Rezultate cautare

Detalii Nivel Nota Pagini Pret
Aparate de masura digitale

Caracteristicile generale ale aparatelor de masura digitale, partile lor componente, tipologia aparatelor digitale, toate acestea au fost analizate in acest proiect. A doua parte expune problematica criteriilor de alegere a aparatelor, metodele de măsurare, dar si masurile de precautie in laboratoare si normele de protectie a muncii.

Liceu 10 13 14
Strategia activitatii de vanzare a produselor

Pentru toate societatile comerciale, obiectivul final este de a vinde produsele si serviciile catre client de o maniera rentabila. Acest referat la marketing este despre strategia activitatii de vanzare a produselor si poate fi descarcat in format doc.

Facultate 10 8 2
Solul

Care sunt insusirile mineralogice, cele fizice, chimice si biologice ale solului si cum influenteaza ele calitatea solului si a faunei si florei? Va fi agricultura conventionala, traditionala, inlocuita de cea ecologica? La aceastea, dar si la multe alte intrebari vom gasi raspunsurile in acest referat.

Liceu 10 27 12
Transportul conservarea depozitarea si primirea probelor de apa de catre laboratorul de analiza

Chimistii ne ajuta intotdeauna atunci cand vrem sa analizam compozitia unei substante, in cazul nostru puritatea apei. Ne referim la intregul traseu pe care-l urmeaza probele de apa de la colectare si pana la laboratoarele de analiza.

Liceu 10 31 16
DOCUMENTELE DE EVIDENTA CONTABILA

Destinat elevilor de liceu, care doresc sa isi dezolte cunostintele despre DOCUMENTELE DE EVIDENTA CONTABILA. Un referat foarte bine organizat, ce contine atat informatii, cat si imagini, menite sa explice indeaproape ce inseamna DOCUMENTELE DE EVIDENTA CONTABILA. Contine atat prezentarea in word, cat si o prezentare in power-point.

Liceu 10 22 30
Marketing online

Destinat elevilor de liceu, care doresc sa isi dezolte cunostintele despre Marketing online. Un referat foarte bine organizat, ce contine atat informatii, cat si imagini, menite sa explice indeaproape ce inseamna Marketing online. Contine atat prezentarea in word, cat si o prezentare in power-point.

Liceu 10 22 30
Evaluarea performantelor profesionale in administratia publica locala din Romania

Evaluarea resursei umane presupune măsurarea a două tipuri de caracteristici: umane şi profesionale . Fiecărei caracteristici îi corespund anumite criterii; astfel, pentru prima categorie exemple reprezentative sunt calitatea relaţiilor interumane, motivarea, aptitudinile de comunicare, capacitatea de leadership, iar pentru a doua categorie criteriile aferente pot fi competenţa, spiritul de iniţiativă, creativitatea, capacitatea organizatorică sau de decizie.

Facultate 10 81 2
Comertul international

Prima componentă utilizează instrumentarul analitic al microeconomiei, iar cea de-a doua se foloseşte, mai ales, de instrumentarul macroeconomiei. Totuşi, recent, economiştii acordă şi în acest din urmă domeniu, atenţie abordării din perspectiva microeconomiei

Facultate 10 150 3
Compania Emirates Airlines

Proiect la disciplina Managementul calității totale prezinta Managementul calității totale a companiei Emirates Airlines

Facultate 10 20 5
Costuri Preturi Tarife

În ansamblul său, activitatea economică se poate defini ca reunind totalitatea comportamentelor care se referă la producţia, repartizarea şi consumul de bunuri şi de servicii. Distingem ca principali actori ai vieţii economice întreprinderile, marile producătoare de bunuri şi servicii care compun oferta pentru consumul final; la rândul lor, întreprinderile sunt şi mari consumatoare de bunuri şi servicii, acestea constituindu-se în consumul intermediar.

Facultate 10 93 3
Cresterea eficientei prin motivarea salariilor (S.C. XYZ S.A.)

Organizatiile acorda o atentie deosebita asigurarii de personal.Procesul asigurarii cu personal presupune parcurgerea unei succesiuni de activitatii specifice domeniului resurselor umane, activitati absolut necesare pentru indeplinirea obiectivelor individuale si organizationale

Facultate 10 77 13
Importanta analizei si proiectarii posturilor pentru organizatie

Rolul primordial al resurselor umane la scara întregii societăţi se regaseşte şi la nivelul firmei, fapt recunoscut şi argumentat de numeroşi oameni de ştiinţă din diferite ţări.

Facultate 10 132 3
Ghid metodologic pentru evaluarea performantelor manageriale (S.C. XYZ S.R.L.)

Evaluarea performanţelor manageriale constituie o problemă delicată în conducerea organizaţiei. Dacă este vorba de formare, salarizare sau promovare, toate aceste operaţii au loc numai în urma unei evaluări. Scopul evaluării este să ajute la luarea deciziilor care afectează managerii, decizii care trebuie să aibă un fundament obiectiv şi corect.

Facultate 10 50 13
Integrarea sistemelor de prepress digital si managementului culorii

"Beauty is in the eye of the beholder" (Frumuseţea constă în ceea ce vedem cu ochii), spune foarte sugestiv William Shakespeare. Şi această frumuseţe este dată de culorile, strălucirea şi formele pe care le vedem în jurul nostru, creaţie a naturii şi a omului.

Facultate 10 191 3
Metode si tehnici decizionale

A decide inseamnǎ a lua o poziţie în favoarea unui punct de vedere cu privire la un subiect sau o problemǎ şi a alege pe cel mai bun, optim momentului , din mai multe posibilitǎţi analizate, pentru atingerea unui scop, sau realizarea unor probleme. Decizia este subordonatǎ scopului sau obiectivului propus. Indiferent cum este luatǎ decizia, ea este o necesitate obiectivǎ a vieţii în cadrul mediului.Transpusǎ la nivel managerial ea este rezultatul procesului de gândire al managerului care a trasat-o.

Facultate 10 72 3
Organizatia mondiala a comertului

Tendinţa către sistemul comercial multilateral este determinată de evoluţia adîncirii proceselor economice internaţionale, a interdependenţe lor în producţia şi circulaţia mărfurilor, în cadrul diviziunii internaţionale a muncii, sub incidenţa şi impactul progresului tehno-ştiinţific. În aceste condiţii, politicile comerciale promovate de diverse state dobîndesc forme, dimensiuni şi valenţe noi.

Facultate 10 89 3
Prezentarea si analiza situatiilor financiare privind fluxurile de trezorerie

Astăzi, în plină revoluţie informaţională, unica resursă inepuizabilă, informaţia a devenit un veritabil factor de putere, un bun social care influenţează în mod nemijlocit starea de prosperitate a unui popor. O parte însemnată a informaţiilor vehiculate în mediul economic au la bază informaţia contabilă sau derivate ale acesteia.

Facultate 10 80 3
Probleme de baza ale calitatii produselor (S.C. XYZ S.A.)

Notiunea de calitate a produselor şi problemele legate de realizarea acesteia i-au preocupat pe oameni cu mult timp în urmă. Dupa unii autori, cuvântul “calitate” sau “qualitas” işi are originea în latinescul “qualis” care are înţelesul de fel de a fi. Literatura de specialitate furnizează un numar considerabil de definiţii date conceptului de calitate. Dupa unii specialişti, calitatea produselor este considerată satisfacerea unei necesităţi; gradul de satisfacere a consumatorului; conformitatea cu caietele de sarcini; ansamblul mijloacelor pentru realizarea unui produs viabil; un cost mai mic pentru o utilizare dată.

Facultate 10 50 3
Studiul structurii sistemului oxidic

În fizica corpului solid şi în tehnologia sistemelor bazate pe oxizi şi compuşi oxidici, oxizii metalici şi sistemele oxidice bazate pe aceştia ocupă un loc important. Aceste sisteme sunt interesante atât sub aspect ştiinţific, cât şi ca materiale de mare importanţă practică, datorită proprietăţilor fizice şi chimice pe care le prezintă. Oxizii reprezintă una dintre cele mai interesante şi studiate clase de compuşi, cu interes pentru fizica şi chimia solidului. Practic, toate elementele (cu excepţia unor gaze inerte) formează combinaţii cu oxigenul, în majoritatea cazurilor la diferite stări de oxidare.

Facultate 10 70 14
Elementele campului magnetic terestru si variatiile lor

Se ştie că un magnet care poate să se rotească, în jurul cen¬trului său de greutate ia întotdeauna, într-un anumit loc pe suprafaţa Pământului, o anumită poziţie. Acest fapt indică pre¬zenţa unei forţe magnetice; dacă această experienţă este repe¬tată în diferite puncte pe suprafaţa globului terestru, se observă că poziţia magnetului nu este aceeaşi, ea diferind de la un punct la altul, ceea ce arată că cel puţin direcţia forţei magnetice a variat. Într-adevăr, măsurători de precizie, efectuate cu aparate sensibile, arată că nu numai direcţia dar şi intensitatea acestei forţe magnetice variază de la un loc la altul.

Facultate 10 133 4
Aplicatie de detectie si diagnosticare a defectelor bazata pe estimarea parametrilor

Lucrarea este un proiect de diplomă realizat în cadrul Facultăţii de Automatică şi Calculatoare, la terminarea cursurilor universitare de ingineri, de lungă durată, de 5 ani, în specialitatea Automatică şi Informatică Aplicată. Proiectul rezolvă o temă didactică, de dezvoltare a unei metode de detecţie şi diagnosticare a defectelor bazată pe estimarea parametrilor, cu aplicaţie la un sistem de reglare a debitului şi nivelului unui lichid într-un rezervor. Rezultatele proiectului sunt destinate să intre în circuitul didactic al departamentului şi facultăţii.

Facultate 10 37 4
Modelarea si simularea procesului

Lucrarea este un proiect de diplomă realizat în cadrul Facultăţii de Automatică şi Calculatoare, la terminarea cursurilor universitare de ingineri, de lungă durată, de 5 ani, în specialitatea Automatică şi Informatică Aplicată. Proiectul rezolvă o temă didactică, de dezvoltare a unei metode de detecţiei şi diagnosticării a defectelor bazată pe estimarea parametrilor, cu aplicaţie la un sistem de reglare a debitului şi nivelului unui lichid într-un rezervor. Rezultatele proiectului sunt destinate să intre în circuitul didactic al departamentului şi facultăţii.

Facultate 10 50 4
Proiectarea aplicatiilor de comert electronic (S.C. XYZ S.A.)

Definiţia de dicţionar pentru “cyber” este “ştiinţa controlului sistemelor complexe”, în folosirea curentă însă, termenul a ajuns să aibă o semnificaţie diferită: “cyber” se referă la “locul” nonfizic unde computerele şi comunicaţiile se întâlnesc. Ca atare, Cybermarketing înseamnă folosirea puterii on-line, comunicaţiile prin computere şi mediul digital interactiv pentru a atinge obiectivele de marketing.

Facultate 10 84 14
Proiectarea si realizarea unui produs software de calcul al erorii medii patratice in punctul n

Efectul interacţiunii naturale între obiecte, vieţuitoare şi mediul înconjurător se numeşte eveniment. Dacă aceste corelaţii fac certă apariţia (realizarea) unui eveniment, atunci acesta se numeşte eveniment sigur, iar în caz contrar eveniment imposibil. Posibilitatea de realizare (apariţie) a unui eveniment se numeşte probabilitate. În contextul paragrafului precedent, posibilităţii de apariţie a unui eveniment i se asociază o mărime (valoare numerică) având valori cuprinse între 0 şi 1, denumită probabilitate şi definită mai sus. Astfel, apariţia unui eveniment sigur are probabilitate maximă, 1. La extrema cealaltă, probabilitate 0 (zero) au evenimentele imposibile.

Facultate 10 77 4
Echipament mecatronic destinat determinarii abaterii de la circuaritate a suprafetelor elementare

Să se conceapă şi să se automatizeze un echipament de măsurare a abaterilor de la circularitate semiautomat cu următoarele caracteristici tehnice:  poziţionarea unghiulară cu posibilitatea modificării incrementului unghiular;  comanda mişcării să fie realizată computerizat;  diametrele pieselor măsurate cuprinse în intervalul [10 – 15] (mm);  instrumentul de măsurare să aibă precizia de 0,001 mm, preferabil digital;  programul de comandă să aibă un modul de prelucrare a datelor (experimentale) măsurate în vederea determinării intervalului maxim în care este cuprinsă abaterea de la circularitate.

Facultate 10 167 14
Masurarea puterii active in circuite trifazate de curent alternativ

Sa se realizeze un instrument virtual care sa masoare puterea activa in circuite trifazate de curent alternativ cu frecventa 50 Hz. Tensiunea de intrare proportionala cu curentul maxim prin circuitul de masurat are valoarea de 5V pe fiecare faza. Tensiunea de intrare corespunzatoare tensiunii maxime Umax=240V din ciruit are valoarea 5V. Se va utiliza o placa de achizitie National Instrument PCI 6221,iar programul de achizitie va fi realizat in modul de programare LabView.

Facultate 10 69 4
Sistem de masura a consumului de combustibil la motoare cu injectie. Transmisia si gestionarea datelo

Dezvoltarea tehnicii general si a Electronicii in special in ultimii zeci de ani a dus la o evidenta creştere a fiabilităţii tuturor sistemelor operate si controlate numeric. In cadrul acestor sisteme se număra si dispozitivele electronice care au preluat practic controlul asupra automobilelor din ziua de azi, sporindu-le performanta si fiabilitatea . Acest fapt împreuna cu o scădere a costului componentelor electronice a făcut ca aceste dispozitive sa fie predominante in piaţa.

Facultate 10 66 4
Metode de evaluare - modalitati de aplicare si abordarea interdisciplinara a educatiei prin evaluarea

Desi evaluarea constituie o componenta consubstantiala a tuturor manifestarilor omului si desi ea reprezinta un aspect necesar al existentei umane derulate in parametri normali de functionalitate, definirea evaluarii nu este lipsita de dificultate. Definitiile " clasice" sunt invocate alaturi de cele de data recenta, iar cele care privesc aspectele generale ale evaluarii sunt valorificate drept premise inductoare definitiilor particularizate in domeniul educatiei.

Facultate 10 63 14
Fundamentarea interventiilor sociale printr - un sondaj asupra saraciei comunitare proromi

Aceasta este o lucrare ce vizează comunităţile de romi din România cu scopul susţinerii şi promovării dezvoltării lor sociale. Populaţia de etnie Roma este una dintre cele mai sărace şi mai vulnerabile din România. Elementul care diferenţiază profilul sărăciei dintre acest segment de populaţie şi celelalte categorii constă, în fapt, în concentrarea ei spaţială mai mare decât în cazul altor segmente de populaţie. Romii sunt săraci nu doar în termeni legaţi de nivelul consumului privat dar, de asemenea, şi în termeni legaţi de consumul de bunuri şi servicii/utilităţi publice. Sărăcia comunitară, ca rezultat al infrastructurii sociale şi materiale precare precum şi ca urmare a nivelului scăzut de consum privat, este mai puternic evidenţiată în sânul comunităţilor de romi decât în cazul altor grupuri. Asocierea excluderii sociale cu sărăcia comunitară este o trăsătură caracteristică populaţiei de etnie Roma.

Facultate 10 48 0
Stimularea creativitatii elevilor din invatamantul primar

Creaţie – s.f.: acţiune de a crea opere artistice, ştiinţifice; produs (valoros) al muncii creatoare, operă creată . Creativitate – s.f.: însuşirea de a fi creator, putere creatoare . Creator – (persoană) care creează, care fundează ceva . Creativitate (lat. Creare, vis; engl. creativity). La început, noţiunea se referea la capacitatea excepţională a omului creator (artist, om de ştiinţă), dar, sub influenţa cercetărilor psihologice, ea s-a orientat şi spre domeniile tehnice, plitice, economice, cotidiene. Gândirea productivă şi divergenţa fac parte din princeperile creatoare. Angajamentul emoţional, cooperarea socială, fantezia productivă, realizarea estetică sunt aspecte cognitiv-intelectuale ale acţiunii creatoare.

Facultate 10 127 4
Atestat - Măsurarea intensității curentului electric (doc+ppt)

Măsurarea intensității curentului electric - Atestat

Liceu 10 30 12
Mortalitatea infantilă indicator de evaluare a stării de sănătate pentru o populație

Referatul cuprinde 9 pagini unde este invlusă și bibliografie si este prezentată mortalitatea infantilă fiind incluși și indicatori de măsurare

Facultate 10 9 18
computer tomograf

referat biofizica computer tomograf

Facultate 10 9 13
referat radioactivitate

referat biofizica radioactivitate

Facultate 10 11 13
fizica

Pentru determinarea unor constante fizice ale unor elemente de circuit , de exemplu rezistenta electrica a unui rezistor sau pentru determinarea variatiei unei marimi fizice de exemplu intensitatea curentului electric printr-un rezistor in functie de tensiunea aplicata pe rezistor ,se realizeaza in laborator diferite montaje electrice .Principalele instrumente de masura utilizate sunt ampermetrul pentru masurarea intensitatii curentului electric si voltmetrul pentru masurarea tensiunii electrice .

Gimnaziu 10 3 0
Analiza rezultatelor si performantelor la societati

Destinat elevilor de liceu, care doresc sa isi dezolte cunostintele despre REZULTATELE SI PERFORMANTELE SOCIETATILOR. Un referat foarte bine organizat, ce contine atat informatii, cat si imagini, menite sa explice indeaproape ce inseamna si cum se calculeaza REZULTATELE SI PERFORMANTELE SOCIETATILOR. Contine prezentarea in word.

Liceu 10 23 30
Controlul tehnic de calitate si managementul calitatii

Destinat studentilor care doresc sa isi dezolte cunostintele despre CONTROLUL TEHNIC DE CALITATE SI MANAGEMENTUL CALITATII. Un referat foarte bine organizat, ce contine atat informatii, cat si imagini, menite sa explice indeaproape ce inseamna CONTROLUL TEHNIC DE CALITATE SI MANAGEMENTUL CALITATII. Contine prezentarea in word.

Facultate 10 65 20
MANAGEMENTUL CALITATII SI CONTROLUL TEHNIC DE CALITATE

Destinat studentilor care doresc sa isi dezolte cunostintele despre MANAGEMENTUL CALITATII SI CONTROLUL TEHNIC DE CALITATE. Un referat foarte bine organizat, ce contine atat informatii, cat si imagini, menite sa explice indeaproape ce inseamna MANAGEMENTUL CALITATII SI CONTROLUL TEHNIC DE CALITATE. Contine prezentarea in word.

Facultate 10 96 20
Masurarea PH-ului

Destinat studentilor care doresc sa isi dezolte cunostintele despre MASURAREA PH-ULUI. Un referat foarte bine organizat, ce contine atat informatii, cat si imagini, menite sa explice indeaproape ce inseamna si cum se realizeaza MASURAREA PH-ULUI. Contine prezentarea in word.

Facultate 10 27 10
Spectrofotometrie

Destinat studentilor care doresc sa isi dezolte cunostintele despre Spectrofotometrie. Un referat foarte bine organizat, ce contine atat informatii, cat si imagini, menite sa explice indeaproape ce inseamna Spectrofotometria. Contine prezentarea in word.

Facultate 10 14 10
Tipuri de electrozi

Destinat studentilor care doresc sa isi dezolte cunostintele despre TIPURILE DE ELECTROLIZI. Un referat foarte bine organizat, ce contine atat informatii, cat si imagini, menite sa explice indeaproape ce inseamna si care sunt TIPURILE DE ELECTROLIZI. Contine prezentarea in word.

Facultate 10 12 10
Experienta evaluarii politicii locale

Destinat studentilor care doresc sa isi dezolte cunostintele despre Experienta evaluarii politicii locale. Un referat foarte bine organizat, ce contine atat informatii, cat si imagini, menite sa explice indeaproape ce inseamna Experienta evaluarii politicii locale. Contine prezentarea in word.

Facultate 10 21 10
Sistem de masurare a temperaturii si umiditatii aerului folosind un sistem de dezvoltare cu microcont

Destinat studentilor care doresc sa isi dezolte cunostintele despre Sistemul de masurare a temperaturii si umiditatii aerului folosind un sistem de dezvoltare cu microcont. Un referat foarte bine organizat, ce contine atat informatii, cat si imagini, menite sa explice indeaproape ce inseamna Sistemul de masurare a temperaturii si umiditatii aerului folosind un sistem de dezvoltare cu microcont. Contine prezentarea in word.

Facultate 10 92 2
Audit fiscal

Destinat studentilor care doresc sa isi dezolte cunostintele despre AUDITUL FISCAL. Un referat foarte bine organizat, ce contine atat informatii, cat si imagini, menite sa explice indeaproape ce inseamna AUDITUL FISCAL. Contine prezentarea in word.

Facultate 10 16 20
Finantarea unei investitii

Destinat studentilor care doresc sa isi dezolte cunostintele despre Finantarea unei investitii. Un referat foarte bine organizat, ce contine atat informatii, cat si imagini, menite sa explice indeaproape ce inseamna Finantarea unei investitii. Contine prezentarea in word.

Facultate 10 83 2
Inflatia

Destinat studentilor care doresc sa isi dezolte cunostintele despre INFLATIE. Un referat foarte bine organizat, ce contine atat informatii, cat si imagini, menite sa explice indeaproape ce inseamna INFLATIA. Contine prezentarea in word.

Facultate 10 65 2
Imobilizarile corporale

Destinat studentilor care doresc sa isi dezolte cunostintele despre Imobilizarile corporale. Un referat foarte bine organizat, ce contine atat informatii, cat si imagini, menite sa explice indeaproape ce inseamna Imobilizarile corporale. Contine prezentarea in word.

Facultate 10 19 2
Metode Statistico-Matematice pentru fundamentarea strategiei Flanco

Destinat studentilor care doresc sa isi dezolte cunostintele despre Metode Statistico-Matematice pentru fundamentarea strategiei Flanco. Un referat foarte bine organizat, ce contine atat informatii, cat si imagini, menite sa explice indeaproape ce inseamna Metode Statistico-Matematice pentru fundamentarea strategiei Flanco. Contine prezentarea in word.

Facultate 10 96 2
EVALUAREA LA GEOGRAFIE IN PROCESUL DE INVATAMANT

Destinat studentilor care doresc sa isi dezolte cunostintele despre EVALUAREA LA GEOGRAFIE IN PROCESUL DE INVATAMANT. Un referat foarte bine organizat, ce contine atat informatii, cat si imagini, menite sa explice indeaproape ce inseamna EVALUAREA LA GEOGRAFIE IN PROCESUL DE INVATAMANT. Contine prezentarea in word.

Facultate 10 20 10
Cursuri contabilitate

Destinat studentilor care doresc sa isi dezolte cunostintele despre Contabilitate. Un referat foarte bine organizat, ce contine atat informatii, cat si imagini, menite sa explice indeaproape ce inseamna Contabilitatea. Contine prezentarea in word.

Facultate 10 63 3