Lucrare Raportarea PoziȚiei Financiare A CorporaȚiilor

  • Nota 10.00
  • 0 comentarii
  • Publicat pe 19 Ianuarie 2020

Descriere Lucrare

Bilanțul reprezintă un document ce sintetizează informații cu privire la activitatea unei companii la un anumit moment. În accepțiunea specialiștilor, acesta reflectă informațiile cu privire la sumele ce sunt investite în activele companiei, angajamentele companiei față de creditorii acesteia și informații cu privire la partea ce le revine asociaților. Bilanțul stă la baza analizei lichidității și solvabilității compania și de asemenea prin analizarea acestuia, companiile pot atrage capitaluri din surse externe.
Prezenta lucrare este structurată în două mari capitole și anume: capitolul I prezintă noțiuni teoretice cu privire la tema aleasă iar în capitolul al II – lea am efectuat o analiză economico – financiară a unui număr de douăzeci de companii cu scopul de a asimila mai ușor elementele teoretice prezentate în prima parte a lucrării de disertație. Tot în capitolul al II – lea am ales să prezint o serie de ipoteze strâns legate de tema aleasă pe care le-am testat ulterior având la bază informații regăsite în rapoartele anuale ale companiilor selectate.
Descarca lucrare