Referat Lunca Muresului

  • Nota 10.00
  • 0 comentarii
  • Publicat pe 23 Iunie 2016

Descriere Referat

        În Parcul Natural Lunca Mureşului există multe zone de protecţie integrală, intinse in total pe sute de hectare: Prundul Mare, Pădurea Cenad, Insula Mare Cenad şi Insulele Igriş. Aceste zone sunt strict protejate, fiind interzise toate activităţile de exploatare a resurselor naturale.

        Extras din referat:

"Descriere generală şi istoric
        Pentru instituirea regimului de arie protejată primi paşi au fost realizaţi în anii 1970 când au fost făcute unele studii ale zonei Prundul Mare de către un grup de plin de entuziasm care cuprindea printre alţii pe Ioan Moldovan, Andras Libus şi Aurel Ardelean. 
        Astfel, în acei ani, a fost declarată o suprafaţă de 91,2 hectare din Prundul Mare ca rezervaţie naturală, urmărind a se proteja populaţia de stârci cenuşi care cuibăreau acolo. Apoi în anul 1988, 12.000 ha din această zonă a fost declarată ca Zonă de Importanţă Avifaunistică. Iniţiativa de protejare a fost continuată de reprezentanţi de la Agenţiile de Protecţia Mediului din Arad şi Timişoara şi apoi de Direcţia Silvică Arad şi a culminat în anul 2005 când prin hotărârea de guvern prin care a fost declarat Parcul Natural Lunca Mureşului. 
        Din anul 2006 aria protejată „Lunca Mureşului” este a patra zonă din România ce a fost desemnată pentru includerea în Lista Ramsar a Zonelor Umede de importanţă internaţională. 
        Din anul 2008 aceeaşi suprafaţă face parte şi din Reţeaua Natura 2000, fiind atât sit de importanţă comunitară pentru protejarea anumitor specii şi habitate cât şi arie de protecţie specială avifaunistică pentru protejarea a 41 de specii de păsări.
        Un puternic imbold l-a constituit şi finanţarea obţinută de Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva, respectiv Direcţia Silvică Arad de la comunitatea europeană prin programul PHARE de cooperare transfrontalieră. Prin derularea proiectului "Protejarea şi dezvoltarea luncii râului Mureş" s-a putut realiza infrastructura ariei protejate (un centru de vizitare, două puncte de informare turistică şi căi de acces). Din finanţarea proprie a Regiei Naţională a Pădurilor - Romsilva sau a Uniunii Europene au fost achiziţionate numeroase echipamente de cercetare şi monitorizare şi s-au desfăşurat numeroase activităţi de educaţie ecologică sau de promovare a ecoturismului. Din luna noiembrie 2005 aria protejată are şi o administraţie aflată în subordinea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva, alcătuită din 12 persoane"
Descarca referat