Lucrare Traficul De Persoane

  • Nota 10.00
  • 0 comentarii
  • Publicat pe 11 Aprilie 2021

Descriere Lucrare

CUPRINS

CAPITOLUL I: MOTIVAREA ALEGERII ACESTEI TEME. DESPRE TRAFIC ÎN GENERAL ȘI MAI NOU, TRAFIC DE PERSOANE
1. Motivarea alegerii acestei teme
2. Cauze și factori determinanți ai apariției și răspândirii fenomenului de trafic de persoane
2.1. Сauzеlе trafiсului dе fiinţе umanе
2.2. Factorii determinanți ai traficului de persoane
3. Evoluția fenomenului de trafic de persoane..
3.1. Consideraţii generale privind conceptul de libertate al persoanei
3.2. Originile fenomenului traficului de persoane
3.3. Reglementări juridice cu privire la libertatea persoanei
4. Noţiuni și terminologii folosite pentru definirea conceptului de trafic și de trafic de persoane. Definirea conceptului
    4.1. Definirea traficului de persoane la nivel național
5. Clasificarea tipurilor de trafic de persoane
   5.1. Formele traficului de persoane
CAPITOLUL II: TRAFICUL DE PERSOANE ȘI CRIMA ORGANIZATĂ
1. Crima organizată
2. Traficul de ființe umane ca parte a fenomenului crimei organizate
3. Dimensiunile traficului de persoane
3.1. Traficul de persoane sub aspect social
3.2. Traficul de persoane sub aspect economic
3.3. Traficul de persoane sub aspect juridic
4. Modul de operare și etapele traficului de persoane
4.1. Profilul traficantului și al victimei
5. Consecințele traficului de persoane asupra victimelor
5.1. Consecințe asupra sănătății fizice și integrității victimei
5.2. Consecințe asupra psihicului victimelor
5.3. Consecințe în legătură cu relațiile sociale pe care le dezvoltă victimele
CAPITOLUL III: ANALIZA ELEMENTELOR CONSTITUTIVE ALE TRAFICULUI DE PERSOANE
1. Conținutul juridic
2. Obiectul juridic și obiectul material
3. Subiecții infracțiunii
4. Latura obiectivă
4.1. Elementul material
4.1.1.Analiza modalităților de realizare a elementului material (etapele)
i. Recrutarea
ii. Transportarea
iii. Transferarea
iv. Cazarea
v. Primirea
4.1.2. Analiza condițiilor atașate elementului material
i. Amenințarea
ii. Prin violență
iii. Alte forme de constrângere
iv. Răpirea
v. Prin fraudă
vi. Abuzul de autoritate
vii. Imposibilitatea victimei de a se apăra
viii. Oferirea/darea de bani pentru obținerea consimțământului victimei
4.1.3. Urmarea imediată și legătura de cauzalitate
5. Latura subiectivă
5.1. Vinovăția
5.1.1.  Mobilul și scopul
i. Mobilul
ii. Scopul
5.1.2. Consimțământul victimei
6. Forme, variante, sancțiuni, măsuri de siguranță
6.1. Forme
6.1.1. Forma simplă a infracțiunii
6.1.2. Formele agravate ale infracțiunii                   
6.1.3. Infracțiunea calificată de trafic de persoane
6.2. Variante
6.2.1. Analiza variantei agravante prevăzute de art. 12 alin.(2) din Legea nr. 678/2001
6.2.2. Analiza variantei agravante prevăzute de art. 12 alin.(3) din Legea nr. 678/2001
6.3. Sancțiuni
6.3.1. Pedeapsa prevăzută de lege
6.3.2. Cauzele speciale de reducere a pedepsei
6.4. Măsura de siguranță a confiscării speciale și măsura de siguranță a confiscării extinse
6.4.1. Măsura de siguranță a confiscării speciale
6.4.2. Măsura de siguranță a confiscării extinse
CAPITOLUL IV: TRAFICUL DE PERSOANE CU MINORI
1. Traficul de minori
1.1. Conținutul juridic
1.2. Obiectul juridic și obiectul material
1.3. Subiecții infracțiunii
1.4. Latura obiectivă
1.4.1. Elementul material
1.4.2. Urmarea imediată și legătura de cauzalitate
1.5. Latura subiectivă
1.5.1. Vinovăția
1.5.2. Mobilul și scopul
1.5.3. Consimțământul victimei
1.6. Forme, variante, sancțiuni și măsura de siguranță a confiscării
1.6.1. Forme
1.6.2. Variante
1.6.3. Sancțiuni
i. Pedeapsa prevăzută de lege
ii. Cauzele speciale de reducere a pedepsei
iii. Măsura de siguranță a confiscării
2. Pornografia infantilă
2.1. Conținutul juridic
2.2. Obiectul juridic și obiectul material
2.3. Subiecții infracțiunii
2.4. Latura obiectivă
2.4.1. Elementul material
2.4.2. Cerințe esențiale
2.4.3. Urmarea imediată și legătura de cauzalitate
2.5. Latura subiectivă
2.5.1.Vinovăția
2.5.2. Mobilul și scopul
2.5.3. Consimțământul victimei
2.6. Forme, variante, sancțiuni și măsura de siguranță a confiscării
2.6.1. Forme
2.6.2. Variante
2.6.3. Sancțiuni
i. Pedeapsa prevăzută de lege
ii. Cauzele speciale de reducere a pedepsei
iii. Măsura de siguranță a confiscării
CAPITOLUL V: COOPERAREA INTERNAȚIONALĂ ÎN DESCOPERIREA ȘI PEDEPSIREA TRAFICULUI DE PERSOANE
1. Prevenirea și combaterea traficului de persoane la nivel internațional
2. Combaterea traficului de persoane la nivel regional-european
3. Incriminarea traficului de persoane în legislațiile penale ale altor state
4. Colaborarea internațională și sprijinul acordat în procesul de repatriere a victimelor
CAPITOLUL VI: CONCLUZII ȘI PROPUNERI
STUDIU DE CAZ
BIBLIOGRAFIE
ANEXA

Descarca lucrare
  • Specificatii Lucrare Traficul De Persoane :