Referat Contabilitatea Marfurilor

 • Nota 10.00
 • 0 comentarii
 • Publicat pe 01 Iulie 2020

Descriere Referat

Mărfurile reprezintă o categorie importantä de stocuri,care, în circuitul lor de la producätori până la consumatori, generează unvolum foarte mare de operații economico-financiare ce se efectuează prinintermediul unui număr deosebit de mare agenți economici, cu diferite profiluride activitate comercială. Astfel, se poate consideră că există 3 categoriiimportante de unități patrimoniale cu profil comercial și anume: en gros sau curidicată, en detail sau cu amănuntul și mixte.

Unitäțile comerciale mixte efectuează atât operalii comerț en gros, cât și en detail.

Pentru unitățile comerciale amintite anterior este caracristic faptul cä au că obiectde activitate principal sau complementar atât cumpărarea, cât și revanzareamărfurilor în scopul obținerii unui profit. Aceste unități desfäșoară, deregulă activități ce se încadrează în diverse domenii de activitate.

În categoria mărfurilor, care au ostructurä eterogenä se includ atât bunurile pe care agentul economic le cumpărăvederea vänzarii în starea în care au fost achiziționate, cät și produselefinite transferate de unitățile producătoare în magazinele proprii deprezentare și desfacere, precum și acele active circulante materiale de naturămateriilor prime, materialelor consumabile, obiectelor de inventar, ambalajebors.a. devenite disponibile în cadrul patrimoniului unitäții economice și carevând tertilor așa cum au fost cumpărate.

În ceea ce privește vânzarea ultimelor elemente de stocuri amintite mai sus se menționeazăcă, după realizarea acestei operații, se înregistrează numai scriptic îndebitul contului de mărfuri (371), prin corespondență cu creditul conturilorcorespunzätoare naturii lor (301, 302, 303, 381 etc.) și nu ocazionează aspectespecifice privind evaluarea și prețurile de înregistrare în contabilitate.Totodată este justificat să se aibä în vedere, atunci când este cazul,translocarea diferențelor de preț aferente în creditul sau debitul contubui 378"Diferențe de preț la mărfuri" după cum sunt favorabibe și respectivnefavorabile, prin corespondență cu debitul sau creditul conturilor dediferențe corespunzätoare activelor circulante materiale în cauza (308, 388).

Această modalitate de soluționare contabila asigura majorarea, pe de o parte, acheltuielior și implicit a costului de producție numai cu ceea ce se consumäefectiv pentru obținerea produselor finite, iar pe de altă parte acheltuielilor privind mărfurile cu sumele ce privesc vânzarea celorlalteelemente de active circulante materiale.

Organizarea contabilității mărfurilor este influențată într-o anumită măsură deprețul de înregistrare ce se utilizează și care, în funcție de categoria încare se încadrează unitatea patrimonialä și implicit de opțiunea să, poate ficostul efectiv de achiziție, prețul prestabilit (standard), prețul cu ridicatăsau pretu1 cu amănuntul.

Costul efectiv de achiziție este recomandat în cazul unităților carecomercializează un număr relativ redus de sortimente de mărfuri, cu o frecvențaredusă a intrărilor și ieșirilor, dar în cantități mari. Caracteristică de bazaa acestei metode constă în evaluarea mărfurilor și implicit a operațiilor deintrări și ieșiri la prețul efectiv de aprovizionare, care în condițiileactuale este fluctuant, fapt ce crează anumite dificultăți în lega­tură cu evaluareaieșirilor din gestiune.

            În situația utilizării costului de achiziție căpreț de înregistrare este justificată crearea în cadrul contului 371 ,,Mărfuri"a două conturi analitice, unul pentru prețul de facturare sau de cumpărare(371.01) și celălalt pentru cheltuielile de trans­port-aprovizionare și alteconsumuri similare (371.02), ambele cu funcția contabila de activ, însă ultimulcu repartizare lunară proporțională cu mărfurile vândute, pe baza de coeficientmediu. Pentru operațiile de ieșire din patrimoniu, în funcție de specificul șiinteresele agentului economic, se poate adopta una dintre cele trei metode(C.M.P., F.I.F.O., L.I.F.O.)

            Un alt factor de influenţă îl constituie metodade contabilitate a stocurilor folosită :
 • inventarul permanent;
 • inventarul intermitent.

În primul caz, contul de mărfuri este folosit pe măsură ce au loc operaţiuni cu mărfuri,evidenţiind toate intrările şi toate ieşirile, astfel încât, în orice moment,prin soldul său, acest cont indică valoarea mărfurilor în stoc, permiţândcontrolul gestionar, dacă în acest scop se efectuează şi inventarierea fapticăa stocurilor. În cazul inventarului intermitent, contul de mărfuri intervinenumai la sfârşitul lunii, când, pe baza inventarului faptic se determinăvaloarea mărfurilor în stoc, care se “blochează” în acest cont, diminuându-secheltuielile cu mărfuri, înregistrate la un cont anume, destinat acestui scop,cu ocazia intrărilor de mărfuri. La începutul exerciţiului următor intervinedin nou contul de mărfuri care se creditează, valoarea stocului iniţial fiindpreluată din nou de contul de cheltuieli privind mărfurile.

            Metodă de contabilitate analitică a stocurilor de mărfuri țineevidență cantitativ – valorică pe feluri de mărfuri sau evidență globalvalorică la nivel de gestiune. De asemenea influențează organizareacontabilității sintetice a mărfurilor, prin prețurile diferite utilizate căprețuri de înregistrare a mărfurilor. Astfel, în cazul în care evidențăanalitică se ține cantitativ valoric, se poate utiliza că preț de înregistrareprețul de cumpărare al mărfurilor sau costul de achiziție, în schimb în cazulîn care evidență analitică a mărfurilor se ține global – valoric, la nivelulgestiunii ( așa cum se procedează în comerțul cu amănuntul ), pentruînregistrare se urilizeaza prețul cu amănuntul, inclusiv TVA. De aici decurgurmătoarele consecințe asupra contabilității:

 • Când evidență mărfurilor se ține la prețul de cumpărare sau la costul de achiziție nu este necesară folosirea contului 378 ,, Diferențe de preț la mărfuri “ pentru evidență adaosului comercial.
 • Dacă evidență mărfurilor se ține la prețul cu amănuntul, intervantia contului 378 ,, Diferențe de preț la mărfuri “ este necesară pentru evidență adaosului comercial conținut în prețul de înregistrare a mărfurilor.
 • În condițiile în care evidență mărfurilor se ține la prețul cu amănuntul, inclusiv taxa pe valoare adăugată, apare necesitatea evidențierii acestei taxe pâna în momentul vânzarii mărfurilor, în contul 4428 ,, TVA neexigibilă “. Evident, în momentul vânzarii mărfurilor, această taxa va fi transferată, devine exigibilă și apare contul 4427 ,, TVA colectată ”. Pentru taxa pe valoare adăugată cuvenită furnizorilor se va folosi în mod normal, contul 4426 ,, TVA deductibilă “.
Descarca referat
 • Specificatii Referat Contabilitatea Marfurilor :

  • Tema: Contabilitatea Marfurilor
  • Tip de fisier: zip
  • Numar de pagini: 13 pagini
  • Nivel: Liceu
  • Descarcari: 0 descarcari
  • Accesari: 228 accesari
  • Nota: 10.00/10 pe baza a 0 comentarii.
  • Pret: 25 Monede
  • Pret aproximativ in lei: 100 RON (pretul variaza in functie de modalitatea de plata aleasa)
   Disponibilitate: In stoc! Comanda-l acum!
  • Taguri: marfuri, marfa, contabilitate, gestiune,