Lucrare Toponomia Comunei Francesti

 • Nota 10.00
 • 0 comentarii
 • Publicat pe 05 August 2022

Descriere Lucrare

ARGUMENT

       Analiza completă a  particularitaţilor toponimice ale unei regiuni poate produce surprize , ea nefiind destinată unui cititor comod ,dornic de a se delecta . Unicul său  scop este să pună in valoare importantele caracteristici ale toponimelor si să descopere alte trasături relevante care să confere lucrării caracterul de cercetare. O astfel de surpriză corelata cu necesitatea realizării unui studiu care sa aibă valoarea de document pentru regiunea cercetată m-a determinat să incerc să urmaresc cu mare atentie date cu valoare simbolică pentru comună , să alcatuiesc un dicţionar toponimic în care să surprind punctele fiecărui element tipic in vederea stabilirii influenţelor asupra limbii noastre .

      Am evidentiat mai intâi date cu privire la coordonatele istorice si geografice ,la traditia orală si la aspecte social-economice care au jucat un rol important in evolutia comunei precum si la particularităţile graiului din această regiune care marchează specificul zonei oltaneşti si valoarea regională a unor cuvinte intrate in uz .În acest sens mi-au fost de folos informaţiile preluate de la vârstnicii satului precum si propriile cunostiinţe acumulate de-a lungul  timpului in care m-am  aflat pe teritoriul comunei .

        Mai departe am considerat nacesară alcătuirea dicţionarului toponimic care inventariază toate elemenetele tipice de pe teritoriul comunei ,folosindu-mă de datele obtinuţe prin propria cercetare in zonă dar si de cele aflate din cărţi de specialitate .În ceea ce  priveste etimologia cuvintelor si  sensurile acestora o mare importanţă o au diversele opinii ale cercetatorilor care oferă mai multe posibilităţi de interpretare .

        Prin  munca mea de cercetare am relizat o lucrare completă si totodată nouă pentru comuna Frâneşti ,încercarea mea numarandu-se printre primele de acest gen.

        Am fost sprijinită in demersul meu de săteni dar mai ales de d-l conf.univ.dr.PAMFIL MATEI căruia îi mulţumesc.


1. CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE

1.1.Coordonate istorice si geografice

      Comuna Frânceşti este aşezată în partea  sud-vestică a României, aparţine judeţului Vâlcea  şi ocupă  partea  centrală  a  acestuia,  situându-se  pe  văile râurilor Bistriţa  şi  Otăsău  la   26 km  de  Municipiul  Rm.-Vâlcea, 11 km de oraşul Horezu, 3 km de staţiunea balneo-climaterică Govora.

       Astăzi comuna numără nouă sate aşezate la sud-vestul Munţilor Căpăţânei deşi iniţial cuprindea doar  şase: Surpatele, Moşteni, Coşani, Viişoara, Lunca şi  Frânceşti. Ulterior  acestora  li s-au  adăugat după  noua împărţire administrativ-teritorială din 1969 satele: Mănăileşti, Genuneni şi Negreni. 

      Denumirea  de Frânceşti  vine de  la etimonul latin  “frânc”, nume generic dat odinioară la  noi occidentalilor latini.  Legenda  spune că numele  satului vine de la  un negustor veneţian pe nume “Frâncu” care  s-a aşezat  pe aceste meleaguri în timpul domniei lui Mircea cel Bătrân.

      La  nord  se  învecineaza  cu  staţiunea  Govora;  la  nord-vest  cu  comuna Păuşeşti; la  nord-est  cu  comuna  Mihăieşti;  la  sud  cu  comuna  Băbeni; la sud-vest  cu  comunele  Şirineasa  şi  Popeşti: la  vest cu comunele Oteşani şi Tomşani.

Fiind aşezată în zona subcarpatică, comuna are un aspect geografic divers: dealuri acoperite la înălţimi de două , trei sute metri cu păduri de foioase urmate de plantaţii de pomi, iar pe văile celor două râuri se află lunci înguste şi fertile.

Cercetările întreprinse până în prezent nu au stabilit cu precizie anul întemeierii comunei Frânceşti, motiv pentru care vom prezenta pe parcursul lucrării câteva legende păstrate în tradiţia orală până în zilele noastre şi documente scrise care pot contribui la stabilirea vechimii acestei comune.

Documentar, satul Frânceşti a fost întemeiat în anul 1395 printr-un document de donaţie din timpul lui Mircea cel Bătrân prin care un frânc, un negustor, primeşte partea de sud-vest a ţinutului comunei Frânceşti cu viile, peştele, mierea, ceara pentru întărirea comerţului cu negustorii străini. Progresul ce se desprinde din aceste date îşi avea limitele sale; schimbul se mărginea la vânzarea unor prisoase şi la cumpărarea unor mărfuri de lux. Dar de fapt în  întreaga ţară şi în această parte a judeţului Vâlcea (Vâlcea oraş, târg înfiinţat de Mircea cel Bătrân), s-a desăvârşit sistemul de obligaţii (credinciosa slujbă) şi de privilegii (imunitatea) ale marilor feudali. În timpul domniei lui s-a stabilit formularul actelor de proprietate emise de cancelaria domnească a Ţării Româneşti, ceea ce înseamnă în practică fixarea în scris a regulilor juridice cu privire la proprietatea feudală.

Cercetările actuale au dovedit că localitatea Frânceşti, fiind aşezată lângă cetatea Buridava a jucat un rol important în dezvoltarea societăţii traco-getice în această parte a ţării. Pe aici treceau drumurile care legau Ocniţa cu partea sud-vestică a Olteniei şi cu partea nordică a acestei zone (Drumul Sărarilor). În partea de nord a comunei Frânceşti se află Dealul Câineşti, vatra acestei comune, unde se consideră că a fost ridicată o cetate din pământ care se afla cu deschidere spre toate văile ce o împrejurau: Valea Otăsăului, Valea Melcerei şi Valea Bistriţei cu un punct de observaţie numit Vârful celor Trei Hotare.

În satul Genuneni se găseşte punctul Bârloagă unde au fost descoperite piese din neolitic: topoare din piatră, secere, o râşniţă şi un mormânt de incinerare a stăbunilor. De aici rezultă că teritoriul comunei Frânceşti a fost populat din vremuri străvechi şi viaţa a continuat datorită condiţiilor geografice şi climaterice până la formarea statelor feudale când încep primele atestări documentare.


1.2. Tradiţie orală şi documente

Tradiţia orală a păstrat până în zilele noastre o serie de legende cărora li se alătură documente de o mare valoare în care sunt înregistrate datele cheie care au jucat un rol important în evoluţia acestei comune din punct de vedere economic, istoric, cultural şi politic.

1.2.1. Legenda satului Surpatele

  Se spune că a existat cândva o regiune în care terenurile nu aveau stabilitate şi alunecau, producând denivelări. Oamenii, dornici de a-şi găsi locul, au venit şi s-au aşezat aici. Şi-au ridicat locuinţe dar s-au lovit de obstacole pentru că terenurile se surpau şi produceau pagube. Şi totuşi, ei au reuşit să se înmulţească şi să crească pe aceste meleaguri pe care le-au iubit şi cărora prezenţa umană le-a conferit stabilitate. Astfel, ei au dat nume satului lor în amintirea momentelor grele prin care au trecut şi pentru a arăta puterea cu care au stăvilit forţa naturii. Azi, satul atrage şi prin frumuseţea formelor de relief.

1.2.2. Legenda Mânăstirii Dintru-un Lemn

Legenda spune că pe locul unde azi se văd din depărtare albele ziduri ale sfintei Mănăstirii Dintr-un  Lemn, un cioban îşi păştea turma pe un plai verde pe care se găseau câţiva bătrâni stejari de o frumuseţe neîntâlnită. Într-o noapte, el a visat că trebuie să se ridice o mănăstire pe aceste locuri, mai precis acolo unde se va găsi într-un stejar sfânta Icoană a Maicii Domnului, cea care a fost punctul de pornire în ridicarea construcţiei.

Acest mesager a transmis prin viu grai porunca dumnezeiască şi nu după mult timp s-a ridicat mănăstirea construită dintru-un singur stejar. Nu a fost nevoie decât de lemnul sfinţit prin cuvântul dumnezeiesc pentru a da naştere uneia dintre cele mai frumoase mănăstiri construită în stil brâncovenesc.

1.2.3. Legenda lui Mihai Viteazu

Tradiţia spune că a existat cândva un om cu o personalitate impunătoare, figură emblematică pentru cei din jur, spirit energic şi de temut. Se numea căpitanul C-tin Băbeanu şi era locuitor al cătunului Mănăileşti. Se spune că însuşi domnul Mihai Viteazu a aflat de faptele eroice ale acestui om şi drept răsplată i-a oferit mari terenuri pe care acesta le-a stăpânit şi cărora le-a dat numele său, întemeind astfel în anul 1600 comuna Băbeni, vecină a comunei Frânceşti.

1.2.4. Legenda Otăsăului

Legenda arată că în apropierea locului unde şi-a săpat  albia râul Otăsău, trăia cândva o familie formată din tată şi fiu între care era o puternică legătură. Ei îşi duceau existenţa liniştit până într-o zi când fiul a dispărut. Jalea l-a cuprins pe tatăl îndurerat care a găsit trupul neînsufleţit al unicului său fiu în apele râului Otăsău. Ce s-a întâmplat cu adevarat încă nu s-a aflat, însă e sigur că  în acel moment durerea l-a împins pe acest părinte  să rostească un blestem înfiorător la adresa râului. Nimeni nu a uitat dramatica întâmplare care a fost mult timp pe buzele sătenilor.

1.2.5. Legenda  Schitului Mănăileşti   

Oamenii spun că în vremuri de demult, pe un delişor, în mijlocul satului Mănăileşti şi-au găsit loc de veghe şi de rugăciune câţiva călugări care după puterile lor şi ajutaţi de săteni au reuşit să ridice Schitul Mănăileşti. Mai târziu, când aceşti călugări n-au mai existat iar construcţia s-a degradat, localnicii au refăcut acest sfânt lăcaş unde au mers ei să se roage alături de preot. Astăzi, pe acest loc se înalţă o frumoasă biserică zidită din piatră şi cărămidă sub formă de cruce, având o singură turlă.

1.2.6.  În perioda neolitică, existenţa oamenilor pe meleagurile comunei Frânceşti este dovedită de ciocane de piatră şi două râşniţe descoperite în satele Genuneni, punctul Băloaga şi Frânceşti în punctul Cânideşti. 

1.2.7. În secolul II, înaintea naşterii lui Hristos, s-au descoperit pe vatra satului Câineşti: o cetate dacică din pământ, morminte, vetre, suliţe, seceri, obiecte funerare asemănătoare celor descoperite în satul Ferigi, comuna Costeşti.

1.2.8. În secolul al II-lea  şi al VI-lea, în satul Viişoara s-a descoperit un tezaur care cuprinde mai multe monumente romane şi greceşti din această perioadă, care demonstrează continuitatea noastră pe acest pământ.

1.2.9. În anul 1394 sunt atestate satele Frânceşti şi Surpatele.

1.2.10. În anul 1395 încep să se formeze satele Surpatele, Frânceşti, Mănăileşti şi Genuneni.

1.2.11. În 1530-1532 este atestat satul Genuneni ca un  sat liber pe malul râului Bistriţa.

1.2.12. În 1536, boierul Preda Brâncoveanu, mare vornic, unchiul voievodului Constantin Brâncoveanu avea între alte sate şi satul Mănăileşti pe care-l întregeşte Matei Basarab.

1.2.13. În 1600 căpitanul Constantin Băbeanu din Mănăileşti este alături de Mihai Viteazu în Transilvania, fiind alături de domnitor şi în lupta anti-otomană.

1.2.14. Între 1635-1658 este constituită biserica de zid a Mănăstirii Dintr-un Lemn, având ctitori pe Matei Basarab şi Preda Brâncoveanu.

1.2.15. În 1693 se construieşte prima biserică din lemn din satul Genuneni.

1.2.16. În 1821 ecourile revoluţiei lui Tudor Vladimirescu pătrund şi pe meleagurile localităţii noastre şi o parte din populaţia nemulţumită de dominaţia fascistă se ataşează cauzei Vladimirescului.

1.2.17. În 1839 iau fiinţă primele şcoli în satele Genuneni şi Surpatele.

1.2.18. În 1864 are loc dezrobirea ţiganilor de pe moşiile mănăstireşti şi împroprietărirea lor.

1.2.19. În 1864 are loc etatizarea pământurilor mănăstireşti, ale mănăstirilor: “Dintr-un Lemn” şi “Surpatele”, fiind împroprietăriţi o parte din ţărani prin răscumpărare.

1.2.20. Între 1877-1878 peste cincizeci de bărbaţi se înroleză în armată şi participă la Războiul de Independenţă. În această perioadă, cetăţenii din localitate ajută armata română cu haine şi bucate.

1.2.21.În anul 1952 se vor desfiinţa comunele Surpate şi Genuneni formându-se comuna Frânceşti.

1.2.22.În 1969 se formează actuala comună cu satele aferente.

Aşadar, istoricul comunei a marcat datele esenţiale privind naşterea şi evoluţia celor nouă sate care prin unitate administrativă şi teritorială au constituit ceea ce azi se numeşte comuna Frânceşti.

Descarca lucrare
 • Specificatii Lucrare Toponomia Comunei Francesti :

  • Tema: Toponomia Comunei Francesti
  • Tip de fisier: doc
  • Numar de pagini: 100 pagini
  • Nivel: Facultate
  • Descarcari: 0 descarcari
  • Accesari: 14 accesari
  • Nota: 10.00/10 pe baza a 0 comentarii.
  • Pret: 2 Monede
  • Pret aproximativ in lei: 8 RON (pretul variaza in functie de modalitatea de plata aleasa)
   Disponibilitate: In stoc! Comanda-l acum!
  • Taguri: geografie, turism, populatie, traditie,