Lucrare Sistemul Informational De Marketing Pe Sc Hygiene Service Romanai Srl

 • Nota 10.00
 • 0 comentarii
 • Publicat pe 10 August 2022

Descriere Lucrare

INTRODUCERE
       Marketing-ul cunoaşte o continuă schimbare, de aceea nevoia de informaţie în ceea ce priveşte nevoile consumatorului joacă un rol important mai ales atunci când companiile se extind în teritoriu, când consumatorii devin mai selectivi în ceea ce priveşte alegerea bunurilor, când se doreşte mărirea cifrei de afaceri.
       Din fericire, datorită exploziei de informaţie s-a creat o impresionantă tehnologie de transmitere a informaţiei ca: computere personale, televiziune prin cablu, copiatoare, fax-uri, radiocasetofoane, aparate video, internet.
       Activităţile de marketing ce se doresc a fi eficiente necesită un volum tot mai ridicat de informaţii care nu mai pot fi gestionate în cadrul sistemelor informaţionale de marketing tradiţionale, necesitând informatizarea sistemelor informaţionale de marketing. 
         Unele firme şi-au dezvoltat sisteme informaţionale de marketing care să furnizeze în timp real detalii despre dorinţele consumatorului, preferinţe şi comportamentul lor în ceea ce priveşte consumul. Spre exemplu compania CocaCola, în urma unui studiu privind consumatorii finali a ajuns la concluzia ca aceştia pun 3.2 cuburi de gheaţă într-un pahar, se uită la 69 de reclame publicitare a companiei şi că preferă să cumpere doze din aparate automate.
        Mediul economic cuprinde numeroase firme, mari sau mici, aflate în căutarea succesului. La acesta contribuie mai mulţi factori pentru a avea succes: strategii competitive, angajaţi implicaţi total în munca lor, sisteme informaţionale corespunzătoare, implementarea lor pe măsură. Ceea ce au comun toate aceste firme, este tocmai faptul că întreaga lor activitate este orientată către client si desfăsoară numeroase activităţi de marketing.
       Profesorul Philip Kotler, personalitate marcantă în domeniulmarketingului, autorul celebrei lucrări „Managementul Marketingului”, considerată în unanimitate de specialişti ca fiind drept ”Biblia marketingului”, a fost invitat să redacteze un articol privind tendinţele marketingului la începutul acestui mileniu1. Acceptând această propunere, Profesorul Philip Kotler a efectuat ceea ce a denumit „o anticipare a viitorului” încercând să prezinte soluţii cu privire la orientările strategice ale marketingului, în condiţiile modificărilor produse de factorii de mediu extrem de profunzi şi de dinamici, care caracterizează şi influienţează economia de la început de nou secol.
        Comerţul electronic a înlocuit în mare parte rolul intermediarilor tradiţionali jucat de en-gross-işti şi detailişti. Astăzi oricine poate cumpăra aproape orice fără să fie nevoit să se deplaseze fizic la locul în care se găseşte marfa sau bunul care se doreşte a se achiziţiona. Prin intermediul Internetului putem accesa imagini şi obţine detalii cu privire la caracteristicile produselor dorite şi să alegem dintre ofertanţi pe cel care propune preţul şi condiţiile de plată cele mai avantajoase. Toată această operaţie presupune doar un simplu “clik”, putând astfel comanda produsul dorit care corespunde cel mai bine nevoilor noastre, din propria locuinţă. Plata se realizează tot de acasă sau de la birou, cu ajutorul instrumentelor electronice de pată, fără a necesita prezenţa fizică a banilor sau contactul fizic între vânzător şi cumpărător.
Acest lucru este posibil implementand tehnologia informationala cu cea informatica creand noi dimensiuni in world wide web, pentrua satisface cele mai exigente dorinte ale consumatorului.Consumatorul de multe ori intalneste probleme in alegerea produselor ,nedispunand de timpul necesar pentru a selecta produsele de care are nevoie, foloseste internetul. 

PREZENTAREA LUCRARII
    Această lucrare încearcă să acopere o tematică vastă şi prezintă o abordare modernă a sistemelor informaţionale asistate de calculator.În primul capitol este prezentat sistemul informaţional cu componentele sale ce urmează a fii tratate etajat in funcţie de importanta lor in sistemul informaţional de marketing.În cel de-al doilea capitol se trateaza elemente de studiu
     “Cercetări de Marketing”in detaliu deoarece este cea mai importantă componentă a unui sistem informaţional de marketing ,cel mai important domeniu de studiu al unei firme de la analiza mediului intern, ce ne oferă informaţii despre oportunităţile firmei şi dezavantaje, până la analiza mediului extern .
   În capitolul trei sunt tratate noile dimensiuni ale marketingului în era informaţională din punct de vedere al prelucrării,colectării şi utilizării datelor ce vin în ajutorul managerilor de marketing în elaborarea deciziilor în timp util. Modul de gestionare a datelor se realizează cu ajutorul bazelor de date ce necesită cunoştinţe de proiectare de tabele furnizori, clienţi ,preţ e.t.c
        In acelaşi capitol se tratează sistemele suport de asistatare a deciziilor ce vin in ajutorul managerilor de marketing; sunt şase sisteme de decizii ce sunt prezentate în funcţie de rolul pe care îl ocupă.Aceste sisteme sunt noile tehnologii informaţionale ale managerilor in care se observa o digitalizare a informaţiei ce ne oferă rapiditate în execuţie, manevrabilitate, elasticitate(fiecare informaţie se poate modifica foarte uşor),viteza mare de lucru şi in ultimul rând capacitatea de a lucra cu un volum foarte mare de informaţii. Modul de transmitere a informaţiilor se poatre realiza prin intranet şi internet, oferind posibilitatea de a lucra de oriunde din lume. Majoritatea firmelor importante şi-au creat şi dezvoltat pe parcursul timpului baze de date bogate în informaţii referitoare la preferinţele, aşteptările şi exigenţele individuale ale clienţilor lor. Ele utilizează aceste informaţii pentru a personaliza ofertele. 
În ultimul deceniu se poate observa tendinţa creării unei platforme de produse on-line care permit clienţilor să-şi construiască produsul dorit în funcţie de doleanţele şi exigenţele personale. Astfel, o mare parte a firmelor din sectorul alimentar, electrocasnic, electronic, construcţii de automobile îşi invită clienţii să le viziteze paginile web şi să participe la conceperea ofertelor (produse, servicii auxiliare, programe), răspunzând la întrebările dintr-un chestionar on-line. Produsul astfel creat, strict personalizat, este afişat apoi pe ecranul monitorului clientului.

CAPITOLUL I
Sistemul informaţional de marketing

1.1Continutul sistemului informaţional de marketing
      La nivelul activităţii de marketing, nevoia de informaţii derivă si dintendintele de evolutie actuale a pietei bunurilor materiale:
a) de la nevoile clientului la dorintele sale. Pe măsură ce cresc veniturile consumatorilor, acestia devin tot mai atenti cu produsele pe care le achizitionează.
b) de la concurenta în sfera preturilor la concurenta în afara pretului. Pe măsură ce se utilizează tot mai mult mărcile, diferentierea produselor, publicitatea si promovarea vânzărilor, ei au nevoie de informatii privind eficienta acestor instrumente de marketing;
c) de la un marketing local la unul national si, mai departe, la unul global. Pe parcursul cuceririi de noi piete si arii teritoriale, directorii de marketing simt tot mai mult nevoia de informatii despre aceste noi cuceriri, aceste noi piete.
   Pentru a realiza analiza, planificarea, implementarea si controlul activitătii de marketing, managerii au nevoie de informatii despre cerere, clienti, concurenti,intermediari si alti factori care actionează la nivelul pietei. Având în vedere dinamica mediului actual, managerii au nevoie de informatii de actualitate care să le permită adoptarea unor decizii oportune. Un sistem informaţional de marketing ( SIM ) este format din persoane, echipamente şi proceduri de culegere, selecţie, analiză, evaluare şi distribuţie la timp a unor informaţii exacte, necesare factorilor de decizie din compartimentul de marketing al unei organizaţii.
    Pentru un bun management al afacerii trebuie să ai un bun management al viitorului; şi pentru a avea un bun management al viitorului trebuie să ai un bun management al informaţiei.
     Cea mai importantă sarcină este de a se specifica cine recepţionează, ce informaţii, când anume şi sub ce formă. Diferitele tipuri de informaţii se obţin, în general, prin repetarea unor analize anterioare, prin sisteme de supraveghere( observare) sau la cerere.
    Informaţii periodice. Informaţiile cu caracter periodic se obţin prin repetarea unor investigaţii anterioare ce şi-au demonstrat eficienţa în furnizarea de informaţii. Cota de piaţă pe regiuni geografice, reacţia consumatorilor la publicitatea realizată de firmă, preţurile principalilor concurenţi, satisfacţia consumatorilor privind produsele firmei, intenţiile de cumpărare, sunt tot atâtea exemple de informaţii pe care managerii le primesc sau le pot primi săptămânal, lunar, semestrial sau anual.Informaţiile periodice se bazează atât pe surse de date cu caracter intern, din unitate, cât şi pe surse externe. Datele contabile sau cele despre livrări sunt surse interne foarte importante, în timp ce studiile de comportament, panelul de consumatori sau studiile de magazin sunt importante surse externe.
      Informaţii din surse monitorizate. Aceste informaţii rezultă din scanarea periodică a anumitor surse. Informaţiile din surse monitorizate sunt provenite în special din surse externe: rapoarte guvernamentale, rapoartele anuale ale concurenţilor, activităţile publice ale concurenţei, etc. Rapoartele interne privind vânzările sau înregistrările contabile sunt de asemenea surse pretabile a fi monitorizate.
      Informaţii la cerere. Informaţiile la cerere se dezvoltă ca răspuns la o solicitare expresă a directorului de marketing. Fără o solicitare expresă, aceste informaţii nu sunt disponibile în mod normal, căci ele nu există sau nu au fost incluse încă în sistem. Informaţiile la cerere pot implica atât surse interne cât şi surse externe şi sunt utilizate pentru identificarea problemelor, selecţia şi soluţionarea acestora.
     Informaţiile la cerere sunt rezultatul tipic al studiilor fără caracter repetitiv sau care nu au fost şi nici nu vor mai fi realizate curând. Informaţiile vehiculate de SIM se pot obţine din: surse interne de informaţii si surse externe.4
In ziua de azi datorită schimbărilor rapide ce au loc, managerii au nevoie de informaţii actualizate pentru a elabora decizii în timp optim.
       John Neisbitt sugerează că în lume are loc o mare schimbare, de la o economie industrială spre una informaţională. El a găsit mai mult de 65% din forţa de muncă a Americii având ca activitate producerea şi procesarea informaţiilor,comparative cu anul 1950 când doar 17% realizau acest lucru. Utilizând tehnologii aplicate majoritatea companiilor pot furniza o cantitate semnificativă de informaţii. Mulţi dintre managerii de azi primesc prea multe informaţii, câteodată acestea neputând fi procesate. De exemplu, un studiu arăta că datorită scanere-lor folosite în supermarket-uri un manager poate lucra cu până la 1000 de ori mai multe produse decât perioada precedentă.
    Marketerii, frecvent se plâng de lipsa informaţiilor sau detinerea lor în abundentă si imposibilitatea de a le procesa. Având în vedere răspândirea lor în interiorul companiei ei susţin că trebuie făcut un efort considerabil pentru localizarea unei simple probleme. De obicei subordonaţii deţin informaţii care reflectă proasta lor performanţă, care nu sunt transmise; informaţiile nu ajung la timp sau ajung prea repede şi nu reflectă realitatea având ca rezultat inutilizarea lor. Multe companii studiază nevoile informaţionale a managerilor şi devoltă sisteme informaţionale care să îndeplinească aceste nevoi.
       Sistemul informaţional de marketing întâlnit în lucrările de specialitate MIS este ansamblul de tehnici şi proceduri, menit să acumuleze, sorteze, evalueze şi să distribuie în timp real informaţii exacte necesare elaborării deciziei. Conform teoriei generale a sistemelor informaţionale ale firmelor, un compartiment de marketing conţine trei subsisteme: subsistemul de management al marketingului, subsistemul informaţional de marketing şi subsistemul executiv (operaţional) de marketing.
      Sistemul informaţional de marketing se interpune între sistemul de management al marketingului şi sistemul executiv din cadrul departamentului sau compartimentului de marketing şi este format din totalitatea datelor, informaţiilor, fluxurilor şi circuitelor informaţionale, precum şi din metodele de tratare şi prelucrare a acestor informaţii în vederea realizării obiectivelor de marketing ale firmei.
  Prin intremediu sistemului informaţional de marketing se asigură legătura între sistemul de management al marketingului şi sistemul executiv în dublu sens: prin transmiterea deciziilor de marketing de la sistemul de management la cel executiv (flux descendent) şi prin transmiterea informaţiilor necesare luării deciziilor în sens invers, de la sistemul executiv la cel de management al marketingului.
  Fiecare dintre cele trei subsisteme este deschis, în sensul că implică intrări şi ieşiri libere din sistem. În cazul sistemului de management al marketingului, intrările sunt reprezentate de obiectivele de marketing iar ieşirile de deciziile ce trebuie transpuse în practică în scopul îndeplinirii obiectivelor de mareketing.
  Sistemul informaţional de marketing comportă ca intrări informaţii primare, provenite din surse interne sau externe, în special din cercetări de marketing iar ca ieşiri informaţii prelucrate pe baza metodelor specifice de tratare a informaţiilor. Sistemul executiv are ca intrări resurse (informaţionale, financiare, materiale, umane) iar ca ieşiri rezultatele obţinute în urma desfăşurării activităţilor operaţionale de marketing. 
        Evaluarea rezultatelor va fi realizată de sistemul de management al marketingului şi va arăta în ce măsură obiectivele de marketing au fost îndeplinite.Informaţiile de marketing provin în principal din trei surse, care sunt de fapt trei subsisteme ale sistemului informaţional:subsistemul înregistrărilor interne, subsistemul de supraveghere al pieţei şi subsistemul cercetărilor de marketing.
 
1.2 Dezvoltarea informaţiei
        Managerii de marketing au nevoie de informaţii care provin din surse interne ale companiei ( contabilitate, rapoarte de vânzări ), din sistemul inteligent al marketingului şi din cercetări de marketing. Informaţiile sunt analizate şi procesate pentru o mai bună utilizare a lor.
       Managerii nu pot întotdeuna să aştepte bucăţi de informaţii, de aceea doresc studii formale de caz ale situaţiilor. De exemplu, fiecare companie doreşte să ştie ce categorie de consumatori va achiziţiona produsele sale. În aceste cazuri sistemul inteligent de marketing nu poate furniza informaţii detaliate. Cercetările de marketing au ca scop studierea consumatorilor prin pârghii proprii şi transformarea lor în informaţie distribuită managerilor. Cercetările de marketing colectează date importante acolo unde planul de marketing întâlneşte probleme, lansează activităţi caracteristice şi intentifică potenţialul pieţei. Fiecare piaţă trebuie studiată înainte de a fi penetrată. Companiile pot realiza cercetări de marketing prin forţe proprii ori pot comanda aceste acţiuni unor companii specializate. Cu toate acestea, companiile, dacă îşi realizează cercetările de marketing prin forţe proprii vor trebui să cumpere servicii de la companii specializate
      Iniţial, în perioada orientării către producţie a activităţii de afaceri, cercetarea de marketing se afla într-o stare incipientă, era îndreptată cu precădere către identificarea unor noi posibilităţi de dirijare a fluxului de bunuri şi servicii către consumatori.
     In S.U.A, în această perioadă, care s-a manifestat până în1919, cercetările de marketing, erau iniţiate aproape în totalitatea lor de către firmele producătoare de bunuri şi servicii şi se axau, îndeosebi, pe analiza evoluţiei vânzărilor şi a costurilor.
       În perioada dintre cele două războaie mondiale, în special după 1920, se accentuează cerinţele producătorilor către cunoaşterea factorilor care generează “ fluxul şi refluxul ” activităţii comerciale. Apar şi se dezvoltă agenţii independente specializate în cercetări de marketing, dar şi compartimente de cercetări de marketing în cadrul marilor firme. Activitatea acestora răspundea cerinţelor producătorilor privind:
- pe de o parte măsurarea şi orientarea propriilor lor performanţe
- pe de altă parte stimularea cererii lor de bunuri şi servicii.
      De multe ori, ei au nevoie de studii întocmite ştiinţific, referitoare la situaţii specifice. Pentru aceasta s-a constituit sistemul informaţional de marketing care integrează datele de marketing într-un flux continuu de informaţii destinate luării deciziilor de marketing.
        Managerii trebuie sa cunoasca structura cercetarilor de marketing pentru a ajuta la elaborarea planului de cercetari de marketing cat si la analiza rezultatelor si interpretarea lor. Marketerii experimentati sunt constienti de importanta acestui stagiu si se implica in aceasta activitate.Cercetatorul trebuie sa ajute managerul in definirea problemei pentru gasirea de solutii pentru un mai bun management decisional.
      Managerul inpreuna cu cercetatorul stabileste obiectivele dupa care un proiect de cercetari de marketing poate avea mai multe obiective. Unul din obiective este de a culege informatii preliminare, prelucrarea lor si apoi elaborarea de ipoteze.
În România, cercetarea de marketing a făcut obiectul studiului sistematic, încă din anii 1970. Ca activitate practică, cercetarea de marketing a vizat, în special, piaţa externă, studii de conjunctură, analiza preţurilor internaţionale,etc. În cazul cercetării de marketing se poate afirma că istoria cercetării de marketing este, de fapt, procesul evolutiv al acumulării instrumentelor cercetării.

1.3 Înregistrările interne
     Inima sistemului inregistrarilor interne il reprezinta ciclul comanda – incasare. Reprezentatii comerciali si clientii lanseaza comenzi spre firma,departamentul de vanzari pregateste facturi sau bonuri fiscale pentru marfa comandata si transmit copii si rapoarte care diferite departamente. Produsele care nu mai sunt in stoc sunt comandate pentru reintragirea stocului. Produsele transportate sunt insotite de facturi ce reflecta costurile de transport.Aceste documente trebuiesc distribuite catre diferite departamente in functie de circularea stocurilor si gestiunea lor. In ziua de azi companiile trebuie sa realizeze acesti pasi intr-un ritm alert si precis.Fiecare companie trebuie sa realizeze un timp de livrare scurt si real.Reprezentantii comerciali isi trmit comenzile prin fax e-mail sau telefonic.Toate aceste comenzi pot fi prelucrate cu ajutorul calculatorului generand o viteza de executie mare.
      Majoritatea companiilor utilizeaza sistemul electronic data interchange (EDI) sau intranet-uri.Prin aceste sisteme circula date intre diferite departamente asigurand viteza de lucru scurtand ciclul comanda - incasare.6
    Managerii de marketing folosesc înregistrările interne raportate regulat în special pentru realizarea planului de zi cu zi, implementarea şi redarea prin luarea deciziilor. Înregistrările interne se concretizează în informaţii acumulate de companie pentru a evalua performanţa şi a detecta problemele şi oportunităţile de marketing.
      Departamentul contabil oferă informaţii detaliate despre vânzări, comenzi şi fluxul de capital precedent al companiei. Producţia, oferă informaţii relevante despre producţia realizată şi evoluţia ei în timp. Departamentul de vânzări raportează reacţia distribuitorilor şi a competitorilor. Departamentul de relaţii cu clienţii raportează informaţii despre satisfacerea nevoilor consumatorului sau a problemelor de service-garanţie.
  Aici avem un exemplu concludent despre cum funcţionează un sistem de reportare intern: odată cu prima cumpărare se oferă consumatorilor un card de membru.
      Acel card este numit card de fidelitate. Cu acest card se obţin discount-uri la mărfurile selectate, dar mai ales oferă informaţii importante despre consumator. Utilizând astfel de informaţii se pot face prezumţii la o viitoare promoţie.
       Informaţiile din interiorul companiei sunt de obicei ieftine şi se obţin în interval scurt de timp dar în acelaşi timp prezintă unele dezavantaje. De exemplu, departamentul de contabilitate furnizează informaţii ce trebuiesc adaptate pentru a evalua produsul departamentului de vanzări sau performanţa canalului de distribuţie.
      În concluzie, diferitele departamente a unei companii mari oferă destulă informaţie, iar analiza tuturor informaţiilor devine dificilă. Sistemul informaţional de marketing trebuie să acumuleze, să organizeze,să proceseze şi să clasifice acest munte de informaţie pentru un mai bun acees.

1.4 Componenta inteligentă a marketingului
  Sistemul inteligent al marketingului este format din personalul companiei ca; directori executivi, ingineri, cercetători, agenţi de vânzări. În fiecare zi, ei furnizează informaţii în ceea ce priveşte dezvoltarea mediului de afaceri şi ajută managerii la prepararea şi la ajustarea planului de marketing. Dar, de obicei personalul companiei e ocupat şi astfel se pierd informaţii importante.Companiile îşi trimit de obicei personalul la traing-uri pentru a acumula informaţii şi pentru a le dezvolta în interiorul ei. Compania trebuie să culeagă informaţii importante de la furnizori şi clienţi pentru a le transmite componentei inteligente a marketingului.Unele informaţii sunt obţinute de la concurenţi ascultând ce zic în raporturi anuale, interviuri, publicaţii de afaceri, târguri şi expoziţii.
  Companiile se folosesc de produsele concurenţei pentru a le studia, monitorizându-le vânzările şi căutând în acelaşi timp informaţii despre realizarea de noi patente tehnologice. Companiile cumpără din surse exterioare idei ce inbunătăţesc sistemul inteligent al marketingului în interiorul companiei. Sistemul inteligent de marketing fiind amsamblu de idei practice, tendinţe şi patente tehnologice ce infuenţează în mod direct planul de marketing.
      Astfel, compania Dun&Bradsteet este cea mai mare companie din lume ce oferă informaţii pentru cercetări de marketing deţinând peste 40 de sucursale în diferite tări cu o cifră de afaceri mai mare de 26 miliarde de dolari americani. Compania Info Act Workstation oferă posibilitatea de a folosi informatii din mai multe surse utilizând calculatorul. Alianta cu marile companii ce realizează cercetări de marketing poate furniza informatii despre piete de oriunde din lume. 
Descarca lucrare
 • Specificatii Lucrare Sistemul Informational De Marketing Pe Sc Hygiene Service Romanai Srl :

  • Tema: Sistemul Informational De Marketing Pe Sc Hygiene Service Romanai Srl
  • Tip de fisier: doc
  • Numar de pagini: 93 pagini
  • Nivel: Facultate
  • Descarcari: 0 descarcari
  • Accesari: 44 accesari
  • Nota: 10.00/10 pe baza a 1 comentarii.
  • Pret: 2 Monede
  • Pret aproximativ in lei: 8 RON (pretul variaza in functie de modalitatea de plata aleasa)
   Disponibilitate: In stoc! Comanda-l acum!
  • Taguri: marketing, distributie, intreprindere, strategie,