Referat Documentele De Evidenta Contabila

 • Nota 10.00
 • 0 comentarii
 • Publicat pe 01 Iulie 2020

Descriere Referat

Contabilitatea este știința și arta stăpânirii afacerilor, încare scop se ocupă cu "măsurarea, evaluarea, cunoașterea, gestiunea șicontrolul activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, precum și arezultatelor obținute din activitatea persoanelor fizice și juridice", încare scop "trebuie să asigure înregistrarea cronologică și sistematică,prelucrarea, publicarea și păstrarea informațiilor cu privire la pozițiafinanciară, performanța financiară și fluxurile de trezorerie, atât pentrucerințele interne ale acestora, cât și în relațiile cu investitorii prezenți șipotențiali, creditorii financiari și comerciali, clienții, instituțiile publiceși alți utilizatori" (Legea contabilității nr.82/1991, republicată îniunie 2007, art.2, al (1).

Contabilitatea s-a născut odată cu economia de subsistență a comunei primitive, desenele dinpeșterile rupestre nefiind altceva decât forme incipiente ale „socotelilor”:câte animale au fost, vânate și mâncate, câte piei s-au jupuit și câte haine aurezultat, etc.

Împreună cu economia în dezvoltare s-a perfecționat și „arta ținerii socotelilor”, punctulde cotitură reprezentându-l modelul matematic elaborat de Luca Pacioli di Borgoacum mai bine de 500 de ani, după care contabilitatea a devenit de neînlocuit,fără alternative, deopotrivă o știință și o artă în urmărirea existenței șimișcării capitalurilor și utilităților, al stabilirii rezultatelor activitățiiși plasării lor, și totul de maniera ca afacerile să beneficieze permanent desuportul bănesc necesar.

Contabilitatea nu are hotare. Limitele ei teoretice, științifice și practice sunt fără sfârșitatât în ceea ce privește cuprinderea fenomenelor economice cât și al modului încare ele sunt sistematizate, prelucrate și prezentate, astfel că despre eaniciodată nu poți să pretinzi că știi totul.

Companiile, întreprinderile, instituțiile, societățile de orice fel și mărime, persoanelejuridice din întreaga lume întocmesc „conturi” și situații financiare pentru afi prezentate utilizatorilor de informații, proprietarilor, controlorilor,administratorilor, organelor fiscale, după o metodologie unică - iar aceastaeste contabilitatea.

Din punct de vedere istoric, câteva reperemerită a fi reținute. În lucrarea "Contabilitate generală" din 1947,ediția a 13-a, autorul, prof. univ. C. G. Demetrescu definește contabilitateape trei coordonate:

 

a) obiectul - contabilitatea este o ramurăa științelor sociale care asigură înregistrarea metodică și ordonată a tuturoroperațiilor privind mișcările de valori, de drepturi și obligații, precum șimodificările determinate de rezultatele activității desfășurate;

b) scopul - contabilitatea are drept scopstabilirea situației economice și juridice a întreprinderii, exercitareapermanentă a unui control;

c) mijloacele - contabilitatea sefolosește de mijloace proprii: conturi, balanțe de verificare, jurnale.

Operatiunile economico-financiare care se refera la existenta si miscareaelementelor patrimoniale trebuie consemtate in scris in acte justificative inmomentul efectuarii lor. Aceste acte se numesc generic documente de evidenta.

Astfel, documentatia consta in faptul ca oriceoperatie economica sau financiara cu privire la existenta si miscarea elementelorpatrimoniale, pentru a putea fi inregistrata in conturi trebuie consemnataintr-un document care atesta infaptuirea ei.

Documentele contabile sunt acte scrise in care se consemneazatranzactiile, evenimentele si alte operatii economice, in momentul si de regulala locul efectuarii lor, cu scopul de a servi ca dovada a infaptuirii lor si casuport de  inregistrare in contabilitate

Formularele folosite ca documente contabile pot fi tipizate sau netipizate.

Cele tipizate sunt suporturi de informatii in care continutul, forma si formatulsunt prestabilite si imprimate. Informatiile din continutul acestor formularepot fi fixe ( cu caracter repetitiv si general) si variabile ( specificeconditiilor concrete in care se produce operatiunea economico- financiara.

Una dinconditiile fundamentale pentru tinerea unei contabilitati corecte este documentarea operatiunilor, adicaefectuarea inregistrarilor in contabilitate numai pe baza unor documentejustificative. In acest fel, contabilitatea consemneaza o informatie pe care oputem considera ca fiind obiectiva, prin faptul ca este reflectata intr-uninscris verificabil si care este emis, de cele mai multe ori, de persoane dinafara compartimentului contabil, creandu-se astfel si posibilitatea unuicontrol suplimentar.

Contabilul constata „realitatea perimetrului contabil” prin mijlocirea acestor documente,in lumina regulilor proprii, mai mult sau mai putin rigide si uneoricontestabile, si dupa trecerea prin filtrul judecatii sale. Obligativitateajustificarii fiecarei inregistrari contabile cu documente este prevazuta inlegea contabilitatii.

Continutul documentelor justificative variaza in functie decaracterul operatiilor consemnate. In vederea reflectarii clare si complete aoperatiilor economice pentru care se intocmesc, documentele au anumite elementeobligatorii, dintre care unele sunt comune tuturor categoriilor de documente,iar altele sunt specifice.

Documentele justificative se intocmesc, deregula la locul de munca in cadrul caruia se produce operatia economica.Intocmirea se face pe formulare tipizate sau netipizate, dupa caz, iarcompletarea se face manual sau cu tehnica de calcul.

Pentru intocmirea corecta, completa si la timp a documentelor, sunt stabilite reguli de intocmiresi utilizare, aprobate fie prin acte normative, fie prin regulamentele internede organizare si functionare a intreprinderilor. La intocmirea documentelorjustificative nu se admit stersaturi sau alte operatiuni de acest gen.

Rectificarea greselilor in documente se face prin taierea textului sausumei gresite cu o linie, in asa fel incat sa se poata citi ceea ce a fostgresit, apoi se scrie alaturat textul sau suma corecta. Corectia facuta  se confirma prin semnaturile acelorasipersoane, care au semnat initial documentul.

In documentele de casa si de banca (cecuri, chitante, ordine de plata etc.) nu seadmit corecturi. Daca s-au facut greseli in aceste documente, ele se anuleaza,pastrandu-se in carnetele respective, fara sa se detaseze si se intocmesc apoialte documente corecte.

Prelucrarea documentelor este operatia urmatoare, dupaintocmirea si transmiterea lor la compartimentul de contabilitate si consta insortarea documentelor pe categorii de operatii (cumparari de bunuri, livrari deproduse si marfuri, consumuri de materiale etc), exprimarea in etalon monetar amarimii naturale, cantitative a operatiilor economice si daca este cazul,centralizarea mai multor documente justificative in documente cumulative pentruoperatii din aceeasi categorie, in vederea inregistrarii in conturi.

Verificarea documentelor are scopul sa descopere eventualeleerori, actiunile ilegale sau incorecte, asigurandu-se astfel exactitatea sirealitatea datelor inregistrate in contabilitate.

Arhivarea documentelor trebuie sa asigure depozitarea siconservarea  acestora in siguranta,deoarece servesc la controlul operatiilor economice efectuate. Dupainregistrarea in evidenta contabila si rezolvarea completa si definitiva adocumentelor, acestea se claseaza (aranjeaza) intr-o anumita ordine strictdeterminata pentru a fi usor gasite, in vederea obtinerii informatiilornecesare si pentru a fi pastrate in bune conditii.

Pastrarea documentelor se realizeaza:

Ø  pentru anul curent in arhiva curenta afiecarui sector sau compartiment din intreprindere;

Ø  pentru anii precedenti in arhiva generalaa unitatii.

Termenul depastrare a documentelor contabile si a celor justificative este de 10 ani, cuincepere de la data inchiderii exercitiului in cursul caruia au fost intocmite,cu exceptia statelor de salarii si a bilantului contabil care se pastreaza timpde 50 de ani.

Reconstituirea documentelor. Atunci cand se constata lipsa saudistrugerea unui document, este necesar sa se intocmeasca un dosar dereconstituire in care sa apara toate lucrarile efectuate in legatura cuconstatarea si reconstituirea documentului disparut: sesizarea persoanei care aconstatat lipsa, procesul verbal de constatare a pierderii, sustragerii saudistrugerii documentului, dispozitia conducatorului unitatii pentrureconstituirea documentului, o copie a documentului reconstituit si alteelemente, in masura in care sunt necesare. Daca documentul disparut a fost emisde o alta unitate, atunci reconstituirea se face de catre unitatea emitenta.Documentele reconstituite vor purta o mentiune in acest sens. Nu se potreconstitui documente de cheltuieli nenominale pierdute, sustrase sau distruseinainte de inregistrarea lor in contabilitate.

Descarca referat
 • Specificatii Referat Documentele De Evidenta Contabila :

  • Tema: Documentele De Evidenta Contabila
  • Tip de fisier: zip
  • Numar de pagini: 22 pagini
  • Nivel: Liceu
  • Descarcari: 0 descarcari
  • Accesari: 298 accesari
  • Nota: 10.00/10 pe baza a 0 comentarii.
  • Pret: 30 Monede
  • Pret aproximativ in lei: 120 RON (pretul variaza in functie de modalitatea de plata aleasa)
   Disponibilitate: In stoc! Comanda-l acum!
  • Taguri: documente, contabile, evidenta, contabilitate,