Referat Analiza Comunei Stauceni

  • Nota 10.00
  • 0 comentarii
  • Publicat pe 23 Iulie 2016

Descriere Referat

        Potenţialul tehnologic
        În comună există o reţea de alimentare cu apă potabilă a populaţiei, institutiilor şi agenţilor economici în lungime de 25.6 km, din care 9,4 km în satul Stăuceni, 3 km în satul Silişte, 5,5 km în satul Victoria şi 7,7 km în satul Tocileni şi asigură apă potabilă pentru 70% din populaţie şi agenţi economici. Restul de 30% îşi asigură apă potabilă din fântâni individuale. 
        Prin reţeaua centralizată se furnizează anual peste 200.000 m.c. apă, ceeea ce înseamnă 83,68 mc. de apă pe locuitor. Această cantitate se asigura prin conductă de aducţiune de la Botoşani, furnizor fiind SC „Apa Grup" SA.
        Starea tehnică a reţelei: conducta de aducţiune şi în special reţelele de distribuţie au fost date în funcţiune în două etape diferite, prima având o vechime de peste 20 de ani.
        Canalizarea menajeră şi pluviala: sistemul de canalizare menajeră are o lungime de 0,5 km şi nu deserveşte gospodăriile populaţiei. Acestea evacuează apele uzate direct în mediul înconjurător; doar 1% din gospodarii şi-au amenajat un sistem propriu( fose septice sau bazine vidanjabile). Satele comunei Stăuceni nu au un sistem de canalizare pluvială, apa provenită din precipitaţii scurgându-se prin intermediul şanţurilor existente pe marginea şoselelor sau uliţelor satelor.
        Realizările din acest sector au fost condiţionate de posibilităţile de finanţare, prioritate având continuarea lucrărilor de întreţinere şi impetruire în scopul aducerii la parametrii funcţionali a drumurilor comunale şi întreţinerea reţelei de alimentare cu apă. Pe măsură racordării locuinţelor la sursa de apă potabilă.se va pune în viitor problema realizării uneri reţele de canalizare a apelor uzate şi a unei staţii de epurare.
        Agentul termic: încălzirea locuinţelor se realizează pe baza combustibilului solid( lemne, paie, coceni).
        Pe teritoriul comunei Stăuceni nu există nici o centrală termică pentru încălzirea locuinţelor sau instituţiilor publice şi asigurarea apei calde menajere şi nici reţea de alimentare cu gaze naturale.
Circulaţie: Pe teritoriul comunei Stăuceni nu există o reţea de cale ferată , în schimb localitatea are acces la reţeaua naţională de transport feroviar prin Gara Botoşani, care se afla la aproximativ 8 km de centrul comunei.
        Salubrizare - În satele comunei deşeurile menajere solide sunt adunate în sistem gospodăresc de către proprietari şi, de regulă, se distrug prin ardere sau se aruncă pe grădini sau la marginea satului de valorificarea deşeurilor reciclabile pe teritoriul comunei nu se ocupă nici o societate specializată. Majoritatea ambalajelor din sticlă, plastic, resturi textile etc sunt aruncate odată cu celelalte deşeuri solide.
        Curăţenia străzilor şi uliţelor se realizează de către fiecare cetăţean în dreptul locuinţei sale, întrucât încă nu este organizat un sector de gospodărie comunală la Primărie:
- zonele verzi sunt curăţate periodic de către elevii şcolilor generale
- animalele moarte sunt, de regulă, îngropate în pământ

Descarca referat