Referat Existenta Echilibrului Economic Si Comportamentul Firmei In Conditii De Competitie Perfecta

 • Nota 10.00
 • 0 comentarii
 • Publicat pe 05 August 2022

Descriere Referat

Existenţa echilibrului economic si comportamentul firmei în  condiţii de competiţie perfectă, pe piaţa bunurilor si serviciilor 

       Concurenţa perfectă se caracterizează prin faptul că in economie există un număr mare de agenţi economici de ambele părţi ale pieţei (ofertanţi si consumatori).Dintre caracteristicile concurenţei perfecte cele mai reprezentative sunt:
Atomicitatea cererii şi a ofertei ,fiecare dintre agenţii economici participanţi pe piaţa având o dimensiune neglijabilă in raport cu dimensiunea pieţei (deţin un segment de piaţa foarte mic in raport cu dimensiunea pieţei)
Omogenitatea produsului in sensul ca toate firmele produc acelaşi bun, omogen ,cu caracteristici identice ,condiţiile de acces la bunul respectiv sunt identice ,nu există publicitate si nici diferenţierea produselor
Intrarea liberă in industrie  neexistând bariere juridice in ceea ce priveşte intrarea pe piaţă
Transparenţa perfectă a pieţei in sensul că toţi agenţii cunosc tipul si calitatea produsului ,preţul său,etc
Perfecta mobilitate a factorilor de producţie ,aceştia fiind orientaţi de fiecare dată spre acele activităţi in care sunt folosiţi cel mai bine
Observaţie: dacă cel puţin una din ipotezele de mai sus nu este indeplinită se poate vorbi de concurenţa imperfectă
         Pornind de la caracteristicile prezentate  pentru o firmă in condiţii de concurenţă perfectă  , intrarea pe piaţă va ţine numai de anumite bariere economice
            
Se pot defini , pornind de la graficul in care sunt prezentate curbele costului , cele două puncte de interes deosebit:
pragul de închidere (PO)
pragul de rentabilitate(PR)
pentru o firma existentă deja pe piaţă:
CTM-cost total marginal
CVM-cost variabil marginal
CFM-cost fix marginal
Cm-oferta
            Pentru alte tipuri de bunuri, poate exista cel puţin un echilibru (posibil echilibru multiplu) sau să lipsească punctul de echilibru (curbele cererii şi ofertei nu se intersectează).
          Problema care apare în mod natural ,după ce se stabileşte existenţa unui echilibru într-o economie ,este aceea a condiţiilor în care acesta este unic.Unicitatea echilibrului  este importantă atât ca problemă de sine stătătoare ,în compararea diferitelor echilibre, precum şi în analiza în dinamică a diferitelor sisteme.
            Singur, conceptul de echilibru este nesatisfăcător, chiar dacă se arată că el este unic ,dacă nu se poate specifica un proces de ajustare cu ajutorul căruia să poată fi obţinut.
         Walras este primul care formulează ideea unui astfel de proces ,pe care îl numeşte  “TATONEMENT”  .El va studia, în esenţă, stabilitatea  echilibrului ,considerând un sistem de  n pieţe şi presupunând că , pe anumite pieţe, cererea poate difere de ofertă. După  ce ordonează  pieţele , printr-o ajustare  convenabilă a preţului pe prima piaţă , obţine o egalizare a cererii cu oferta . Modificarea preţului pe acestă primă piaţă va atrage după sine modificări ale cererii şi ofertei şi pe celelalte pieţe. Procedând in acest fel , în final se ajunge la o condiţie de echilibru pe ultima piaţă. După mai multe ajustări , pieţele sunt mai aproape de echilibru decât in faza iniţială. Astfel, cu cât soluţia este mai aproape de soluţia de echilibru , cu atât sistemul este mai stabil.
        O analiză riguroasă a stabilităţii în contextul echilibrului general  este datorată lui Hicks(1939) , iar formularea dinamică a conceptului îi aparţine lui Samuelson . El presupune că preţurile sunt proporţionale cu cererea excedentară a produsului respectiv ,alcătuind un sistem de ecueţii diferenţiale în raport cu care stabilitatea se va defini astfel : dacă orice traiectorie a sistemului (relativ de aproape de echilibru) converge către acesta ,atunci sistemul este stabil.
        Se cunosc mai multe metode de analiză a stabilităţii dintre care putem aminti metoda directă  (rezolvarea sistemului de ecuaţii diferenţiale şi analiza stabilităţii în raport cu valorile proprii ale acestui sistem ) şi metoda indirectă ,în cadrul căreia analiza stabilităţii se face cu ajutorul unei funcţii cu proprietăţi speciale(funcţia Lyapunov).
        Deci , stabilitatea şi unicitatea echilibrului sunt probleme care ocupă un loc central în teoria echilibrului  ,în absenţa precizării lor ,starea de echilibru pierzând din substanţă.

Importanţa analizei situaţiilor de echilibru poate fi justificată prin două tipuri de argumente
o economie descentralizată care este şi eficientă ,de cele mai multe ori este o economie în echilibru competitiv
există forţe care tind să conducă economia în echilibru, dacă ea deja nu este în echilibru. Metoda comparării echilibrelor poate furniza informaţii în legătură cu consecinţele schimbării parametrilor
Descarca referat
 • Specificatii Referat Existenta Echilibrului Economic Si Comportamentul Firmei In Conditii De Competitie Perfecta :

  • Tema: Existenta Echilibrului Economic Si Comportamentul Firmei In Conditii De Competitie Perfecta
  • Tip de fisier: doc
  • Numar de pagini: 9 pagini
  • Nivel: Facultate
  • Descarcari: 0 descarcari
  • Accesari: 15 accesari
  • Nota: 10.00/10 pe baza a 0 comentarii.
  • Pret: 2 Monede
  • Pret aproximativ in lei: 8 RON (pretul variaza in functie de modalitatea de plata aleasa)
   Disponibilitate: In stoc! Comanda-l acum!
  • Taguri: economie, bunuri, servicii, flux, finante,