Lucrare Dezvoltarea Turismului Montan In Zona Deda, Judetul Mures

 • Nota 10.00
 • 0 comentarii
 • Publicat pe 23 Iunie 2022

Descriere Lucrare

Aşezarea geografică
        Din punct de vedere geografic, comuna Deda este situată în nord-estul judeţului Mureş la poalele Carpaţilor Orientali, Districtul Călimani-Mureş în bazinul hidrografic al Mureşului superior. 

Istoric
          Satul Deda este atestat documentar în anul 1393 sub numele pe care îl partă şi azi.

Relieful
        Altitudinal, teritoriul aparţinând comunei Deda se situează între 500 m şi 2000 m - păşunea Răchitiş (1300 m - vezi Scaunul Domnului).
        Cadrul natural este reprezentat de dealurile subcarpatice cu diverse înclinări şi expoziţii, pe suprafeţe restrânse întâlnindu-se şi alte forme de relief cum sunt lunca, depresiunea, platoul şi culmea.
          Expoziţiile dominante ale versanţilor sunt cele parţial însorite.
        Unitatea geomorfologică dominantă este versantul, iar configuraţia terenului este în general ondulată, mai rar plană sau frământată. Versanţii au pante între 16-30 grade în zona acoperită cu vegetaţie forestieră şi pante mai mari de 15 grade în zona urbană.

Clima
        Prin pozitia sa, teritoriul comunei Deda se încadrează în zona de clima temperată, în regiunea de tranziţie dintre climatul vestic de nuanţî atlantică şi cel excesiv continental din vest.
      După Koppen, regiunea se încadrează în provincia climatică D.f.- climă boreală - cu ierni friguroase şi umede, cu temperatura celei mai reci luni -3°C şi a celei mai calde peste 10°C.
        După atlasul climatologic al României, teritoriul comunei Deda se încadrează în etajul climatic de munte, subetajul munţilor mijlocii. Temperatura medie anuală este în jur de 5,5°C cu variaţii între 3°C în părţile mai înalte ale teritoriului şi 7°C în părţile mai joase.
        Temperatura medie a celei mai reci luni este de -7°C, iar a celei mai calde luni de 13,5°C.
        Gerurile târzii sunt destul de frecvente şi apar chiar şi după data de 1 Mai, iar gerurile timpurii apar la începutul lunii septembrie. Aceste caracteristici climatice pot influenţa negativ vegetaţia zonei.
        Numărul zilelor de îngheţ este în jur de 120, iar a celor de vară de 120-130.

Precipitaţiile
        Ca urmare a influenţei reliefului, precipitaţiile au repartiţie variabilă, în funcţie de altitudine. Astfel, la altitudini de peste 1400 m se înregistrează peste 1200 mm, iar în zonele cu înălţimi de 1000 - 1400m circa 600mmm anual.
        Cantitatea de precipitaţii este suficientă pentru dezvoltarea în bune condiţii a plantelor care formează pajiştile cât şi a vegetaţiei forestiere. Cea mai ploioasă perioadă este primăvara şi începutul verii, iar cea mai secetoasă începutul toamnei (septemrie-octombrie).
        Perioadele de precipitaţii însumează circa 130 zile anual, cea mai mare frecvenţîă având-o lunile mai şi iunie.
        Topirea zăpezilor, care în această zonă au grosimi cuprinse între 50 cm şi 100 cm începe în luna martie, în jurul altitudinii de 1000 m şi spre sfârşitul lunii aprilie, la altitudini de peste 1400 m.
 
Vânturile
        Direcţiile predominante ale vânturilor sunt cele de NE şi NV. Datorită fragmentării mari a reliefului, direcţiile principale sunt modificate local.
        În ceea ce priveşte intensitatea medie a vânturilor, aceasta creşte în general cu altitudinea, variind între 1,2 - 4,7 m/s. Lunile cu cele mai multe vanturi tari (V≥11m/s) sunt martie - mai.

Hidrografia
        Apele curgătoare de pe teritoriul comunei Deda aparţin bazinului hidrografic al Mureşului, toate cursurile principale fiind afluenţi direcţi ai acestuia. 
      Regimul hidrografic, fiind influenţat de conditiile fizico - geogafice, este echilibrat, de tip carpatic. Acest regim se caracterizează printr-o alimentare pluviatilă intensă a pâraielor şi debite relativ constante tot timpul anului.
        Ea înregistrează un maxim primavăra, la topirea zapezilor şi la începurul verii, când precipitaţiile sunt mai abundente şi un minim iarna.

Structura  geologică şi solurile
        Munţii Călimani se caracterizează prin marea răspândire a piroclastitelor primare care ating grosimi de zeci sau chiar sute de metri. O largă răspândire o au lavele andezitice, dar mai cu seamă cele piroxenice. Prin dezagregarea intensă, la baza stâncilor reziduale s-au acumulat trene de grohotişuri, la care se adaugă, în regiunile înalte şi câmpuri de blocuri, generate de un climat periglaciar.
        În urma proceselor de pedogeneză s-au format solurile brune-acide, brune feriiluviale şi soluri negre-acide. 

Vegetaţia
        Vegetaţia forestieră şi erbacee aparţinând comunei Deda se situează în zona montană la altitudini cuprinse între 500 m şi 2000 m şi se încadrează în patru etaje fitoclimatice şi anume: etajul subalpin, etajul montan de molidişuri, etajul montan de amestecuri şi etajul montan de făgete.
        Principalele specii de arbori care se găsesc în zonă sunt: molidul, bradul, fagul, mai rar reprezentate fiind: stejarul, paltinul, carpenul, jugastrul, salcia căpreasca, mesteacănul.
        Pajiştile existente sunt de tipul Festuca rubra-Nardus stricta şi Festuca rubra-Agrotis tennis, Nardus stricta. Aceste pajişti sunt parţial degradate, ca o consecinţă a păşunatului şi a lipsei unor măsuri consecvente de întreţinere şi ameliorare.

Fauna
        Ca urmare a condiţiilor de relief, vegetaţie şi climă sunt prezente următoarele specii de animale sălbatice: cerbul carpatin, mistreţul, căpriorul, ursul brun, lupul, vulpea, iepurele salbatic, râsul.
Descarca lucrare
 • Specificatii Lucrare Dezvoltarea Turismului Montan In Zona Deda, Judetul Mures :

  • Tema: Dezvoltarea Turismului Montan In Zona Deda, Judetul Mures
  • Tip de fisier: zip
  • Numar de pagini: 46 pagini
  • Nivel: Facultate
  • Descarcari: 0 descarcari
  • Accesari: 25 accesari
  • Nota: 10.00/10 pe baza a 0 comentarii.
  • Pret: 2 Monede
  • Pret aproximativ in lei: 8 RON (pretul variaza in functie de modalitatea de plata aleasa)
   Disponibilitate: In stoc! Comanda-l acum!
  • Taguri: fauna, flora, deva, vegetatie,