Referat Comercializarea Produselor Turistice

  • Nota 10.00
  • 0 comentarii
  • Publicat pe 29 Aprilie 2015

Descriere Referat

    Cum se realizeaza practic sirneficient comercializarea produselor turistice de catre o agentie de turism, cumrnse organizeaza un pachet de oferte turistice, cu toate serviciile incluse, carernsunt actiunile de promovare cel mai des folosite, cum ajunge o locatie sa fierndestinatia de vacanta a cat mai multor turisti vom descoperi lecturand acestrnreferat.


    Turismul, ca fenomen social sirneconomic, importanta serviciilor turistice si continutul acestora, conditiilernde comercializare, dar si modalitatile de promovare sunt in detaliu analizaternin prima parte a acestui referat, a doua parte fiind dedicata aspectelor legaternde comercializarea concreta a produselor turistice.

    

    Progresul unei societatii esterncel mai usor vazut in economia tarii. Dezvoltarea turismului este unul dintrernindicatorii nivelului de trai, fiind direct proportional cu acesta. Turismul arndevenit o ramura de sine statatoare a economiei, el avand un impactrnconsiderabil si asupra altor domenii cu care se intrepatrunde, cum ar firncomertul sau transporturile. Beneficiile aduse de turism sunt evidente iarrnsocietatea moderna a inceput sa se bucure de ele tot mai mult.

    

    O oferta turistica completarneste cea care tine cont de potentialele nevoi materiale si spirituale alernturistilor, de preferintele lor in functie de zona de provenienta a celor mairnmulti dintre ei, de motivatiile lor turistice. De asemenea, oferta trebuie sarnimbine cat mai multe elemente de activitate turistica pentru a fi cat mairnatractiva si mai originala.

    
    Inainte de a se angajarnin a achizitiona un pachet de servicii turistice, fiecare consumator, cacirnaceasta este calitatea in care beneficiaza de oferta agentiei, trebuie sa fierninformat despre : destinatia finala si traseul care va fi urmat pentru a ajungernla ea; miloacele de transport care vor fi folosite; tipurile de unitati derncazare, de servicii de masa; durata programului, data de sosire si respectivrncea de plecare; formalitatile necesare din punct de vedere al actelorrn(pasapoarte, asigurari de sanatate, etc); costurile totale si conditiile inrncare se face plata.
Descarca referat