Referat Impozitarea

 • Nota 10.00
 • 0 comentarii
 • Publicat pe 27 Iunie 2022

Descriere Referat

      Un IMPOZIT este o contribuţie obligatorie către guvern, făcută fără trimitere la un anumit beneficiu obţinut de către plătitor. Această caracteristică îl diferenţiază de un preţ, care este o plată voluntară pentru un bun sau serviciu. Diferenţa este importantă din punct de vedere politic şi economic. Absenţa unui beneficiu direct, observabil, face ca impozitarea să fie privită ca împovărătoare într-un mod în care preţurile nu sunt privite, chiar de către persoane care recunosc că statul aduce beneficii pentru comunitate şi care aprobă politicile sale. În general, valoarea taxei plătite de o persoană nu va afecta beneficiile pe care le primeşte în mod individual şi va fi prea mică pentru a avea un efect apreciabil asupra beneficiilor totale. Din acest motiv, un individ ar putea în mod raţional, din egoism, să pretindă reducerea impozitelor sale chiar dacă ar dori ca serviciile guvernamentale să fie menţinute sau extinse.

Scopurile impozitării

      Primul scop al impozitării este de a transfera controlul resurselor economice de la plătitorii de impozite către stat, pentru utilizarea lor de către acesta sau pentru transferul către alţii. Impozitarea nu numai că restrânge cheltuielile totale ale  familiilor şi întreprinderilor, dar inluenţează şi alocarea resurselor economice, recunoaşte costuri sociale care nu sunt reflectate în preţurile de piaţă şi afectează şi distribuţia venitului şi a averii.
      Impozitele sunt plătite de obicei în bani şi reprezintă o renunţare forţată la puterea de cumpărare. În mod excepţional, acestea sunt percepute în natură, aşa cum erau impozitele agrare în Japonia sau Coreea imediat după al doilea război mondial sau cum sunt impozitele pentru companiile petroliere în unele ţări producătore. De asemenea, guvernele fac impuneri nedrepte non-monetare care se aseamănă cu impozitele când solicită prestarea de servicii sau livrarea de bunuri nerecompensate total. Astfel de exemple sunt serviciul militar obligatoriu, obţinerea de preţuri sub nivelul pieţei stabilite de un consiliu oficial de marketing pentru produsele agricole şi cedarea forţată de valută către banca centrală la o rată de schimb nefavorabilă.
      Funcţiile impozitării sunt văzute în modul cel mai clar în relaţie cu impozitele directe, care se stabilesc pentru venit sau proprietate, aşteptându-se ca persoanele de la care se percep impozitele vor fi cele care, de fapt, vor pierde putere de cumpărare. Impozitele indirecte, incluzând accize, taxe vamale şi taxe pe vânzări (TVA), sunt colectate de la producători sau vânzători, aşteptându-se ca ele să fie transferate asupra consumatorilor. Aceste impozite transferă puterea de cumpărare de la consumatorii finali creând o punte de legătură între totalul plăţilor către producători şi distribuitori şi preţ. În practică, aşteptările despre cine va plăti nu se realizează întotdeauna, iar diferenţa dintre impozitele directe şi cele indirecte este mai mică decât indică definiţiile.
      Impozitarea este necesară pentru că nu ar fi de dorit şi nici realizabil ca finanţele publice să se bazeze numai pe taxele pentru servicii. Pentru bunurile publice, taxele pentru servicii nu sunt fezabile, iar pentru bunurile mixte, atât publice cât şi private nu sunt de dorit deoarece stabilirea unui preţ nu ar putea îndeplini funcţiile alocative şi distributive ale impozitării. Cu toate acestea,există constrângeri economice şi politice asupra impozitării şi este prudent a se lua în considerare stabilirea unor preţuri pentru bunurile şi serviciile furnizate de sectorul public în cazul în care nu există politici obligative sau obiecţii practice împotriva acestui fapt.

Principii ale stabilirii impozitelor

      Există trei principii majore în stabilirea impozitelor : echitate, eficienţă şi fezabilitate administrativă. Principiul echităţii cere ca impozitarea să se facă în conformitate cu spiritul de corectitudine al comunităţii. Eficienţa economică, în sensul de aici, înseamnă că prin impozitare nu trebuie să se impună costuri reale ale comunităţii, care pot fi evitate. Dacă nu este necesar ea nu trebuie să se interfereze cu atingerea principalelor obiective economice de creştere, stabilitate, distribuţie echitabilă şi independenţă dacă acestea trebuie promovate în mod eficient. Fezabilitatea administrativă implică faptul ca veniturile să fie colectate fără costuri excesive pentru guvern sau pentru contribuabili.
      Deşi principiile sunt pe larg acceptate în termeni generali, diferenţele de opinie şi interesele conflictuale afectează interpretarea specifică şi aplicarea lor. Măsurile particulare pot fi atât lăudate cât şi condamnate prin trimiterea la principiile generale. Mai mult, poate exista inconsistenţă sau concurenţă între principii. Preocuparea pentru echitate poate duce la efecte economice dăunătoare şi la costuri excesive ale administraţiei. Încercările de a promova creşterea şi independenţa economică pot genera incorectitudine. A da prioritate fezabilităţii administrative poate cauza reducerea inovaţiilor care ar îmbunătăţi echitatea şi eficienţa economică. Ca şi în alte domenii, renunţările şi compromisurile sunt necesare în stabilirea unui sistem de impozite. Principiile, cu toate acestea oferă un cadru pentru organizarea analizelor şi argumentelor.
      În unele ţări mai puţin dezvoltate, scopul principal este dat de atingerea unui nivel adecvat al veniturilor. Această abordare perturbă utilizarea gestionării impozitelor utilizabile - posibilităţi de obţinere de venit cu relativă uşurinţă - prin concentrarea asupra taxelor vamale de import şi export şi accizelor tradiţionale. În fapt este accentuată fezabilitatea administrativă prin adăugarea unor elemente de urgenţă politică. Acest lucru este mai puţin pragmatic decât ar putea părea, totuşi, pentru că celelalte preocupări sunt neglijate şi pentru că nevoile de venituri pot fi satisfăcute mai bine printr-un sistem elastic de impozite incluzând unele impozite netradiţionale.
      Principiul echităţii va fi analizat în următoarea secţiune. Eficienţa economică şi fezabilitatea administrativă vor figura în discutarea celorlalte teme generale şi în următoarele capitole despre principalele forme ale impozitării.
 
Echitatea

      Deşi consideraţiile specifice despre corectitudinea în impozitare diferă de la o ţară la alta şi de la o clasă socială sau economică la alta, unele propuneri generale par a fi larg acceptate. Una fundamentală este aceea că persoanele care au o poziţie similară trebuie impozitate în mod egal, iar acelea care sunt situate în mod diferit din puncte de vedere relevante trebuie impozitate în mod diferit. Pentru a fi corecte, impozitele trebuie să fie percepute în concordanţă cu regulile generale şi obiective, recunoscute ca rezonabile şi juste. Nivelul impozitelor de plătit trebuie să fie sigur şi nu trebuie să fie stabilit prin negociere sau prin impunere arbitrară severă.
Descarca referat
 • Specificatii Referat Impozitarea :

  • Tema: Impozitarea
  • Tip de fisier: zip
  • Numar de pagini: 24 pagini
  • Nivel: Facultate
  • Descarcari: 0 descarcari
  • Accesari: 38 accesari
  • Nota: 10.00/10 pe baza a 0 comentarii.
  • Pret: 15 Monede
  • Pret aproximativ in lei: 60 RON (pretul variaza in functie de modalitatea de plata aleasa)
   Disponibilitate: In stoc! Comanda-l acum!
  • Taguri: echitate, impozit, fiscalitate, transfer,