Termeni si Conditii

Termeni si conditii de utilizare a site-ului referatulmeu.eu

Prezenta convenție privind "Termeni și condiții de utilizare a site-ului referatulmeu.eu" (denumită în continuare "convenția") stabilește care sunt condițiile în care orice persoană poate vizită ori accesă site-ul referatulmeu.eu (denumit în continuare "Site-ul") ori poate utiliza în orice mod serviciul oferit prin intermediul Site-ului (denumit în continuare "serviciul"), și are valoarea unei convenții încheiate între S.C. COSMIC WEB S.R.L. avand CIF RO35710787 si Nr. Reg. comert J22/501/2016 (denumită în continuare Administratorul Site-ului), în calitatea să de administrator al Site-ului și de furnizor al serviciului, și orice persoană care vizitează ori accesează Site-ul sau care dorește să utilizeze în orice mod sau utilizează efectiv serviciul (denumit în continuare "Utilizator").

Potrivit prevederilor acestei Convenții Utilizator Cedent înseamnă orice persoană care trimite un material spre a fi postat pe Site potrivit prevederilor Condițiilor speciale de utilizare a serviciilor de intermediere care constituie parte integrantă a acestei Convenții; Utilizator Beneficiar înseamnă orice persoană care în urma citirii materialului postat de Utilizatorul Cedent descărcă un material promovat printr-un anunț pe Site, în schimbul unei plati, în condițiile acestei Convenții; material cesionat înseamnă proiecte în html, foxpro, powerpoint și/sau word trimise de către Utilizatorii Cedenți către Utilizatorii Beneficiari, lucrări promovare prin intermediul anunțurilor postate pe Site pe baza și cu acceptarea prevederilor Condițiilor Speciale de serviciilor de intermediere, care constituie parte integrantă din prezenta Convenție; Conținutul Site-ului înseamnă orice materiale, informații, articole, lucrări, dar fără a se limita la acestea postate pe Site.

Neacceptarea acestei Convenții ori a oricărei prevederi din această atrage obligația persoanei respective de a înceta de îndată accesarea Site-ului, iar accesarea sau vizitarea în continuare a Site-ului, a oricărei pagini din acesta și / sau a serviciului, precum și a oricărui component al acestuia constituie o acceptare în întregime și necondiționată a Convenției și a oricărei prevederi din aceasta.

Furnizarea de date si informatii. Protectia datelor personale

Pentru a răspunde întrebărilor Utilizatorilor și pentru a ține evidențe despre folosirea Site-ului poate apărea necesitatea de a cere Utilizatorilor să furnizeze informații cu caracter personal, cum ar fi numele, adresă, adresă de e-mail și numărul de telefon. Aceste informații însă nu vor fi folosite pentru a transmite Utilizatorilor alte oferte, informații despre serviciile Administratorului Site-ului fără acordul Utilizatorului. Nici un fel de informații cu caracter personal nu vor fi transmise către terți, cu excepția acelor terți parteneri ai Administratorului Site-ului care asigură buna funcționare a Site-ului și furnizarea serviciilor. Totuși, putem furniza unor terți informații de ordin general referitoare la vânzări, trafic în site precum și alte informații, însă aceste statistici nu vor conține date cu caracter personal.

Acest Site poate utiliza tehnologii care ne permit colectarea anumitor informații cu caracter tehnic despre utilizatori: adresa de Internet a Utilizatorului. Toate aceste informații colectate de Administratorul Site-ului prin intermediul Site-ului au scopul de a ajuta la îmbunătățirea serviciilor oferite de Site, dar și a serviciilor furnizate de Administratorului Site-ului.

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată, și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, Administratorul Site-ului va administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de Utilizatori. Vă informăm că datele personale pe care Utilizatorii le furnizează Administratorului Site-ului sunt prelucrate în scopul oferirii în condiții optime a serviciului. Utilizatorii înțeleg și acceptă că datele personale pe care le furnizează sunt prelucrate în scopul oferirii în condiții optime de către Administratorul Site-ului a serviciilor pe internet, a serviciilor de reclamă, marketing și publicitate, statistica, și/sau furnizare bunuri și servicii.

Fiecare Utilizator, la opțiunea sa proprie, furnizează unele dintre datele sale personale pentru a beneficia de serviciul oferit de către Administratorul Site-ului.

Conform Legii nr. 677/2001, fiecare Utilizator beneficiază de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a se adresa justiției. Totodată, Utilizatorul are dreptul să se opună prelucrării datelor personale care îl privește și să solicite ștergerea datelor. Utilizatorii înțeleg și acceptă că ștergerea datelor lor personale va fi urmată de ștergerea datelor de contact din sistem și de imposibilitatea de a li se mai putea oferi Servicii de către Administratorul Site-ului.

Pentru exercitarea acestor drepturi fiecare Utilizator poate face o cerere în scris în acest sens, pe care să o trimită apoi prin poștă la adresă Administratorul Site-ului: SC COSMIC WEBS SRL cu sediul în localitatea Motca, județul Iași, nr. 259 sau prin e-mail la adresa:office@atestatelainformatica.ro