Referat Drepturile Salariatilor

 • Nota 10.00
 • 0 comentarii
 • Publicat pe 27 Iunie 2022

Descriere Referat

INDEXAREA ŞI COMPENSAREA 
Indexarea salariilor
             Pentru a suplini creşterea costului vieţii în majoritatea ţărilor cu economie de piaţă a fost instituit un sistem un sistem de indexare a salariilor.
             Indexarea este considerată “una din modalităţile şi procedeele practice de organizare şi realizare a progresiei salariilor în raport cu rezultatele producţiei firmei, ramurii şi ale economiei în general”; prin intermediul său se realizează corelaţia dintre salarii şi preţuri, dintre salarii şi costul vieţii, dintre salarii şi productivitate, dintre salarii şi venitul naţional, dintre salarii şi creşterea economică. Funcţia principală a indexării este “prevenirea eroziunii puterii de cumpărare”, atenuarea efectelor inflaţiei asupra nivelului de trai.
             Există din acest punct de vedere asemănare între indexarea şi compensarea salariilor, ambele având acelaşi rol. De altfel, aşa cum vom arăta în continuare, de multe ori ele au fost reglementate (şi acordate) împreună, uneori confundându-se.
           În ţara noastră, indexarea ca şi compensarea, până la adoptarea Hotărârii Guvernului nr. 210/1996 a privit salariile personalului societăţii  comerciale cu capital majoritar de stat, regiilor autonome si institutiilor publice.
          În cazul celorlalte unităţi, precum societăţile comerciale cu capital  privat, protecţia socială a salariaţilor nu s-a asigurat în mod direct prin intermediul indexării, ci prin cel al stabilirii salariului de bază minim brut pe ţară. Dar, s-a recomandat ca măsurile cu privire la indexarea salariilor la societăţile comerciale cu capital majoritar de stat să se aplice şi unităţilor cu capital majoritar privat, cooperatiste şi obşteşti în scopul protecţiei sociale a salariaţilor.
             În scopul analizei evoluţiei efective şi prognozate a preţurilor de consum şi drept consecinţă, pentru determinarea coeficienţilor de indexare având în vedere evoluţia acestor preţuri şi a producţiei la nivelul economiei naţionale, prin Hotărârea Guvernului nr.843/1991 a fost înfiinţată Comisia naţională pentru indexare. Aceasta este un organ consultativ care supune Guvernului propuneri cu privire la indexarea salariilor, ajutorului de şomaj, pensiilor de asigurări sociale de stat, militare şi I.O.V.R.,  inclusiv de urmaş şi a altor venituri ale populaţiei (art.1).

             Îndeplinirea sarcinilor sale se realizează prin exercitarea următoarelor atribuţii:
a)  analizează evoluţia efectivă şi prognozată a preţurilor de consum pe baza informaţiilor furnizate de Ministerul Finanţelor şi Comisia Naţională pentru Statistică;
b)  propune spre aprobare coeficienţii de indexare a veniturilor ajustabile cu ajutorul indexării, având în vedere evoluţia preţurilor de consum şi a producţiei la nivelul economiei naţionale, precum şi asigurarea menţinerii veniturilor reale ale populaţiei, în limitele convenite şi în condiţii de echilibru;
c)  face propuneri pentru perfecţionarea metodologiilor care stau la baza calculului efectiv şi prognozat al evoluţiei preţurilor de consum, recalculării veniturilor cu ajutorul indexării şi elaborării bugetelor de familie;
d)  prezintă Guvernului, patronatului şi sindicatelor informări periodice referitoare la principalele efecte ale măsurilor de ajustare a veniturilor cu ajutorul indexării.

Compensarea salariilor
             Legat de indexare se află compensarea salariilor. De altfel, ca regulă, compensarea a fost reglementată până în prezent nu individual, ci împreună cu indexarea salariilor. Ea nu a fost însă prevăzută cu aceeaşi ritmicitate ca indexarea.
Compensarea reprezintă suma de bani cu care se majorează salariile individuale, ca urmare a creşterii preţurilor de consum şi a tarifelor la produsele şi serviciile la care se retrage subvenţia.
              Compensaţia face parte din salariu, fără a fi inclusă în salariul de bază, şi se acordă proporţional cu timpul lucrat în program normal de lucru. Ea se cuprinde în fondul de salarii şi se ia în calcul, potrivit legii, la stabilirea drepturilor şi obligaţiilor care se determină în raport cu salariul şi, respectiv, cu fondul de salarii, cumulându-se, în vederea impozitării, cu celelalte drepturi salariale. Compensaţia se ia în calcul la stabilirea indemnizaţiei pentru concediul de odihnă. Ea are caracter de spor permanent în sensul prevederilor Legii nr. 49/1992.
             În cazul cumulului de funcţii, compensaţia se acordă o singură dată, la unitatea unde persoana în cauză îşi are funcţia de bază. Persoanele care cumulează fracţiuni de normă în vederea realizării unor norme întregi beneficiază de compensaţie proporţional cu fracţiunea de normă, până la realizarea compensaţiei integrale stabilite potrivit art. 5 din hotărâre. În acelaşi mod se procedează şi în cazul pensionarilor de invaliditate de gradul III încadraţi în muncă.
                În România sunt supuse indexării-compensării următoarele categorii de venituri:
salariile de bază;
ajutorul de şomaj;
ajutorul de sprijin pentru şomerii care au depăşit 270 de zile;
pensiile de asigurări sociale de stat;
pensiile alimentare şi I.O.V.R.;
bursele elevilor şi studenţilor;
ajutoarele sociale prevăzute de lege;
ajutoarele cuvenite soţiilor militari în termen;
indemnizaţiile şi sporurile ce se acordă invalizilor, veteranilor, văduvelor de război;
indemnizaţiile pentru însoţitorii invalizilor în gradul I de invaliditate din cadrul asigurărilor sociale de stat;
indemnizaţiile invalizilor militari de gradul I;
alocaţiile de stat pentru copii;
alocaţiile de întreţinere pentru minorii daţi în plasament familial sau încredinţaţi unor familii sau persoane.
Descarca referat
 • Specificatii Referat Drepturile Salariatilor :

  • Tema: Drepturile Salariatilor
  • Tip de fisier: zip
  • Numar de pagini: 26 pagini
  • Nivel: Facultate
  • Descarcari: 0 descarcari
  • Accesari: 30 accesari
  • Nota: 10.00/10 pe baza a 0 comentarii.
  • Pret: 10 Monede
  • Pret aproximativ in lei: 40 RON (pretul variaza in functie de modalitatea de plata aleasa)
   Disponibilitate: In stoc! Comanda-l acum!
  • Taguri: indexare, compensare, salariu, angajat, stat,