Referat Originea Dreptului.evolutie Istorica

 • Nota 10.00
 • 0 comentarii
 • Publicat pe 07 Februarie 2021

Descriere Referat

  Origineadreptului se regăsește în cele mai vechi timpuri ale apariției și dezvoltării colectivitățilorumane, atunci când practicile și regulile se îmbinau cu tradiția și obișnuința,iar acestea din urmă guvernau relațiile de înțelegere sau de luptă dintretriburi. De aici, valabilitatea foarte cunoscutului adagiu latin: Ubi societas,ibi jus.[1]

  Dreptuleste oare un fenomen spontan ce se naște din reunirea oamenilor în grupuri șicare se impune de la sine oricărei vieți sociale sau nu este decât un asamblude reguli impuse de puterea publică membrilor unei societăți și menit săorganizeze raporturile dintre aceștia?[2]

 Dreptul a apărut şi s‑a dezvoltat ca o necesitate absolută a specieumane şi este încărcat de pragmatism social. Definirea dreptului este o misiunedificilă, greu de îndeplinit, pentru că prin drept înţelegem, deopotrivă,dreptul obiectiv şi dreptul subiectiv.[3]  

 Omuleste o fiinţă socială şi simte nevoia de a trăi într‑o comunitate, acolo undese poate dezvolta, înmulţi şi şlefui. Societatea presupune însă organizare şiorice sistem organizatoric presupune şi reguli. Pentru ca societatea umană săfuncţioneze, este nevoie de reguli de conduită. Aceste reguli reprezintă onecesitate şi ele răspund trebuinţelor oamenilor. În acest sens, G.W.F. Hegelarată despre drept că „deşi el decurge din concept, totuşi el nu trece înexistenţă decât fiindcă răspunde trebuinţelor”. G.W.F.Hegel arată că, la baza caracterului colectiv al legilor, stă şi înţelegerea,pe care o descrie foarte frumos, în felul următor: „Soarele şi planetele au şiele legile lor, dar ele nu le cunosc... numai trecând prin disciplinaînţelegerii ele devin capabile de universalitate” [4]

  Originea, sereferă simultan la existenţa şi esenţa oricărui lucru: originea este simultanposibilitatea determinată a existenţei unui lucru şi posibilitatea determinantăa esenţei sale. Cândvorbim de originea dreptului avem în vedere un astfel de mod de aînţelege„originea”. Nu este vorba aici de a determina începutul istoric aldreptului, ci esenţa sa, ansamblul condiţiilor obiective şi permanente care îidetermină existenţa şi îi constituie esenţa.

  În cadrulprimelor comunităţi, oamenii se supuneau unor comandamente. În decursultimpului, anumite reguli şi practici folosite în mod îndelungat şi constantcapătă forma unor norme obligatorii. Aceste norme aveau mai mult oaplicabilitate locală, iar izvorul din care ţâşneau aceste comandamente eraureligia şi morala. Desigur, şi atunci, în caz de nerespectare a normelortribale, cel vinovat urma să răspundă.[5]

Apariţia dreptului este legată de ordineacare trebuie să guverneze relaţiile interumane. Dreptul nu se poate sustragecomplexităţii şi stării unei societăţi, interferenţelor cultură‑civilizaţie, elreflectând în bună măsură civilizaţia unei societăţi.[6]

Triburile, din cele mai vechi timpuri,aveau organe de conducere: sfatul bătrânilor, sfatul înţelepţilor. Acesteorganisme puteau fi considerate pe plan local ca adevărate forţejuridico‑administrative, menite a organiza, a impune reguli, a veghea aplicareaşi respectarea lor şi a dispune măsuri coercitive, în caz de nerespectare. [7][2] M.L. Hrestic, în cursul colectiv, Teoria Generală a dreptului,Ed. Prouniversitaria, Bucureşti, 2016, p. 122.

[3] Mihail Niemesch, Izvoarele dreptului internaţional şi ale dreptuluiUniunii Europene din perspectiva Teoriei Generale a Dreptului, Ed.Hamangiu, Bucureşti, 2010, p. 2.

[4] G.W.F. Hegel, Principiile filosofiei dreptului, Ed. IRI,Bucureşti, 1996, p. 207

[6] M.Albici, Despre drept ca fenomen complex al vieţii sociale, Ed.Universul Juridic, Bucureşti, 2015, p. 17.

[7] M. Niemesch, op. cit., p. 3.

Descarca referat
 • Specificatii Referat Originea Dreptului.evolutie Istorica :

  • Tema: Originea Dreptului.evolutie Istorica
  • Tip de fisier: docx
  • Numar de pagini: 12 pagini
  • Nivel: Facultate
  • Descarcari: 0 descarcari
  • Accesari: 33 accesari
  • Nota: 10.00/10 pe baza a 0 comentarii.
  • Pret: 11 Monede
  • Pret aproximativ in lei: 44 RON (pretul variaza in functie de modalitatea de plata aleasa)
   Disponibilitate: In stoc! Comanda-l acum!
  • Taguri: drept, teoria generala a dreptului, originea dreptului, evolutia dreptului, juridic,