Referat Metode De Realizare A Bazelor De Date Geospatiale La Nivel Urban

  • Nota 10.00
  • 0 comentarii
  • Publicat pe 24 Iulie 2016

Descriere Referat

Definirea Sistemului informatic geografic
        Sistemul informatic geografic (GIS) se poate defini ca un sistem informatic utilizat pentru colectarea, stocarea, interogarea, transformarea și afișarea datelor spațiale (Chrisman, 1997). Practic un sistem informatic geografic înglobează date variate despre mediul înconjurător. 
        Sistemul informatic geografic, prin datele și funcțiile specifice este un instrument indispensabil în managementul urban din perspectiva unui sistem-suport decizional (Longley, Goodchils, Maguire si Rhind, 2001). Prelucrarea și sintetizarea informațiilor din baza de date spațială oferă indici și indicatori urbani necesari înțelegerii situației existente care, cumulată cu aplicații de analiză și simulare, oferă suport planificării urbane pe termen scurt, mediu și lung, și permite în același timp vizualizări spațiale utile pentru înțelegerea de către nespecialiști în urbanism a unor elemente spațiale necesare luării deciziilor.
        Rolul esențial pe care îl au informațiile geospațiale și sistemele informatice geografice în vederea atingerii obiectivelor de dezvoltare în economia cunoașterii a fost subiectul simpozionului anual AGIT organizat în Salzburg, Austria, în 7 iulie 2006 al cărui tematică a fost geoinformația pentru dezvoltare, „Geoinformation for Development (gi4dev)”. În cadrul acestui simpozion specialiștii au dovedit cum GIS-urile pot fi folosite pentru dezvoltarea durabilă regională, reducerea sărăciei, monitorizarea crizei apei și a alimentelor în regiunile de criză.
Descarca referat