Referat Integrarea Regiunilor Romaniei In Economia Globala

  • Nota 10.00
  • 0 comentarii
  • Publicat pe 24 Iulie 2016

Descriere Referat

        Globalizarea presupune o multitudine de procese şi fenomene complexe  (atât ne natură economică, tehnică, culturală, educaţională, cât şi sociale) care au rolul de a schimba o societate integrând-o în circuitul mondial. Un rol important îl au investiţiile majore cu capital străin, mai ales în sectorul comerţului, şi schimburi interculturale sau migraţii internaţionale. Globalizarea a  început datorită problemelor cu care se confruntă întreg mapamondul, printre acestea se pot enumera: îmbunătăţirea calităţii vieţii oamenilor, degradarea şi poluarea mediului natural, epuizarea resurselor naturale, crizele economice etc.
        România a intrat în acest proces al globalizării prin investiţiile cu capital străin şi migraţiile internaţionale care au avut loc începând cu anii 1990, după înlăturarea regimului politic comunist. Astfel, România a devenit ţinta investitorilor, dezvoltându-se anumite ramuri ale sectoarelor de activitate (comerţul, industria), cât şi un spaţiu în care populaţia a emigrat pentru a avea un trai mai ridicat.
        În ceea ce priveşte investiţiile, după analiza datelor statistice de pe site-ul naţional de statistică şi de pe site-ul Ministerului Justiţiei, Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, s-au putut constata evoluţia investiţiilor, ţările care au investit mai mult la nivel mondial, ramurile economice proritare investiţiilor etc. Soldul existent la 31 decembrie 2001, cu capitalul subscris, a totalizat 7,8 mld USD, din care subscris vărsat în valută a fost de 4,9 mld USD a fost mai mult cu 13,71 % mil USD exprimat, în echivalent valută cu 21,2 % mai mult şi cu 306 mil USD subscris efectiv în valută cu 6,3 % mai mult faţă de 31 decembrie 2000. Societăţile participare străinilor la capitalul social în data de 31 decembrie 2001 erau de 82.424, din care numai 7078 s-au înregistrat în 2001, ceea ce demosntrează că în fiecare an numărul investitorilor a crescut. Analizând ţările care au generat investitori în societăţile comerciale cu participarea străinilor în perioada 1991-2001, s-a putut constata că: Olanda este ţara cu 14.3% din totalul investiţiilor străine exprimate în valută, urmată apoi de Germania cu 9.6%, Franţa cu 8.5%, SUA cu 8% şi Cipru cu 6.8%. Astfel  se poate observa că ţările care au generat cei mai mulţi investitori provin din ţări cu o economie dezvoltată.
        În decursul unui an investiţiile nu sunt egale, de exemplu, în anul 2001 în noiembrie soldul investitorilor străini a fost de 553 mil.USD, mai mare decât în luna decembrie a aceluiaşi an.
Descarca referat