Referat Monitorizarea Indicatorilor De Calitate Ai Aerului Din Zona Municipiului Pitesti

 • Nota 10.00
 • 0 comentarii
 • Publicat pe 01 Iulie 2020

Descriere Referat

Municipiul Pitești – este cel mai important oraș al județului Argeș, fiind un centrupolarizator tradițional, cu funcția de reședință de județ. Este situat înpartea central-sudică a României, între Carpații Meridionali și Dunăre, înnordvestul Munteniei, poziționat între dealuri pe terasele râului Argeș.

Municipiul Pitești este declarat și un important Pol de Dezvoltare Urbană din România.Face parte din regiunea de dezvoltare Sud-Muntenia fiind conectat cuprincipalele zone ale țării prin infrastructura de transport rutier șiferoviar.

Municipiul Pitești, reședință a județului Argeș, este situat la o distanță de aproximativ110 km de capitala României.

Din punct de vedere hidrografic pe teritoriul județului Argeș există 2bazine principale de apă: Argeș, în zona de munte și de deal și bazinul Vedeaîn zona deluroasă și de câmpie, lungimea totală a principalelor cursuri de apăfiind de circa 1000 km, la care se adaugă încă 1500 km ape secundare.

Municipiul Pitești este situat la confluența râului Argeș cu Râul Doamnei, aflându-se lanivelul albiei minore a râului Argeș.

Mediul economic al Municipiului Piteşti este dominat de firmeledin comerţ unde activează aproximativ jumătate dintre firmele piteştene şifirmele mici de servicii. Aproximativ un sfert din economia locală revinesectorului serviciilor, celelalte sectoare: industria, construcţiile, turismulşi agricultura deţinând ponderi de 0,7%-12,3% din economia locală.

Caracteristicile predominante, din punct de vedere economic, sunt:

ü  activitatea industrială; - industria auto;

ü  dezvoltare susţinută;

ü  dezvoltarea unei platforme industriale cupotenţial economic; - dinamismul afacerilor.

În domeniul industriei, la nivelul judeţului Argeş, ramurile cu cea mai mare pondere sunt:petrochimică, constructoare de maşini, energie electrică (în aval dehidrocentrală Vidraru se află alte 14 microcentrale, iar în amonte – două) şitermică, combustibili nucleari, electrotehnică şi electronică, industriaporţelanului şi faianţei, materialelor de construcţii, textilă şi a produselortextile, încălţămintei, alimentară şi a băuturilor.

 La nivelul municipiului Pitești se remarcă un fenomen demografic în acord cu tendințelenaționale, și anume, scăderea numărului populației stabile. Conform datelorstatistice preluate de la Institutul Național de Statistică – Baza de dateTEMPO - Online, în perioada 2004 - 2017, populația Municipiului Pitești acunoscut o scădere continuă, în medie de 0,40% pe an. Astfel, dacă la nivelulanului 2004, populația stabilă la 1 ianuarie era de 185.856 persoane, lanivelul anului 2017, populația stabilă la 1 ianuarie era de 175.675 persoane.(vezi anexa 2)

La nivelul anului 2017, raportul de dependență demografică al Municipiului Pitești a fostde 39,96%. Se poate observa că raportul general de dependență demografică înmunicipiul Pitești este mai mic decât raportul general de dependențădemografică a României cu 4,42%.

Din punct de vedere al densității populației,Municipiul Pitești are, la nivelul anului 2017, o densitate de 4323,62 loc/kmp.La nivelul zonei de analiză densitatea populației este prezentată în tabelul demai jos.

Monitorizarea nivelului calitativ al aerului în Municipiul Pitești s-a realizat prin măsurăriîn punct fix – monitorizare continuă prin stații automate care fac parte dinrețeaua națională de monitorizare a calității aerului (RNMCA).

   În Municipiul Pitești, principalele surse depoluare sunt:

ü  traficul rutier care constituie principalasursă de poluare;

ü  termocentralele care produc agentul termicși apa caldă menajeră în locuințe;

ü  industria cu ramuri diversificate;

ü  lucrări de construcție;

ü  încălzirea reziden țială cu gaze naturale,lemne și alți combustibili fosili.

În ceea ce priveşte concentraţia de particule în suspensie cu diametrul mai mic de 10microni - PM10 din aerul înconjurător, determinate gravimetric, la nivelulaglomerării Piteşti nu au fost înregistrate depăşiri ale valorii limită anualăpentru protecţia sănătăţii umane de 40 μg/m3. Au fost înregistrate depăşiri alevalorii limită zilnice pentru protecţia sănătăţii umane de 50 μg/m3, fără a sedepăşi numărul maxim de 35 ori/an. 

Descarca referat
 • Specificatii Referat Monitorizarea Indicatorilor De Calitate Ai Aerului Din Zona Municipiului Pitesti :

  • Tema: Monitorizarea Indicatorilor De Calitate Ai Aerului Din Zona Municipiului Pitesti
  • Tip de fisier: zip
  • Numar de pagini: 20 pagini
  • Nivel: Liceu
  • Descarcari: 0 descarcari
  • Accesari: 184 accesari
  • Nota: 10.00/10 pe baza a 0 comentarii.
  • Pret: 30 Monede
  • Pret aproximativ in lei: 120 RON (pretul variaza in functie de modalitatea de plata aleasa)
   Disponibilitate: In stoc! Comanda-l acum!
  • Taguri: mediu, pitesti, calitate, aer, indicatori, monitorizare,