pericole), politicile deprevenire a accidentelor majore, rapoartele de securitate, planurile de urgenţăinternă, informaţiile necesare elaborării planurilor de urgentă externă,informaţiile privind identificarea pericolelor de accidente majore şi informărilepentru public.

£   De a pune în aplicare imediatplanurile de urgenţă internă şi externă în următoarele situaţii:

- când survine unaccident major;

- când survine un evenimentnecontrolat care, prin natura sa, poate provoca un accident major.

 

£   Să informeze imediat autorităţileteritoriale pentru protecţie civilă şi autorităţile publice teritoriale pentruprotecţia mediului, precum şi celelalte autorităti cu atribuţii în domeniupotrivit legii, în cazul producerii unui accident major.

Descarca lucrare
 • Specificatii Lucrare Impact Asupra Mediului Al Santierului Naval Din Tulcea :

  • Tema: Impact Asupra Mediului Al Santierului Naval Din Tulcea
  • Tip de fisier: doc
  • Numar de pagini: 90 pagini
  • Nivel: Facultate
  • Descarcari: 0 descarcari
  • Accesari: 116 accesari
  • Nota: 10.00/10 pe baza a 0 comentarii.
  • Pret: 125 Monede
  • Pret aproximativ in lei: 500 RON (pretul variaza in functie de modalitatea de plata aleasa)
   Disponibilitate: In stoc! Comanda-l acum!
  • Taguri: impact asupra mediului al santierului naval din tulcea,