Referat Declaratiile De Venit Si Codul Conduitei

 • Nota 10.00
 • 0 comentarii
 • Publicat pe 05 August 2022

Descriere Referat

Cadrul statutar
     Legea administraţiei locale a conţinut mult timp prevederi pentru a garanta integritatea sistemului prin necesitatea de a colecta venituri personale care ar intra in conflict cu cele oficiale care trebuie publicate si in genere excluzându-i pe cei care deţin venituri, sa i-a parte la afaceri importante oficiale.
     Doua situaţii de baza sunt considerate. Prima este unde statul cere in mod specific ca venitul dat sa fie declarat. A doua este când deşi nu exista o asemene cerinţa statuara, etica si reputaţia pentru integritatea serviciului public cer ca proceduri similare sa fie urmate. Aceasta din urma categorie se refera vag la aşa zisul cod al conduitei al venitului. Secţiunea 94(1) din legea administraţiei locale 1972 stipulează ca cineva care are venituri directe sau indirecte din orice fel de contract, contract intenţionat sau de orice alta natura care este prezent in orice întrunire a consiliului, comisie sau subcomisie unde se considera ca ‚, trebuie sa declare la întrunire pe cat de repede posibil după deschidere, sa dezvăluie faptul si sa nu i-a parte la deliberări s-au discuţia contractului sau orice alta problema ori sa voteze despre orice problema referitoare la acesta ’’.
     Omisiunea de a face aceasta este o ofensa grava, deşi este o protecţie in a dovedi nepăsare asupra faptului ca problema urma sa fie discutata. Orânduirea permanenta poate necesita ca un membru sa fie exclus in timpul oricărei discuţii in care acel membru poseda un beneficiu pecuniar, direct sau indirect (si declarat sau nu daca exista cunostinta de el): vezi 94(4) , dar chitanţa consiliului civic sau prezenta permisia etc , nu se ridica la nivelul un castig pecuniar.

Castiguri pecuniare
    Un castig pecuniar este de fapt un castig financiar deşi cuvântul poarta o semnificaţie mult mai larga. Nu exista o definiţie precisa, insa in primul rând poate fi privit ca un beneficiu dintr-o afacere sau un caracter de negoţ, ori unul implicând bani sau valoarea banilor, nu implica in mod excluşi un avantaj pecuniar sau financiar: vezi England v. Inglis (1920) 2KB 636 , si deasemanea Brown v. DPP (1956) 2QB 369. distincţia se face intre acele Castiguri pecuniare directe si intre acelea ce sunt indirecte.
     Secţiunea 95(1) ne informează despre aceasta ca fiind o relaţie de Castiguri pecuniare indirecte ( in orice caz totuşi semnificative )ale unei companii cu care autoritatea are sau se presupune a avea o relaţie contractuala , „ sau care are un catig pecuniar direct din cealaltă chestiune considerata`` . totuşi aceasta nu se aplica membrilor sau angajaţilor in domeniul public –s.95(2)- si daca cineva este doar un membru al unei companii sau al altui domeniu fara vreun alt beneficiu din titlurile sale de valoare , acesta nu se ridica la nivelul unui castig pecuniar indirect.
      In Rands v. Oldroyd [ 1959 ] 1QB 204, totuşi un consilier care era managerul unei companii de construcţii deţinea un castig pecuniar indirect, altfel spus „ când votează intr-o problema legata de locurile de munca in ciuda unei hotărâri a companiei de a oferi locuri de munca cu autoritatea sa locala. In sfarsit s.95(3) prevede ca atunci când tinerii casatoriti trăiesc împreuna , venitul unuia sa vie privit in scopurile din s.94 ca un venit si al celuilalt daca celalalt ştie de el.
       In unele cazuri o instiintare generala poate fi data sub s.96 din legea administraţiei locale din 1972 care se va ridica la nivelul unei declaraţii adecvate a venitului relevant in scopul s.94. instiintare trebuie sa fie scrisa , data funcţionarului si înregistrata de acesta intr-o carte speciala care trebuie sa ,, poată fi inspectata oricând de orice membru al autoritatii locale” : s.96(2) . ( Cartea nu este deschisa pentru public,  considerând dreptul publicului de a lua parte  la întrunirile consiliului si comitetului  la acre alte venituri sunt declarate publice , acest lucru actualmente poate fi considerat ilogic ). Instiintarile generale nu pot fi folosite pentru fiecare fel de castig pecuniar
      Ele sunt incredintate membrilor ,  angajaţilor sau partenerilor ale consilierilor sau înlocuitorilor si in mod similar posesiei oricăror premise ce ţin de autoritate : s. 96(1) ce se aseamănă cu clauza din s.317(3) a legii companiilor din 1985

Secţiunea 19 registrul veniturilor membrilor
      Secţiunea 19 din legea administraţiei locale si urbanizării din 1989 ii permite Secretarului de stat sa facă dispoziţii legale care necesita ca fiecare membru al autoritatii locale sa :
a) dea o instiintare generala către un funcţionar corespunzător al autoritatii
precizând unele informaţii despre venitul direct si indirect al membrului cum poate fi indicat de regulamente, sau situaţia ca nu are alte venituri
b) din când in când sa dea acelui funcţionar in continuare instiintari după cum este de asemenea indicat in scopul  de a împuternici funcţionarul sa păstreze informaţia furnizata sub regulamentele in vigoare.
Nesupunerea sau furnizarea de falsuri ori informaţii eronate este o încălcare directa a paragrafului 4 :s. 19(2).
     Urmărirea in justiţie poate fi demarata de sau cu acordul ministrului justiţiei: vezi 19(3). Prevederea din s. 96 din legea administraţiei locale despre instiintarile generale in legătura cu castigurile pecuniare nu se aplica ,, in legătura cu orice instiintare data in urmărire de orice regulamente sub aceasta secţiune ’’ conform s.19(4) , care de asemenea prevede ca darea instiintarii conform regulamentelor va  conduce la o dezvăluire suficienta a scopurilor din s.94 din legea din 1972.
     Consiliile nu sunt indreptatite prin nici o cale sau procedura sa pună condiţia ca consilierii sa dezvăluie alte venituri in afara de cele cerute de s.94 a legii pe 1972 sau de regulamentele sub s.19 pe 1989 : s.19(5). In consecinţa consiliul nu are nici o împuternicire sa ceara dezvăluirea chestiunilor codului conduitei decât daca ei ajung  de comun acord ale celor doua seturi anterioare de cauze. ( Vezi de asemenea cazul Hoggerty menţionat la pag. 16 si 96 ).
     Regulamentele (care nu au fost făcute inca) pot include un set larg de clauze ,, suplimentare, conclusive si tranziţionale pe care secretarul de stat le considera adecvate s. 19(6) . Sectiunea 19(7) ca pentru scopul acestei secţiuni veniturile pecuniare indirecte include reciproc in virtutea oricărei conexiuni intre un consilier sau subaltern al acestuia si oricare alta persoana, va intra sub incidenţa s.19(4) a legii din 1927 ,, daca autoritatile propun sa facă un contract cu cealaltă persoana. 
          
Îndepărtarea incapacitatilor sau dispense
    Conform 94(1) incapacitate este atunci când cineva care are de declarat un venit direct sau indirect nu pateu nici sa i-a parte si nici sa voteze pentru o chestiune legata de tema in discuţie. Secţiunea 97 permite ca incapacitatile sa fie îndepărtate in anumite condiţii.
     Cu sau fara aceste condiţii auxiliare Secretarul de stat poate sa îndepărteze aceste incapacitati ori daca atât de mulţi consilieri ar fi dealtfel descalificaţi încât tranzacţia afacerii ar fi împiedicata sau Secretarul de stat care este in slujba locuitorilor din acea zona, este de părere ca lipsirea de drepturi sa fie ridicata. Aceleaşi clauze permit consiliilor locale sa facă la fel din respect pentru consilierii districtuali, si s. 97 (2) permite dispensări mai largi in anumite cazuri.
     Deţinerea unui venit pecuniar direct sau indirect nu împiedica luarea cuvântului sau votarea in problema respectiva daca se solicita luarea cuvântului sau votarea in problema respectiva daca se solicita o dispensare : s.97(3) si faptul de a fi un consumator obişnuit de servicii zilnice de gospodărie, locuitor sau contribuabil din zona nu descalifica pe nimeni pentru scopurile din s.94 si nici s.97(4).
     Politica Secretarului de sat de acorda dispense a fost expusa in circulara 105/73 ministrului mediului in data de 3 septembrie 1973. dispensa de a vorbi va fi data decât daca venitul membrului in chestiune , înainte ca consiliul sa  apară aşa de imediat , încât ar fi greşit pentru el sa I-a parte in vreun fel .
     Dispensa de a vota este data doar acolo unde cel puţin jumătate din consiliu sau comitetul abilitat este in incapacitate sau incapacitatile consilierilor ar destabiliza dealtfel majoritatea partidului in consiliu sau comitet 
     Dispensele generale sunt date uneori prin circulare si anexa 1 la circulara 105/73 da un exemplu, permitand membrilor care sunt chiriaşi in locuinţe nefinisate sa I-a cuvântul si sa voteze in chestiuni generale de politica a construcţiei de locuinţe după cum este definit in paragraful 3 din anexa. Pentru alte dispense generale curente vezi circularele ministerului mediului 5/80 (parinti insarcinati cu responsabilitati pentru laptele pentru scoală , mese si transport – W.O. 8/80 ) ; 8/82 ( bonificaţiile diferiţilor membri – W.O.14/82); 11/83 ( indemnizaţii de boala pentru consilieri – W.O. 16/83) si sub s. 74(6) legea transportului din 1985 anexa 5 din circulara 4/85 a ministerului transporturilor.
     Sunt doua situaţii in care cineva ar avea in mod obişnuit un castig pecuniar poate sa le disconsidere pe amândouă . Prima situaţie este atunci când venitul este conform cu s.95(5) ,, atât de îndepărtat sau de nesemnificativ încât nu poate fi privita in mod logic ca posibil sa influenţeze un membru luat in discuţie sau consideraţie si sa voteze cu privire la acel contract .
     A doua situaţie se refera la pachetele minore de acţiuni si acolo unde membrul are doar un castig pecuniar indirect din contractul supus discuţiei. Intr-un astfel de caz cineva al carui venit indirect apare doar datorita unui profit rezultat din acţiunile unei companii importante se poate permite sa i-a cuvântul si sa voteze conform prevederilor amendate din s.97 (6).
     Aceasta se aplica daca valoarea totala nominala (nu valoarea pieţei ) a titlurilor de valoare sau acţiunilor nu depaseste nici 5000£ sau 1% din valoarea  nominala totala a emisiunii de parţi de capital oricare ar fi cea mai mica valoare.
     Suma de 5000£ a fost înlocuita cu cea de 1000£ prin paragraful 23a Sc. 11 din legea administraţiei locale si a locuinţelor  din 1989 . Ar trebui sa se observe totuşi cu atenţie ca chiar in ciuda pachetului minoritar de acţiuni acel drept este fara prejudiciu pentru obligaţia de a declara venitul. Organele publice includ  , in virtutea s.98 (2) inter alia fabrici naţionalizate , universitati , Trustul Naţional si Broads Authority stabilit de legea Broads de Norfolk si Suffolk din 1988.

Veniturile funcţionarilor in contracte
    Un angajat al autoritatii locale care este conştient de un venit castig pecuniar direct sau indirect in orice potenţial contract are obligaţia sa de o instiintare scrisa autoritatii despre acel venit conform s.117(1) al legii administraţiei locale din 1972 , care aplica definiţia din s.95 in acest scop. Deşi acestea se aplica nu exista o clauza echivalenta lui s97(1) pentru acordarea dispensărilor acesta este bine inteles din cauza faptului ca angajatul in discuţie are un rol diferit in autoritate de la cel de membru ales si s.117 nu descalifica pe nimeni in vreun fel ( deşi codul de comportament despre care vezi p.78 , se aplica membrilor si nu funcţionarilor 

Nedeclararea unui venit
    Nedeclararea venitului sub clauzele ss.49-8 a legii administraţiei locale din 1972 este o încălcare grava a s.92(2) care se înscrie in nivelul 4 al unei scale standard amendata de o condamnare sumara. Totuşi exista o modalitate de  apărare daca respectivul consilier poate dovedi nepăsare daca chestiunea existentei venitului ,, a fost subiectul luat in considerare la acea întrunire’’. Judecătorii  sunt sub controlul ministrului justiţiei : s. 94
      Efectul asupra unui acord de nedeclarare sub s.94 urmează probabil sa fie reziliat la instanţa autoritatii locale dar nu lovit de nulitate : vezi hotararea judecătoreasca pentru compania HELY- HUTCHINSON Ltd.v. BRAYHEAD Ltd. [1967] 2 All ER . 14. (Vezi de asemenea pagina 55)
      Eşecul ca un angajat sa declare sub s.117 al legii administraţiei locale din 1972 un venit dintr-un acord potenţial este similar cu o ofensa sumara, deşi nu are legătura cu ministrul justiţiei
      Ar trebui sa se recunoască bine inteles ca o conduita corupta este de departe o încălcare grava mai serioasa decât doar nedeclararea unui venit si este subiectul unei legislaţii separate legea prevenirii corupţiei din 1889 – 1916 sunt intr-un fel demodate ca stil acum dar sunt inca toutsi foarte relevante -  si ele include obligaţia neobişnuita pentru acuzat de a fi nevoit sa-si dovedească nevinovata spre deosebire de prezumţia unui caz obişnuit de dovedire a nevinovatei pana la dovedirea vinovatei : legea prevenirii corupţiei din 1916 , s.2.
      O rezumare a acuzaţiei sub aceste legi si a eşecului desemnat sa dezvăluie castiguri pecuniare atunci când este necesar , in perioada anilor 1967- 1972 este prevăzut de anexa C a raportului Redcliffe – Maud , Conduita in administraţia locala , Cmnd . 5636 , Vol I  la care ne vom referi mai jos.
  
Legea transportului din 1985                                                                      
      Legea transportului a eliminat reglementările prevăzute de autoritatile publice de transport si in consecinţa s. 74 a acelei legi prevedea pentru anumite dispense ale directorilor companiilor de transport public.
Secţiunea 74(3) stipulează ca un membru al autoritatii de control al unei companii de transport care este director al acelei companii nu poate lua cuvântul sau vota la nici o întâlnire a consiliului asupra oricărui contract sau asupra oricare alte probleme legata de aceste activitati ale companiei de transport public sau al unei filiale . 
     S.74(4)-(6) se ocupa cu cazurile când secretatul de stat poate acorda dispense scrise sau excepţii de la acesta incapacitate. Dispensa de a lua cuvântul dar nu si de a vota a fost data in circumstanţele subliniate de circulara Ministerului Transporturilor 4/85.
    Nerespectarea s.74(3) este o ofensa sumara de nivel 4 si Ministerul Justiţiei  trebuie sa iniţieze sau sa fie de acord cu acuzarea. Un consiliu poate exclude  un astfel de membru director de la întâlniri in timp ce este discutata o afacere importanta : s.74(9) , dar un astfel de colectiv de directori este propus de s.74(12) nu pentru a se ridica la nivelul unui castig pecuniar pentru scopurile s.49 din legea administraţiei locale din 1972 „doar din motive privind orice venit… in acea companie sau filiale ale acesteia”.  Directorii de filiale ale unei companii sunt peste tot in aceeaşi poziţie ca directorii companiilor principale : s.74 (13).
Descarca referat
 • Specificatii Referat Declaratiile De Venit Si Codul Conduitei :

  • Tema: Declaratiile De Venit Si Codul Conduitei
  • Tip de fisier: doc
  • Numar de pagini: 17 pagini
  • Nivel: Facultate
  • Descarcari: 0 descarcari
  • Accesari: 20 accesari
  • Nota: 10.00/10 pe baza a 0 comentarii.
  • Pret: 2 Monede
  • Pret aproximativ in lei: 8 RON (pretul variaza in functie de modalitatea de plata aleasa)
   Disponibilitate: In stoc! Comanda-l acum!
  • Taguri: drept, institutie, lege, comportament, cetatenie,