Referat Disparitati Economice In Italia

  • Nota 10.00
  • 0 comentarii
  • Publicat pe 24 Iulie 2016

Descriere Referat

        Dezvoltarea societăţii umane, creșterea gradului de antropizare a condus la o diferenţiere a spaţiilor geografice în raport cu gradul de accesibilitate la resurse, în raport cu efectele de concentrare umană şi materială în anumite arii.
       Disparitatea constituie echivalentul mai bogat în semnificații al unor concepte precum: lipsa de armonie, inegalitate, deosebire, heterogenitate, diversitate. Originea cuvântului este latină provenind de la “disparitas” care poate fi tradus prin diferență, neasemănare. Pentru geografia modernă cel mai adesea disparitatea este o inegalitate. Este vorba de o inegalitate complexă descrisă printr-un concept cu conținut larg cum este cel de disparitate teritorială. Principalul conținut constă în faptul că se înțelege o diferență teritorială între nivele de încărcătură: economică, socială, culturală demografică etc.
        În general, disparităţile între regiuni şi în cadrul acestora apar ca urmare a unor tendinţe de concentrare (aglomerare) determinate de  fenomene externe (globalizarea, integrarea) sau interne (clusterizarea, apariţia polilor de creştere/dezvoltare, implicarea instituţiilor locale în diferite aspecte ale vieţii economice etc.). De regulă, aceste disparităţi  regionale au forma unor diferenţe în nivelul veniturilor pe locuitor şi determină, la un moment dat, o reacţie în lanţ a firmelor, autorităţilor, locuitorilor etc., care încearcă să contracareze escaladarea lor
Descarca referat