Referat Amenajari Turistice In Masivul Rarau

  • Nota 10.00
  • 0 comentarii
  • Publicat pe 22 Iulie 2016

Descriere Referat

        Alcătuirea geologică a Masivului Rarau
        Masivul este cunoscut printr-o constituţie geologică foarte complexă, prezentând formaţiuni geologice prealpine şi alpine ce aparţin unor unităţi diferite, atât din punct de vedere structural, cât din punct de vedere petrochimic (fig. 3).
Sinclinalul Rarău este alcătuit din:
- formaţiuni metamorfice,
- sedimentare 
- roci magmatice.
        a)Formaţiunile metamorfice sunt reprezentate de şisturile cristaline care se împart în două categorii: roci mezometamorfice (Bretila-Rarău, Chiril şi Negrişoara) şi epimetamorfice (Tulgheş, unitatea de Putna), având fiecare mai multe tipuri, caracterizate prin asociaţii mineralogice specifice.
        b)Formaţiunile sedimentare fac parte din rocile mezozoice din Pânza Bucovinică şi cele transilvane din „Sinclinalul Rarăului” ceea ce le oferă complexitate. Cele mai întâlnite formaţiuni sedimentare sunt: roci carbonatice, dolomite şi calcare dolomitice, sunt cele mai bine reprezentate şi apar pe flancurile sinclinalului, izolat în partea centrală, calcarele (Hăghimiş-Pietrele Doamnei-Piatra Zimbrului-Rarău, Pochii Rarăului şi Todirescu, acestea alcătuind zona centrală înaltă a Rarăului, Piatra Şoimului, Piatra Zimbrului, Pietrele Doamnei şi Vârful Rarău), depozite marno-argiloase şi argiloase sau rocile pelitice ale wildflişului, rocile clastice (gresii, conglomerate) şi siliconitele (jaspurile). 
        c)Rocile magmatice acoperă doar câteva areale cu roci alcaline şi bazice, acestea fiind roci magmatice intrusive. Mineralogic vorbind, sunt constituite din feldspaţi potasici şi plagioclazi, amfiboli şi piroxeni, iar ca minerale accesorii cuprind cuarţ, olivină, hornblendă, magnetit, apatit, calcit etc.
        Rocile din Masivul Rarău au o vârstă variată (de la proterozoic la holocen), diversificată şi sub aspect litologic, petrografic, mineralogic şi chimic, cu un larg spectru de manifestare a însuşirilor fizico-mecanic. Conform celor menţionate şi datorită influenţei timpului şi climei, în ultimile ere şi perioade geologice s-a dezvoltat un relief variat, cu elemente de unicitate, cu o evoluţie necontenită, prin mijlocirea proceselor geomorfolgice actuale.

Descarca referat