Lucrare Cresterea Eficientei Energetice La Otelinox Targoviste

 • Nota 10.00
 • 0 comentarii
 • Publicat pe 04 August 2022

Descriere Lucrare

În funcţie de ciclul termic după care are loc producerea lucrului mecanic motoarele se pot împărţi în:
• motor cu aprindere prin scânteie (motor funcţionând după ciclul Otto, Beau de Rochas), m.a.s.;
• motor cu aprindere prin comprimare (motor funcţionând după cilul Diesel), m.a.c.;
• motor cu aprindere prin jet de combustibil (motor funcţionând după ciclul Sabathe, Seilinger), motor Diesel-Gaz (dual-fuel).
    Mărirea puterii care poate fi obţinută de un motor se poate face prin folosirea suplimentarii, prin intermediul unor turbosuflante cu turaţie ridicată, variabilă, ce folosesc gazele de ardere ieşite din motor ca fluid termodinamic de antrenare.
Pentru aceeaşi putere la cuplă, datorită supraalimentării volumul ocupat de motor scade faţă de motorul nesupraalimentat cu cca. 23-29%. Toate motoarele folosite pentru cogenerare sunt supraalimentate, datorita avantajelor aduse de supraalimentare.

1.6 Motoare cu aprindere prin scânteie si aprindere prin comprimare.
         Motoarele cu aprindere prin scânteie pot funcţiona cu doua tipuri de combustibil: 
• lichid;
• gazos.
       Motoarele funcţionând cu combustibil gazos se numesc motoare termice cu gaz, pe scurt motoare cu gaz. Gazul folosit poate fi gaz metan, gaz de cocserie, gaz de sondă etc. Motoarele cu aprindere prin scânteie au nevoie ca amestecul aer-combustibil să fie pregătit într-un echipament special înainte de a intra în piston, numit sistem de carburaţie. Arderea amestecului combustibil se realizează în momentul în care acesta a fost comprimat, pistonul ajungând în punctual motor (mort) superior.
       Procesul de aprindere este declanşat de o bujie, amorsarea făcându-se datorită unei scântei electrice produsa de aceasta.
    
Motoarele cu gaz se împart în funcţie de excesul de aer cu care funcţionează in două mari categorii: 
• motoare cu gaz cu amestec bogat (motoare standard) cu α=1,2~1,3;
• motoare cu amestec sărac (lern burn) cu α>1,5.

Caracteristicile unei maşini sunt date mai jos:
• alezaj (diametrul interior al cilindrului);
• cursa (deplasarea pistonului între PMI si PMS);
• cilindreea (volumul total al cilindrilor);
• numărul de supape;
• configuraţia cilindrilor;
• raportul de compresie;
• sensul de rotaţie;
• turaţia;
• viteza medie a pistonului;
• puterea medie pe cilindru;
• presiunea medie efectivă;
• dispoziţia cilindrilor;
• supraalimentarea;
• indice de metan (pentru motoare cu gaz) / cifră octanică (pentru motoarele cu combustibil).

1.7 Motoare cu aprindere prin comprimare.
     Motoarele cu aprindere prin comprimare diferă de motoarele cu prindere prin scânteie prin faptul că nu mai este necesara prezenta carburatorului şi nici a bujiei care să amorseze procesul de ardere.

Motoarele diesel se împart în două mari categorii:
•motoare diesel lente;
•motoare diesel rapide.
        Principiul motorului cu prindere prin comprimare este autoaprinderea combustibilului prin atingerea parametrilor critici ai acestora. Compresia aerului se realizează în cilindru, in apropierea punctului mort inferior, apărând injecţia combustibilului. Acesta se dispersează în masa aerului aflat la presiune si temperatură ridicată, producând explozia amestecului cu ardere instantanee în toată masa.

Avantajele motorului cu aprindere prin comprimare fata de motorul cu aprindere prin scânteie sunt:
• randament mai bun;
• pericol de incendiu, de explozie redus;
• permite folosirea unui combustibil mai ieftin, mai greu volatile;
• nu apar zone moarte si nici front de flacără.
        Dezavantajele motorului cu aprindere prin comprimare este acela că în combustibilul folosit se găseşte sulf, ceea ce presupune măsuri pentru îndepărtarea SO¬2 produs în timpul arderii.

1.8 Motoare cu aprindere prin jet de combustibil.
      Sunt folosite pentru minimizarea costului combustibilului, deoarece utilizează atât un combustibil gazos cât şi unul lichid. Elementele de construcţie-funcţionare îmbină cele doua tipuri de motoare descrise anterior. Motoarele cu aprindere prin jet de combustibil au carburator, pentru realizarea amestecului aer-gaz, dar nu au bujie aprinderea făcându-se prin injecţia combustibilului lichid. Acest motor necesită un grad de automatizare mai avansat pentru că procesul de funcţionare este mai complicat. Caracteristicile tehnice de funcţionare sunt identice cu cele ale motoarelor anterior descrise.

1.9 Analiza tehnică a soluţiei de cogenerare cu motoare termice.
       Ciclul motoarelor termice folosite pentru cogenerare se deosebeşte de ciclul clasic de cogenerare cu turbine prin următoarele:
• pe parcursul ciclului de producere a lucrului mecanic, agentul de lucru nu îşi schimbă starea de agregare;
• producerea energiei termice se realizează cu schimbătoare recuperative;
• se considera că în cazul recuperării de căldura din gazele de ardere, nu toată căldura poate fi recuperată;
• existenţa recuperatorului de căldură pe traseul gazelor de ardere introduce o cădere suplimentară de presiune ce va influenţa lucrul mecanic produs de motor. Puterea motorului poate scădea cu cca.1 -1,5%.
        Analiza soluţiei de cogenerare utilizând motoare termice se  face in funcţie de tipul motorului, respectiv după tipul ciclului după care acesta va funcţiona.

1.10 Analiza termodinamică. Randamente. Analiza energetică.
      Motoarele termice funcţionează după diverse cicluri termodinamice ce diferă intre ele în funcţie de natura evoluţiei procesului de transmitere a căldurii ciclului motor.
        Procesele de ardere pot fi:
• izocor (ciclul Beau de Rochas, Otto) → motoare cu aprindere prin scânteie;
• izobar (ciclul Diesel) → motoare cu aprindere prin comprimare;
• mixt – izobar şi izocor (ciclul Sabathe, Selinger) → ciclul după care funcţionează motorul dual-fuel.   

CAPITOLUL II
SITUATIA ACTUALA A SOCIETATII

2.1. Descrierea Societǎţii
        S.C. OTELINOX S.A. Târgoviste este situatǎ in partea de sud-vest a municipiului Târgoviste, la o altitudine de 200 m, ocupând o suprafata de cca. 25 ha împrejmuita cu gard de beton si plasa. 
       SC OTELINOX SA Târgoviste a fost infiintata in anul 1974 prin colaborarea între BIRD si Banca Centrala de Investitii din Romania privind asigurarea fondurilor necesare achizitionarii tehnologiilor si utilajelor de la firmele japoneze Nissihn Steel Ltd. si Daido Steel. Primele produse au fost realizate in anul 1979, iar în anul 1981 societatea producea deja 60.000 t tabla/an şi 100.000 t profile/an. 
      În februarie  1991, societataea s-a reorganizat conform noii legislatii, in societate comerciala cu capital de stat sub denumirea de Otelinox SA si a functionat astfel  pânǎ în anul 1997. În 1997 societatea a fost privatizata prin cumpararea pachetului majoritar de actiuni (51%) de catre SAMSUNG Germania si a fost imatriculata cu denumirea de SC OTELINOX SA Targoviste. 
      Capitalul social al societatii este de cca. 26.700 mii lei. Actiunile SC OTELINOX SA Targoviste  sunt tranzactionate la Bursa Românǎ de Mǎrfuri.
       Din anul 1998 a început programul de restructurare si de crestere a productiei. Actualmente se produce toata gama de produse din nomenclatorul de produse al societatii.

Obiectul principal de activitate al societatii este compus din:
- fabricarea si comercializarea  laminatelor finite pline, in colaci si bare din oteluri speciale ;
- fabricarea si comercializarea produselor din tabla si benzi din oteluri inoxidabile laminate la rece; 
- elaborarea  si comercializarea de studii de cercetare si proiectare a tehnologiilor de laminare la rece si la cald, de tratament termic al laminatelor ; 
- acordarea de consultanta in domeniul cercetarii si proiectarii tehnologiilor de laminare la rece si la cald. 

SC Otelinox SA produce laminate finite pline sub forma de colaci sau bare si tabla sau benzi din oteluri speciale sau inoxidabile :
-tablǎ inox de 2.5 – 6 mm ;
-sârmǎ f 4 - f 10 ;
-sârmǎ fier beton ;
-plasǎ de sarma ;
        Dinamica evolutiei productiei fizice, exprimata in tone de produse este prezentata in figura 2.1. În acest grafic sunt arǎtate comparativ valorile totale lunare pentru anul 2003 si primele luni din 2004. Se poate observa ca in 2004 exista o crestere medie a productiei fizice de aproximativ 35% fata de aceeasi perioada din 2003.
        Pe piata romaneasca SC OTELINOX SA Targoviste vinde 5% din productia realizata, iar 95% se exportǎ in tari din Europa de Vest si Statel Unite. Societatea are liniile tehnologie modernizate cu echipamente produse de Hitachi, Mitsubushi, Nisshin Steel, Daido Steel din Japonia si Moeller Newmann din Germania. 
         Cifra de afaceri pe primele patru luni si jumatate din anul 2004 a fost de cca. 876.552.000 lei, inregistrandu-se  cu un profit net de 4.438.000 lei. 
       Se poate observa ca un cazan functioneaza practic fara intrerupere 8700 ore pe an, celelalte doua fiind folosite in functie de cererea de abur.
        Din experienta exploatarii de zi cu zi, conform discutiilor avute cu personalul de exploatare, pe timpul sezonului rece, centrala termica este folosita la capacitate maxima, fapt ce conduce la ideea suplimentarii capacitatii de producere a aburului. 
        In aceste conditii, dar mai ales pentru a reduce valoarea actuala a facturii de energie electrica, introducerea in sectorul de producere a utilitatilor a unei capacitati care sa produca abur si energie electrica in sistem cogenerativ se prezinta ca o solutie deosebit de atragatoare. 
      In cadrul acestui proiect se propune ca solutie de retehnologizare transformarea SC OTELINOX SA Targoviste in autoproducator si de electricitate, prin implementarea unui proiect de cogenerare cu turbine cu gaze sau cu motor cu piston, care sa acopere partial consumurile de energie electrica si posibil in totalitate consumurile de energie termica sub forma de abur.
       Informaţiile şi datele referitoare la situatia actuala, si care stau la baza acestei analize au fost puse la dispozitie de serviciul energetic al societaţii.

2.2.1. Situatia actuala privind producerea energiei termice
        Sistemul de alimentare cu energie termica sub forma de abur tehnologic a instalatiilor societatii (in special sectia de decapare a laminatelor) a fost deservit initial cu abur produs de centrala termica a Combinatului de Oteluri Speciale aflat in vecinatate. 
        Odata cu privatizarea societatii, s-a construit o nouǎ centralǎ termicǎ proprie, pentru a putea avea un control direct si pentru a eficientiza producerea si consumul aburului.
         Au fost instalate deci 3 cazane de abur saturat, identice, tip DANSTOKER, care pot asigura un debit total maxim de 12 t/h. 

Parametrii principali ai acestui tip de cazan sunt:
-presiune abur saturat : 7 bar;
-debit de abur  max. 4 t/h;
-consum de combustibil max. : 315 Nmc/h;
-randament termic de catalog: 92% Pci;
-combustibil gazele naturale cu Pci 8048 kcal/mcS;
-presiunea gazelor naturale la arzator min.2000 mmH2O.
       Schema tehnologicǎ actualǎ a producerii, si utilizarii energiei termice sub forma de abur la S.C OTELINOX S.A. Targoviste este prezentata in figura 2.5.
        
Consumurile de energie termica se datoreaza exclusiv pe folosirea energiei termice a aburului ca agent primar; cu care se realizeazǎ: 
-  încalzirea uleiului folosit in procesul tehnologic si a birourilor la LPMS,
-  spǎlarea benzilor, tablelor la SBTOI si PRECIZIA,
- prepararea apei calde menajere si a agentului termic folosit la incalzirea celorlalte spatii
- satisfacerea serviciilor interne ale centralei (preîncǎlzirea apei de alimentare într-un schimbǎtor cu amestec abur – apa de alimentare si la degazare termica)
       Debitu de condens recuperat se poate face doar cu aproximatie, (neexistand inregistrari) gradul de recuperare atingând în medie iarna: 20 mc in 24 de ore, iar vara: 20 mc in 48 de ore. Condensatul se recupereazǎ cu certitudine doar de la schimbatorul de caldura pentru încǎlzire si de la boilerele de preparare a apei calde menajere.
Descarca lucrare
 • Specificatii Lucrare Cresterea Eficientei Energetice La Otelinox Targoviste :

  • Tema: Cresterea Eficientei Energetice La Otelinox Targoviste
  • Tip de fisier: doc
  • Numar de pagini: 76 pagini
  • Nivel: Facultate
  • Descarcari: 0 descarcari
  • Accesari: 16 accesari
  • Nota: 10.00/10 pe baza a 0 comentarii.
  • Pret: 2 Monede
  • Pret aproximativ in lei: 8 RON (pretul variaza in functie de modalitatea de plata aleasa)
   Disponibilitate: In stoc! Comanda-l acum!
  • Taguri: termodinamic, motor, ciclu, gaz,