Lucrare Importanta Crearii Unei Echipe De Succes

  • Nota 10.00
  • 0 comentarii
  • Publicat pe 04 Septembrie 2016

Descriere Lucrare

        Organizația este o formă rațională, instituționalizată, de interacțiune a unui grup de persoane, justificată de interesul sau pretextul atingerii unui scop comun, aceasta producând mai bine și mai eficient ceea ce indivizii ar produce singuri, neorganizat. Comportamentul organizațional se referă la studiul comportamentului uman în cadrul unei organizații și implică înțelegerea, predicția și controlul comportamentului uman în organizații. 
        O teorie modernă care abordează organizația dintr-o perspectivă mai complexă, ținând seama de indivizi, grupuri, relații, cultură organizațională este teoria resurselor umane și teoria contingenței. Cel mai citat in teoria resurselor umane este Douglas McGregor care în 1960 a publicat lucrarea The Human Side of Enterprise în care abordează importanța felului cum managerii își privesc angajații, ipoteza de la care pornesc aceștia și care se constituie in baza comportamentului lor, a stilului lor de conducere. Teoria X: când  managerii sunt pesimiști referitor la angajați – aceștia sunt considerați, prin natura lor, leneși, dezinteresați, lipsiți de ambiție și, ca urmare, trebuie supravegheați atent. Teoria Y:  când managerii sunt optimiști – ei consideră că angajații au capacitatea de autocontrol, de a inova, iar munca este considerată de aceștia la fel de normală și de naturală ca odihna sau relaxarea. 
        McGregor consideră că asumpțiile teoriei X nu sunt valabile în cele mai multe situații, așa că trebuie utilizate cel mai adesea cele ale teoriei Y și anume, abordarea pozitivă referitoare la subordonați.
         Teoria contingenței – această abordare teoretică consideră că nu există o modalitate perfectă, o rețetă sigură, pentru conducerea oamenilor intr-o organizație.
        Ceea ce într-un context funcționează poate să se dovedească falimentar în altul. Soluția optimă de obținere a performanței trebuie adaptată deci la contextul organizației, al grupului de lucru, al mediului extern organizației. Teoria lui Fiedler ne învață că managerii trebuie să-și adapteze stilurile de conducere și comportamentul la context, adică la membrii grupului și la situaţie.
        Una dintre cele mai importante investiții ale unei organizații reprezinta investiția în oameni. Aceasta s-a dovedit a fi calea cea mai sigură de a garanta supraviețuirea unei firme sau de a asigura competitivitatea ei pe piață. Aceasta este o condiţie esenţială pentru eficienţă
Descarca lucrare