Lucrare Contabilitatea Creantelor

  • Nota 10.00
  • 0 comentarii
  • Publicat pe 31 August 2016

Descriere Lucrare

        Fiecare companie, în zilele noastre, caută să obţină o perfomanţă economică şi financiară ridicată, să obţină o poziţie cât mai avantajoasă în condiţiile de competitivitate viabilă.
        Caracterul concurenţional al economiei este tot mai evident şi mare parte din sarcinile vizate sunt în sarcina unui manager competent.
        Pentru a se garanta un management eficient şi performant este necesară asistenţa unui sistem informaţional care să ofere date şi referinţe complete, relevante şi exacte.
        Elementul principal al sistemului informaţional economic este contabilitatea. De aceea, contabilitatea întreprinderii este obiect de preocupare pentru specialişti în scopul creşterii contribuţiei ei la consolidarea situaţiei financiare şi în scopul creşterii perfomanţei financiare. Contabilitatea asigură simţul responsabilităţii în gestionarea unor resurse şi a datoriilor şi creanţelor comerciale. Acest compartiment are funcţii de reflectare, analiză, calcul şi control şi trebuie să ducă la optimizarea unor decizii economice. 
        Într-un sens mai larg, sistemul contabil prelucrează date relative la toate activităţile pentru care o companie dispune de informaţii numerice. Acestea trebuie să fie validate de documente justificative şi apoi exprimate într-un etalon bănesc. O companie care nu îşi prelucrează corespunzător operaţiile îşi va irosi o parte din resursele disponibile. Lipsa de eficacitate a unor unităţi economice poate să se datoreze şi deficienţelor în procedeele contabile utilizate. 
        Spre deosebire de alte subsiteme de informare, contabilitatea este în avans faţă de alte funcţii ale unei întreprinderi, adică producţie, finanţare, distribuţie, investiţii,sub incidenţa ei fiind doar faptele care pot fi exprimate în termeni monetari.
        Cu alte cuvinte, contabilitatea ocupă un loc privilegiat în cadrul sistemului de informare a conducerii companiei, pentru că omogenizează evenimente separate cu care se confruntă compania şi oferă o reprezentare unificată a fenomenelor
Descarca lucrare