Referat Amplasarea Unor Obiective De Interes Civil Si Turistic In Masivul Rarau

  • Nota 10.00
  • 0 comentarii
  • Publicat pe 03 Iunie 2016

Descriere Referat

        Proiectul de fata raspunde cu claritate la intrebari de tipul:
- care sunt criteriile care se au in vedere in privinta amenajarii teritoriilor?
- care sunt avantajele sau dezavantajele  interventiilor umane?
- amenajarile antropice in zone cu potential turistic crescut au si alt scop decat cel turistic, comercial?
        Efectele creșterii industriei într-un interval de timp scurt, se resimt și pe plan ambiental, eforturile pentru minimizarea acestora crescând pe zi ce trece. Aceste eforturi sunt direcționate și spre domeniul amenajărilor sau reamenajărilor teritoriale. Ideal ar fi ca habitatul uman să fie construit în armonie cu natura sau într-un mod cât mai neintruziv.
Obiectivul de baza al acestei lucrări constă în analiza elementelor naturale, amenajărilor antropice amplasate în cadrul Masivului Rarău și crearea a trei scenarii de amplasare a unor obiective turistice și civile, de la cea mai prost inspirată până la cea mai bună variantă. 
Majoritatea amenajărilor antropice din cadrul Masivului Rarău au fie finalitate turistică, fie științifică. De exemplu, în vecinătatea monumentului natural ”Pietrele Doamnei” este amenajat un motel (”Motelul Alpin Rarău) la altitudinea de 1520 m, cu o capacitate de 80 de locuri, o cabană pastorală ce se regăsește la aproximativ 300 de m față de motelul Alpin

    Extras din referat:

    "Caracteristicile reliefului
Din punct de vedere al reliefului, putem afirma faptul că Masivul Rarău cunoaște o situație destul de complexă, asupra căruia, spre modelare, au acționat atât factori externi (exogeni) cât și factori interni (endogeni). Acesta a păstrat caracteristici diferite din cadrul fiecărei etape morfogenetice prin care a trecut, peisajul contemporan fiind unul complex și complicat din toate punctele de vedere analizate. În cele ce urmează, cu ajutorul surselor bibliografice, o sa identific principalele caracteristicile morfometrice și morfografice care dau valențe de unicitate Masivului Rarău.
Principala caracteristică a masivului se referă la o inversiune de relief foarte bine definită, partea centrală fiind mult înălțată iar poziția enităților lito-stratigrafice estice fiind mult coborâte.
        Din punct de vedere morfografic, putem identifica o regiune înălțată ce se continuă cu o arie montană cu altitudini medii și se termină cu o zonă depresionară. Energia de relief, asemenea unităților muntoase vecine, se menține echilibrată datorită sistemelor interfluviilor, versanților, suprafețelor de racord și văilor, concluzionând într-o ”proporționalitate a reliefului și o grupare a formelor de relief în funcție de specificul structural-petrografic.” Astfel, relieful se caracterizează atât prin elemente unice cât și prin elemente comune sau similare celorlalte unități montane din Carpații Orientali (în special unitățile montane din zona cristalino-mezozoică precum Munții Hăghimaș și Obcina Mestecănișului).
Din punct de vedere morfometric, Masivul Rarău se încadrează în categoria munților mici și mijlocii principala caracteristică fiind intensa fragmentare, fragmentare datorată unei dense rețele de văi. În ceea ce privește energia de relief, acesta este caracterizat de o valoare de 1060,5 m, plecându-se de la o bază situată la altitudinea de 590 m (”confluența pârâului Șandru cu râul Moldova”) și ajungând până în vârful masivului, la 1650,5 m. Deși dispunerea treptelor altitudinale este una radiar-concentrică, exista și cazuri în care se evidențiază aliniamente mai înalte, acestea datorându-se redresării flancurilor sinclinalului dar și modelării depozitelor de wildfliș (cazul Bâtcăi Negre, Munceii Rarăului, Bâtcăi Slătioarei și Măgurilor Câmpulungului). În ceea ce privește relieful de peste 1600 metri, acesta este prezent într-o proporție relativ nesemnificativă (Vf. Rarău, Pietrele Doamnei), lăsând o mai bună reprezentare pentru relieful cu altitudini cuprinse între 1400-1600 m (Popchii Rarăului, Pajiștile Todirescu, Bâtca Neagră, Vârful Tihăriei). Cel mai bine reprezentat este relieful cu altitudini cuprinse între 800-1000 m.
Factorii endogeni și exogeni ce au ajutat la modelarea reliefului, alături de alte aspecte precum condițiile diverse de mediu de-a lungul timpului, creează astăzi ”originalitatea, diversitatea și spectaculozitatea geomorfologică Masivului Rarău”. Acest teritoriu este complicat și complex atât din punct de vedere morfotectonic cât și din punct de vedere morfosculptural, în cazul celui din urmă element, procesele denudaționale având un rol extrem de important"

Descarca referat