Referat Interpretarea Sondajului De Opinie Realizat De Institutul Social Oltenia In Randul Populatiei Din Craiova

 • Nota 10.00
 • 0 comentarii
 • Publicat pe 05 August 2022

Descriere Referat

Interpretarea sondajului de opinie realizat de Institutul Social Oltenia în rândul populaţiei din Craiova
      Pentru  a obţine o imagine  a evoluţiei radiourilor  din România, şi pentru  a analiza  preferinţele  populaţiei  din Craiova, voi  comenta o parte a studiului  realizat  de Institutul  Social Oltenia, în perioada 10 octombrie-21 noiembrie, anul 2003,şi anume rezulatele sondajului de opinie în rândul populaţiei din Craiova.
      Procentul mare  obţinut de vizionările TV este motivat prin faptul că telespectatorul are nevoie de imagine. Fără ea , sunetul nu va  configura în întregime  informaţia.  Firesc,  imaginile nu sunt o redundanţă pentru universul sonor , ci  o completare, o continuare,o proiecţie a  cuvântului. Procentul de 56,2% obţinut de vizionările TV semnifică faptul  că oamenii acordă  o mai mare importanţă  televizorului decât radioului. Procentul obţinut  de audierea radio este de 19,2% ceea ce semnifică faptul  că vizionările  TV sunt mai importante decât cele radio.
Acelaşi studiu reflectă faptul că oamenii ar renunţa în primul rând la ziare,apoi urmează posturile radio şi posturile TV. Procentul de  47,3% obţinut de ziare sugerează faptul că  oamenii le acordă  mai puţină credibilitate decât celorlalte  mijloace de informare. Este cunoscut în rândul populaţieii faptul că oamenii au mai puţină încredere în presa  scrisă ca fiind ambiguă şi incertă.
50,7% au afirmat că ascultă radioul în mod ocazional. Acest lucru scoate în evidenţă faptul că populaţia din Craiova nu este dependentă de radio,acesta fiind  considerat ca o activitate secundară , simultan cu alte activităţi. Acest lucru poate decurge din cauza absenţei imaginii , care de foarte puţine ori poate fi înlocuită. Este vorba de acea carismă  radiofonică(calităţi ale vorbirii, ale prezenţei radiofonice, ale personalităţii)care poate suplini imaginea.

Radioul. Notorietatea ,preferinţele şi audienţa
Procentul de 29,1%  obţinut  de Europa FM este un succes pe piaţa audio, ţinând cont că emite doar în FM , are o istorie recentă ,se adresează unui public format din tineri şi adulţi. Radio România Actualităţi deţine un procent de 17,2% ceea ce sugereză faptul că  o mare parte a populaţiei din Craiova ascultă acest post de radio ,lucru care se explică prin faptul că studiul este realizat într-un oraş precum Craiova unde există foarte mulţi intelectuali care preferă emisiuni culturale, precum cele emise de radiourile publice naţonale.
Cei care preferă Radio Sud, în procent de 28,7% sunt calculaţi din totalul celor care  au menţionat al doilea post , ceea ce rezultă că se menţine pe aceeaşi linie a culturii care alternează cu muzica. Este de remarcat faptul că preferă posturi locale care furnizează informaţii şi noutăţi din propria zonă. Este un aspect general pe care îl manifestă o populaţie dintr-o anumită zonă pentru mijloacele de informare  locale.
Procentul de 22,8% obţinut de Horion sugerează , de asemenea atracţia excesivă  a ascultătorilor  faţă de radioul local, pe care îl consideră mai aproape  de  sufletul lor.
În ceea ce priveşte motivaţiile celor care ascultă Radio  Oltenia Craiova,procentul de 25% obţinut de ştiri reliefează interesul oamenilor pentru informaţie, radioul furnizând informaţia de actualitate şi de  context general. Setea oamenilor pentru informaţie se naşte din dorinţa de a şti ce se întâmplă în jurul lor , din dorinţa de a participa la evenimentele importante ale naţiunii. Procentul de 15% obţinut de emisiunile muzicale  sugereză  dorinţa oamenilor de a se recrea, de a se relaxa. Emisiunile muzicale într-un post de radio sunt  primordiale. Unul dintre obiectivele radioului  constă tocmai  în faptul de a oferi  muzică de calitate , de bun gust şi bun simţ. Prin emisiunile  muzicale radioul crează un cadru plăcut  auditoriului prin potenţare a valorilor emoţionale şi inducerea stării de plăcere auditivă.
În ceea ce priveşte categoriile de ascultători ai posturilor de radio a reieşit faptul că radioul este ascultat de cea mai mare parte  a oamenilor de condiţie medie.
Procentul de 87,6% al celor de condiţie medie aparţine ascultătorilor de radio Horion. Acest  lucru se explică  prin dorinţa ascultătorilor  de a asculta un post de radio local. Procentul mare de 87,6% al celor de condiţie medie  poate fi explicat şi prin faptul  că o parte din această populaţie nu se încadrează în clasa intelectuală, orientarea lor fiind  nu spre emisiuni culturale , ci pe muzică de foarte  bună calitate. Următoarele procente  sunt deţinute de categoria celor cu condiţii materiale precare. Explicaţia pertinentă constă în faptul că radioul este singurul lor mijloc de informare şi divertisment, toţi au posibilitatea să-şi achiziţioneze  un aparat radio. Populaţia de condiţie înstărită ascultă cel mai puţin radioul în comparaţie cu celelalte două categorii sociale. Această situaţie denotă faptul că oamenii înstăriţi preferă alte mijloace de informare, avănd posibilitatea să şi le achiziţioneze ,ei au multiple activităţi de desfăşurat, radioul neintrând în sfera lor de preocupări.
Acelaşi studiu arată că intervalulde timp în care se ascultă cel mai mult radioul este de luni până vineri. Procentul de 40%  obţinut de acest interval scoate în evidenţă faptul că radioul este ascultat mai mult în timpul săptămânii  datorită multiplelor activităţi pe care le desfăşoară indivizii. În intervalul de luni până vineri oamenii desfăşoară mai multe activităţi , la serviciu, în maşină, acasă, ei ascultă radioul. În week-end însă, procentul scade la 30,8% semn că oamenii vor să iese din rutina zilnică  şi să desfăşoare alte activităţi.
Acceaşi situaţie o întâlnim şi în cazul ascultătorilor Radio Oltenia Craiova. Procentul de 47,4%arată că radioul este ascultat toată săptămâna la fel. Acest procent este motivat prin faptul că oamenii desfăşoară o serie de activităţi, radioul fiind o activitate secundară. Ei pot asculta în mod special radioul sau îl ascultă în timp ce desfăşoară activităţi precum:lucrul prin casă,gospodinele care  gătesc în bucătărie şi ascultă în acelaşi timp radioul.
Avănd în vedere intervale ale zilei în care este ascultat Radio Oltenia Craiova studiul arată că acesta este ascultat mai mult dimineaţa , în procent de 55%. Obţinerea acestui procent poate fi explicată prin faptul că , de dimineaţă oamenii sunt mai avizi de informaţie , ei vor să ştie ce se întâmplă în jurul lor. Radioul poate fi considerat un mijloc de informare care te destinde şi te face să-i acorzi credibilitate mesajului care este corect,clar,concis,credibil şi actual. Este setea de noutate, ,de informaţie atunci când începi o nouă zi, aşa se explică procentul de 55% obţinut dimineaţa de Radio Oltenia Craiova.
Acceaşi situaţie o întâlnim  şi în cazul audierii tuturor posturilor de radio. Procentul arată că posturile de radio sunt ascultate mai mult dimineaţa  decât în celelalte intervale ale zilei . 51,9% au afirmat că ascultă radioul de dimineaţă ,lucru care poate fi explicat prin aceeaşi sete de informaţie şi de a şti ce se întâmplă în jurul or încă de a prima oră.
În cazul emisiunilor preferate 26% din populaţia Craiovei  a afirmat că preferă emisiunile  muzicale. În general publicul este avid de muzică , de aceea muzica într-un program de radio este foarte importantă, ea contribuie la creşterea audienţei. Procentul de 19,8% înregistrat de ştiri sugerează  că emisiunile cele mai importante pentru oameni , în general sunt cele muzicale şi ştirile.
Există două nevoi primordiale,în special,care-i determină pe oameni să asculte radioul , şi anume:
-nevoia de a se relaxa, a se destinde pe fundalul unei muzici plăcute 
-nevoia de a se informa în legătură cu lumea din jurul lor.
În ceea ce priveşte modalităţile de ascultare,procentul arată că 55,8% din populaţie ascultă radioul în mod intenţionat, ceea ce înseamnă că o mare parte a populaţiei consideră radioul un mijloc de informare important, acordându-i, de asemenea credibilitate.
Acelaşi studiu oferă o imagine de ansamblu a preferinţelor locului unde oamenii doresc să asculte radioul. Procentul de 71,8% arată  că oamenii preferă să asculte radioul acasă ,acesta este locul unde ei se simt cel mai bine,se simt în siguranţă. Pentru aceşti oameni radioul este considerat un mijloc de relaxare ,de destindere.
Având în vedere posturile cu cele mai bune emisiuni de analiză politică,socială şi economică,procentul de 21,1% este obţinutde Europa FM. Europa FM a câştigat o mare audienţă la publicul românesc, avid de un program radiofonic axat pe curba de intensitate-relaxare în favoarea muzicii şi a informaţiilor. Cu toate că ,jingler-ul“EuropaFM ,muzică ,ştiri,muzică” susţine ponderea majoră a divertismentului muzical ,alternând cu ştiri pe scurt la 30 de minute şi buletine de ştiri din oră în oră ,Europa FM se pare că excelează şi în materie de emisiuni politice, sociale şi economice.
Referitor la posturile cu cele mai atractive emisiuni sportive, procentul cel mai mare este obţinutde Radio România Actualităţi. Acest lucru explică faptul că publicul este în continuare ataşat de postul public naţional, un factor important constituindu-l calitatea emisiunilor informative. Procentul de 18,3% obţinut de Europa FM în ceea ce priveşte atractivitatea emisiunilor sportive denotă ,de asemenea ,succesul acestui post de radio pe piaţa audio;este un post nou cu adresabilitate la un public format din tineri şi adulţi , cu vârste cuprinse între 25-50 de ani.
Existenţa sau subzistenţa unui post de radio depinde şi de afilierea politică sau puterea de a rămâne echidistant faţă de mediul politic. Acelaşi studiu oferă imaginea convingerii românilor în această idee. 7,9% din cei intervievaţi considerăcă postul de radio Europa FM nu este influenţat politic. 78,7% din populaţia Craiovei răspunde “nu pot aprecia”,ceea ce reprezintă o atitudine explicabilă în faţa presiunii politice. Procentul mare , 78,7% al celor care răspund “nu pot aprecia” decurge şi din incertitudinea în care ne aflăm vis-à-vis de clasa politică. 
Acelaşi studiu aratăcă postul cu cei mai buni realizatori este Europa FM. Acest post de radio are succes şi datorită faptului că emite doar în FM. Emisia în FM are ca prim avantaj  recepţia mult mai bună,acurateţea sunetului fiind un motiv de selecţie a frecvenţei. 
39,2% au răspuns”nu pot aprecia”,ceea ce rezultă că sunt echidistanţi faţă de diversele posturi de radio,că sunt indiferenţi.      Jurnalistul radio în ipostaza de emitent este liantul ascultătorului cu o lume nouă: a sunetelor, a efectelor sonore, a cuvintelor rostite care suplinesc imaginea. Intrarea într-o lume dorită, dar neştiută în detaliile semnificative se face prin afecţiune , simpatie, curiozitate,înţelegere,tăceri sugestive,renunţări şi aşteptări. Este pactul comunicaţional, flux empatic şi de informaţii, vector al atenţiei şi generator de atitudini. 
        În ceea ce priveşte posturile cu cei mai buni prezentatori de ştiri, Europa FM este din nou pe primul loc, deţinând  un  procent de 22,7%. Dacă la început radioul avea ca prezentatori  nume mari ale culturii româneşti precum:C. Rădulesc-Motru,Sextil Puşcariu,Traian Herseni,Emanoil Bucuţa,Virgil Madgearu, şi mulţi alţii,acum nu se mai pune accentul pe cultură în toate radiourile şi există şi alte abilităţi pe care trebuie să le aibă un bun prezentator. Cu toate acestea chiar şi marile personalităţi culturale,care au conferenţiat au avut de întâmpinat câteva rigori radiofonice: spaţiul limitat al conferinţei, tema de actualitate sau de redescoperire a unor valori culturale certe, limbaj accesibil şi prezenţă radiofonică. 
        Postul cu cea mai bună muzică este consideratEuropa FM. Cu sloganul”Un radio de milioane de români”,Europa FM a câştigat o mare audienţă la publicul românesc,avid de un program radiofonic axat pe muzică. Şi jingler-ul “Europa FM muzică,ştiri,muzică” susţine aceeaşi pondere majoră a divertismentului muzical. Pentru ascultătorul de radio din România a fost un impact de noutate care a atras adolescenţii , tinerii şi maturii. Procentul de 29,8% obţinut de acest post de radio reliefează faptul că difuzează cea mai bună muzică , care se încadrează în preferinţele la o mare parte de ascultători. În cazul posturilor cu cele mai bune emisiuni interactive, procentul de 20,3%este obţinut de acelaşi post de radio,Europa FM. Acest post a fost marea tentaţie pentru publicul tânăr, avid de informaţie transmisă succint, de programe muzicale,de divertisment facil şi în acelaşi timp de emisiuni interactive. Acestea au fost coordonatele programelor promovate de posturile private de radio, cu emisie în FM. Emisiunile interactive sunt în topul preferinţelor receptorilor. Este împlinirea sentimentului de coparticipare, actant al discursului jurnalistic. Este programul care permite creativitatea spontană,declanşează mărturisirea,confesiune, asigură fidelizarea ascultării sau urmăririi postului. 
       În ceea ce priveşte posturile cu program diversificat şi dinamic, Europa FM deţine19,4% din procente.
.      Putem afirma cu certitudine că Europa FM este un post dinamic ,diversificat,care ştie să îmbine muzica cu ştirile ,cu emisiunile culturale.
Descarca referat
 • Specificatii Referat Interpretarea Sondajului De Opinie Realizat De Institutul Social Oltenia In Randul Populatiei Din Craiova :

  • Tema: Interpretarea Sondajului De Opinie Realizat De Institutul Social Oltenia In Randul Populatiei Din Craiova
  • Tip de fisier: doc
  • Numar de pagini: 14 pagini
  • Nivel: Facultate
  • Descarcari: 0 descarcari
  • Accesari: 15 accesari
  • Nota: 10.00/10 pe baza a 0 comentarii.
  • Pret: 2 Monede
  • Pret aproximativ in lei: 8 RON (pretul variaza in functie de modalitatea de plata aleasa)
   Disponibilitate: In stoc! Comanda-l acum!
  • Taguri: economie, bunuri, servicii, flux, finante,