Referat Clasificarea Functionala Si Administrativa A Drumurilor

  • Nota 10.00
  • 0 comentarii
  • Publicat pe 24 Iulie 2016

Descriere Referat

Profilul longitudinal al infrastructurii de transport
        Proiecția intersecției dintre suprafața determinată de verticalele care trec prin axa căii cu suprafața platformei proiectate și cea a terenului desfășurat pe un plan vertical poartă denumirea de profil longitudinal. Profilul longitudinal conține următoarele elemente: 
        1. Linia terenului- reprezintă intersecția verticalelor ce trec prin axa căii cu suprafața terenului. este o linie sub formă frântă a cărei configurație depinde de evoluția terenului natural în zona infrastructurii de transport .
        2. Linia proiectului (care mai poartă denumirea de linia roșie) - din intersecția verticalelor cu suprafața proiectată a platformei. Are forma unei linii frânte ți depinde de geometria adoptată de platformă. 
        3. Cotele absolute ale diverselor puncte ale infrastructurii de transport: sunt date față de nivelul 0 al Mării Negre și acestea pot fi: cote teren în axă și cote proiect în axă. Diferența în axă mai poartă denumirea și de cotă de execuție, reprezintă diferența dintre cotă proiect și cotă teren în axă. Diferența în axă este de rambleu când cota proiectului este mai mare decât cota terenului și debleu când cota proiectului este mai mică decât cota terenului. 
        Declivitățile sunt porțiuni ale liniei terenului cu înclinare constantă pe o anumită lungime. Sensul de urcare al unei declivități poartă denumirea de rampă, iar sensul de coborâre poartă denumirea de pantă. Valoarea unei declivități se exprimă prin valoarea trigonometrică a tangentei alfa pe care declivitatea îl face pe orizontală. Pasul de proiectare este distanța pe orizontală între două schimbări de declivitate succesive. Pentru căi ferate vorbim de lungimea elementelor de profil care este unitate similară pasului de proiectare de la infrastructuri rutiere . Declivitățile se exprimă în % pentru infrastructuri rutiere și %0 pentru căile ferate. Pentru realizarea unor condiții optime de circulație atât la infrastructurile rutiere cât și cele feroviale, declivitățile nu trebuie să depășească declivitatea maximă admisă . La drumuri declivitățile maxime admise = 9% , iar la căile ferate=6%..Profilul longitudinal se realizează pe o planșă care îi oartă numele folosind scări deformate la 1/10. La infrastructurile rutiere se utilizează scările rutiere 1:2000 cu 1:200, 1:1000 cu 1:100 și 1:500 cu 1:50, iar la infrastructurile feroviare 1:5000 cu 1:500 și 1:10000 cu 1:1000.
Descarca referat