Proiect Potentialul Turistic Natural Si Antropic Al Deltei Dunarii

 • Nota 10.00
 • 0 comentarii
 • Publicat pe 02 Mai 2018

Descriere ProiectArgument

    Poziţia fizico geografică, factorii climatici, complexitatea șivarietatea formelor de relief, cadrul natural, unicitatea multor elemente, moştenirea cultural istorică ceşi-au lăsat  adânc amprenta în numeroasevestigii și mărturii, baza materială și infrastructura destinată să faciliteze activitaţileturistice, precum și proverbiala ospitalitate românească,  reprezintă numai câteva considerente care fac ca România să se situeze întreprimele ţări din Europa, privind potențialul turistic de care aceasta dispuneşi îl poate oferi. ,
    Asemenea multor zone din ţară,Delta Dunării constituie o zonă turistică de mare originalitate în turismulRomâniei și al Europei.  Delta Dunării afost instituită ca Rezervaţie a Biosferei prin Decretul nr. 983 din 1septembrie 1990, iar în ceea ce priveşte recunoaşterea sa internaţională,aceasta a fost inclusă în reţeaua internațională a rezervaţiilor biosferei, incadrul programului “Omul și Biosfera”, lansat de UNESCO. Mai mult decât atât, pestejumatate din suprafaţa Deltei a fost inclusă in Lista Patrimoniului MondialCultural și Natural. De asemenea în septembrie 1990 prin Convenţia de la RamsarRezervaţia Biosferei Delta Dunării a fost recunoscută ca zonă umedă deimportanţă internaţională, mai ales ca habitat al păsărilor de apă.
    Unul din motivele pentru care DeltaDunării a devenit rezervaţie a biosferei este acela că, în comparaţie cu altedelte ale Europei şi chiar ale Terrei, a păstrat o biodiversitate mai ridicată,prin aceasta întelegându-se un număr mare de specii dintr-o mare diversitate deunităţi sistematice. Mai mult decât atât, Delta Dunării frapează prindensitatea ridicată la multe specii, care sunt rare sau lipsesc din alte zoneale continentului, cu toate că din cauza efectelor activităţilor antropice dinultimile decenii şi efectivele acestor specii ca şi habitatele lor au fost gravafectate. În situaţia actuală în care Terra parcurge o fază critică aexistenţei sale, deltele sunt caracterizate printr-o vulnerabilitate accentuatăîn raport cu orice intervenţie antropică pe plan local şi în cazul bazinului derecepţie. În acelaşi timp modificările globale ale mediului accentuează aceastăvulnerabilitate prin frecvenţa fenomenelor hidro-meteorologice extreme şi printendinţa globală de ridicare a nivelului Oceanului Planetar.
    
    Aceste fenomene sunt evidenţiate şiîn lungul
  Dunării  care, în ultimul deceniu a înregistrat douărecorduri nedorite privind cele mai scăzute şi cele mai ridicate niveluri dinperioada în care se fac înregistrări sistematice. Inundaţiile recentesuccessive  a numeroaselor localităţi,căi de comunicaţie şi drumuri dovedesc necesitatea unor studii aprofundate,interdisciplinare asupra fluviului şi asupra câmpiei sale terminale, conceputeca un sistem unic cu o dinamică specifică.
    Începând cu anul 1991 s-a demarat inventariereaflorei şi faunei din teritoriul RBDD (Rezervața Biosferei Delta Dunării), acţiune ce continuă şi în prezent, având douăobiective majore: cunoaşterea unei importante componente a patrimoniuluinatural într-o rezervaţie a biosferei şi evidenţierea speciilor ce necesitămăsuri de protecţie şi conservare.
    Mozaicul de habitate dezvoltate înDelta Dunarii este cel mai variat din România şi găzduieşte o mare varietate decomunităţi de plante şi animale al căror număr a fost apreciat la 5.429 de tipuri.

Concluzii

    
    Delta Dunării şi întreagaRezervaţie reprezintă un habitat miraculos din punctul de vedere albiodiversităţii care, deşi s-a aflat timp de câteva decenii bune intr-o stareavansată de degradare, are o capacitate ieşită din comun de a se regenera inmod natural.
    Delta Dunării se remarcă prinunicitatea peisajului şi a diversităţii biogeografice, fiind unică şi prinsălbăticia peisajului. Conservarea in starea sa initială se datorează graduluiredus de antropizare si al unui turism incipient. Cel mai mare duşman alacestui ecosistem il reprezintă braconajul şi poluarea tot mai accentuată aDunării.
    Dunărea reprezintă pentru Delta Dunării sursa de viață, geneza, darpoate reprezenta şi sfarşitul acestui ecosistem unic. Apele fluviului aduc ande an cantitaţi importante de aluviuni care ajută la extinderea continuă aDeltei, furnizează apă cu substanţele nutritive esenţiale pentru sustinereavietii si mentinerea diversitatii floristice. Creșterea gradului de poluare șial acidității apei, precum și scăderea cantității de aluviuni purtate de apelefluviului au un impact negativ asupra deltei.

Descarca proiect
 • Specificatii Proiect Potentialul Turistic Natural Si Antropic Al Deltei Dunarii :

  • Tema: Potentialul Turistic Natural Si Antropic Al Deltei Dunarii
  • Tip de fisier: zip
  • Numar de pagini: 32 pagini
  • Nivel: Liceu
  • Descarcari: 0 descarcari
  • Accesari: 1969 accesari
  • Nota: 10.00/10 pe baza a 1 comentarii.
  • Pret: 25 Monede
  • Pret aproximativ in lei: 100 RON (pretul variaza in functie de modalitatea de plata aleasa)
   Disponibilitate: In stoc! Comanda-l acum!
  • Taguri: delta dunarii, dunare, pescuit, atestat, turism, delta,