Referate Psihopedagogie

Lista referate psihopedagogie

Detalii referat Nivel Nota Pagini Pret
Managementul clasei de elevi. managementul situațiilor de criză educațională

Managementul clasei de elevi. Managementul situațiilor de criză educațională Cuprins: 1. MANAGEMENTULUI CLASEI DE ELEVI – NOȚIUNI GENERALE 1.1. CONCEPT 1.2. MODELE 1.2. DINAMICA GRUPULUI DE ELEVI. INTERACŢIUNI EDUCAŢIONALE ÎN CLASA DE ELEVI 2. SITUAȚII DE CRIZĂ EDUCAȚIONALĂ 2.1. CARACTERISTICI 2.2. TIPURI DE CRIZĂ EDUCAȚIONALĂ 2.3. GESTIONAREA SITUAȚIILOR DE CRIZĂ EDUCAȚIONALĂ 3. MANAGEMENTUL SITUAȚIILOR DE CRIZĂ EDUCAŢIONALĂ 3.1. CONSECINȚELE UNUI MANAGEMENT DEFECTUOS AL CLASEI DE ELEVI 3.2. PREVENIREA ŞI EVITAREA SITUAȚIILOR DE CRIZĂ EDUCAŢIONALĂ 3.3. INTERVENȚIA PROPRIU-ZISĂ 4. METODE ȘI TEHNICI DE CUNOAȘTERE ȘI CARACTERIZARE PSIHOPEDAGOGICĂ A ELEVILOR BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ:

Facultate 10 13 7
Pedagogie generala

Destinat studentilor care doresc sa isi dezolte cunostintele despre Pedagogia generala. Un referat foarte bine organizat, ce contine atat informatii, cat si imagini, menite sa explice indeaproape ce inseamna Pedagogia generala. Contine prezentarea in word.

Facultate 10 55 3
Analiza evolutiei serviciilor de invatamant in romania in perioada 1994 1998

Destinat studentilor care doresc sa isi dezolte cunostintele despre Analiza evolutiei serviciilor de invatamant in Romania in perioada 1994-1998. Un referat foarte bine organizat, ce contine atat informatii, cat si imagini, menite sa explice indeaproape ce inseamna Analiza evolutiei serviciilor de invatamant in Romania in perioada 1994-1998. Contine prezentarea in word.

Facultate 10 17 2
Ghid de interventie in serviciile sociale pentru copil si familie

Destinat studentilor care doresc sa isi dezolte cunostintele despre Ghid de interventie in serviciile sociale pentru copil si familie. Un referat foarte bine organizat, ce contine atat informatii, cat si imagini, menite sa explice indeaproape ce inseamna Ghid de interventie in serviciile sociale pentru copil si familie. Contine prezentarea in word.

Facultate 10 69 2
Psihopedagogia persoanelor cu handicap

Destinat studentilor care doresc sa isi dezolte cunostintele despre Psihopedagogia persoanelor cu handicap. Un referat foarte bine organizat, ce contine atat informatii, cat si imagini, menite sa explice indeaproape ce inseamna Psihopedagogia persoanelor cu handicap. Contine prezentarea in word.

Facultate 10 60 2
Evaluarea la geografie in procesul de invatamant

Destinat studentilor care doresc sa isi dezolte cunostintele despre EVALUAREA LA GEOGRAFIE IN PROCESUL DE INVATAMANT. Un referat foarte bine organizat, ce contine atat informatii, cat si imagini, menite sa explice indeaproape ce inseamna EVALUAREA LA GEOGRAFIE IN PROCESUL DE INVATAMANT. Contine prezentarea in word.

Facultate 10 20 10
Art terapia aplicatie practica

În cele ce urmează voi descrie, un exerciţiu aplicat unor copii cu probleme de comportament. Acest exercițiu se va aplica la o grupă de 4 copii cu vârste cuprinse între 7 și 9 ani din cadrul Asociației Familia Regăsită din Cluj Napoca, desfășurându-se pe parcursul unor trei întâlniri

Facultate 10 6 3
Rolul familiei în integrarea socială a copiilor cu ces

Tema de cercetare pe care am ales-o se referă la rolul important al familiei în integrarea socială a copiilor cu C.E.S. Am ales această temă de cercetare deoarece consider că fiecare copil are dreptul la educație, indiferent de dizabilitățile pe care le are. Acești copii merită să li se acorde o șansă pentru a se integra din punct de vedere social și a se bucura de oportunitățile oferite de viață.

Facultate 10 11 4
Terapia copiilor cu dificultati de invatare program de interventie personalizat

Termenul cel mai des folosit, cu sfera cea rnai largă de cuprindere, este cel de dificultăți de învățare. Acesta se poate adapta tuturor orientărilor prezentate. Există o rnare diversitate de dificultăți de la cele grave/specifice/severe la tulburări sau dezordini, până la simplele oscilații ale procesului de învățare.

Facultate 10 9 5
Chestionar jocul didactic

Chestionarul este compus din 12 întrebări principale, prin care educatoarea este încurajată să ofere toate detaliile experienței sale în practicarea jocului didactic la grupa de preșcolari.

Facultate 10 1 13
Chestionarul pentru familia copilului cu autism

Chestionarul este structurat în 5 părți, cu solicitări de informații și întrebări, toate într-o formulare în același timp standard și unică. Poate fi folosit și ca model.

Facultate 10 2 15
Chestionarul personal pentru mama copilului cu autism

Chestionarul este original, bazat pe studii de specialitate și cuprinde 15 întrebări principale. Este util pentru studiul de caz, partea de cercetare din cadrul lucrării de licență.

Facultate 10 1 15
Model studiul de caz

Model simplu standard pentru studiul de caz în autism. Important în partea de cercetare a lucrării de diplomă sau licență. Pentru profesori este util ca suport de curs în predare.

Facultate 10 3 1
Didactica specializării (drept). cooperarea cu statele membre ale uniunii europene. mandatul european de arestare

Didactica specializării (Drept). Cooperarea cu statele membre ale Uniunii Europene. Mandatul european de arestare

Facultate 10 11 3
psihologia educației. Învățarea. teoria genetic cognitivă şi structurală

Psihologia educației. Învățarea. Teoria genetic-cognitivă şi structurală Cuprins: 1. ÎNVĂȚAREA. CONCEPT ȘI CONDIȚII 1.1. ÎNVĂŢARE: DEFINIRE 1.2. CONDIŢII ALE ÎNVĂŢĂRII 2. TEORIA GENETIC-COGNITIVĂ ŞI STRUCTURALĂ – J.S.BRUNER 2.1. PREZENTARE GENERALĂ 2.1. APLICAŢII ALE TEORIEI LUI BRUNER

Facultate 10 6 8
Psihologia educației. motivația în activitatea de învăţare. motivația intrinsecă și motivația extrinsecă

Psihologia educației. Motivația în activitatea de învăţare. Motivația intrinsecă și motivația extrinsecă Cuprins: 1. MOTIVAŢIA ÎN ACTIVITATEA DE ÎNVĂȚARE 1.1. DEFINIȚIE ȘI CARACTERIZARE GENERALĂ 1.2. TEORII ASUPRA MOTIVAŢIEI 2. MOTIVAȚIA INTRINSECĂ ȘI MOTIVAȚIA EXTRINSECĂ 2.1. CARACTERISTICILE MOTIVAȚIEI INTRINSECI 2.2. CARACTERISTICILE MOTIVAȚIEI EXTRINSECI

Facultate 10 7 8
Managementul clasei de elevi. managementul unei clase de elevi din perspectiva dimensiunii ergonomice

Managementul clasei de elevi. Managementul unei clase de elevi din perspectiva dimensiunii ergonomice Cuprins: 1. PROBLEME GENERALE ALE MANAGEMENTULUI CLASEI DE ELEVI 1.1. DELIMITĂRI CONCEPTUALE 1.2. ROLURILE MANAGERIALE ALE CADRULUI DIDACTIC 2. DIMENSIUNI ALE MANAGEMENTULUI CLASEI DE ELEVI. CLASIFICARE 2.1. DIMENSIUNEA ERGONOMICĂ 2.2. DIMENSIUNEA PSIHOLOGICĂ 2.3. DIMENSIUNEA SOCIALĂ 2.4. DIMENSIUNEA NORMATIVĂ 2.5. DIMENSIUNEA OPERAȚIONALĂ 2.6. DIMENSIUNEA INOVATOARE 3. MANAGEMENTUL UNEI CLASE DE ELEVI DIN PERSPECTIVA DIMENSIUNII ERGONOMICE 3.1. CONSIDERAȚII GENERALE 3.2. DISPUNEREA MOBILIERULUI ÎN SALA DE CLASĂ 3.3. VIZIBILITATEA 3.4. AMENAJAREA SĂLII DE CLASĂ 4. ROLURILE MANAGERIALE ALE CADRULUI DIDACTIC ÎN MANAGEMENTUL CLASEI DE ELEVI BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ

Facultate 10 13 12
comunicare educațională. relația educator educat

Comunicare educațională. Relația educator - educat Cuprins 1. Relația profesor-elev. Precizări introductive 2. Caracteristicile fundamentale ale acestui tip de relație 3. Funcțiile pedagogice ale profesorului 4. BIBLIOGRAFIE

Facultate 10 9 11
Traficul de persoane

Traficul de persoane - referat psihopedagogie, power point

Liceu 10 5 3
Bullying și cyberbullying

Bullying și Cyberbullying Ce este bullying-ul? Grupa I. Identificarea formelor de bullying. Grupa II. Realizați profilul agresorului. Grupa III. Realizați profilul victimei. Grupa IV. Unde au loc bullying-ul și cyberbullying-ul? Profilul agresorului (bully/bullies) Profilul victimei Bullying-ul se poate manifesta: VERBAL FIZIC MOBBING RELAȚIONAL CYBERBULLYING SOCIAL Locurile În care are loc bullying-ul Cine este implicat în bullying și cyberbullying? Modalități de prevenire și combatere a Bullying-ului și Cyberbullying-ului. Aspecte de ordin legislativ

Liceu 10 14 12
instruire asistată de calculator. dualismul: cele două emisfere ale creierului. cum te influențează emisfera cerebrală

Instruire asistată de calculator. Dualismul: cele două emisfere ale creierului. Cum te influențează emisfera cerebrală Cuprins 1. EMISFERELE CEREBRALE 1.1. INTRODUCERE 1.1. EMISFERA STÂNGĂ CONTROLEAZĂ PARTEA DREAPTĂ A CORPULUI 1.2. EMISFERA DREAPTĂ CONTROLEAZĂ PARTEA STÂNGĂ A CORPULUI 1.3. SINERGIE 2. TEHNICI DE DEZVOLTARE A AMBELOR EMISFERE CEREBRALE

Facultate 10 6 11
Portofoliu didactic_psihopedagogie

PORTOFOLIU DIDACTIC_Psihopedagogie Cuprins: DISCIPLINA: MANAGEMENTUL CLASEI DE ELEVI 1. MANAGEMENTULUI CLASEI DE ELEVI – NOȚIUNI GENERALE 1.1. Concept 1.2. Modele 1.2. Dinamica grupului de elevi. Interacţiuni educaţionale în clasa de elevi 2. SITUAȚII DE CRIZĂ EDUCAȚIONALĂ 2.1. Caracteristici 2.2. Tipuri de criză educațională 2.3. Gestionarea situațiilor de criză educațională 3. MANAGEMENTUL SITUAȚIILOR DE CRIZĂ EDUCAŢIONALĂ 3.1. Consecințele unui management defectuos al clasei de elevi 3.2. Prevenirea şi evitarea situațiilor de criză educaţională 3.3. Intervenția propriu-zisă 4. METODE ȘI TEHNICI DE CUNOAȘTERE ȘI CARACTERIZARE PSIHOPEDAGOGICĂ A ELEVILOR BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ DISCIPLINA: DIDACTICA SPECIALIZĂRII (DREPT) DISCIPLINA: PSIHOLOGIA EDUCAȚIEI 1. ÎNVĂȚAREA. CONCEPT ȘI CONDIȚII 1.1. Învăţare: definire 1.2. Condiţii ale învăţării 2. TEORIA GENETIC-COGNITIVĂ ŞI STRUCTURALĂ – J.S.BRUNER 2.1. Prezentare generală 2.1. Aplicaţii ale teoriei lui Bruner DISCIPLINA: INSTRUIRE ASISTATĂ DE CALCULATOR 1. LOGICA. NOȚIUNI GENERALE 1.1. Noțiunea de principiu logic 1.2. Sistemul principiilor logice 2. PRINCIPII LOGICE FUNDAMENTALE 2.1. Principiul identității 2.2. Principiul non-contradicţiei 2.3. Principiul terțului exclus 2.4. Principiul rațiunii suficiente Concluzie DISCIPLINA: PRACTICĂ PEDAGOGICĂ

Facultate 10 54 25
Instruire asistată de calculator. dualitate structurală și funcțională: principii logice fundamentale

Instruire asistată de calculator. Dualitate structurală și funcțională: Principii logice fundamentale Cuprins: 1. Logica. Noțiuni generale 1.1 Noțiunea de principiu logic 1.2.Sistemul principiilor logice 2.Principii logice fundamentale 2.1. Principiul identității 2.2. Principiul non-contradicţiei 2.3. Principiul terțului exclus 2.3.1. nivelul ontologic 2.3.2. nivelul semantic 2.3.3. nivelul sintactic 2.4. Principiul rațiunii suficiente Concluzie

Facultate 10 7 13
Contributia activitatilor extrascolare la realizarea educatiei formale

Educatia, ca activitate de formare si dezvoltare a copilului in esenta, a personalitatii umane in general, este studiata in cadrul a numeroase discipline socioumane: psihopedagogie, psihologie, sociologie, etc.

Facultate 10 30 14