Rezultate cautare

Detalii Nivel Nota Pagini Pret
Studiu de caz : prezentarea unei societati

Din punctul de vedere al vânzărilor, o firmă poate înregistra atât profit cât şi perderi, în cazul nostru în funcţie de cât de mare a fost cererea de autoturisme la nivel naţional şi internaţional

Liceu 10 10 14
Aparate de masura digitale

Caracteristicile generale ale aparatelor de masura digitale, partile lor componente, tipologia aparatelor digitale, toate acestea au fost analizate in acest proiect. A doua parte expune problematica criteriilor de alegere a aparatelor, metodele de măsurare, dar si masurile de precautie in laboratoare si normele de protectie a muncii.

Liceu 10 13 14
Anticiparea nevoilor clientilor

Anticiparea nevoilor clienţilor şi adaptarea permanentă a ofertei la SC SALAMANDER SRL este un proiect care analizează micromediul şi macromediul de marketing al acestei societăţi comerciale, cât şi cererea şi oferta de mărfuri.

Liceu 10 26 14
Tehnici de promovare a vanzarilor folosite pentru promovarea ofertei proprii

In afaceri, fie el comert sau bunuri si servicii, exista un lucru pe de o parte firesc, pe de o parte imposibil de stopat: concurenta. Vorbim in acest referat despre concurenta, despre promovare si reusita.

Facultate 10 32 14
Creditul si dobanda

Fie ca suntem persoană fizică sau juridică, primul gând care ne vine în minte când avem nevoie de bani este să facem un credit, să apelăm la acest ajutor financiar pe care ni-l oferă băncile. Este oare şi cel mai bun lucru pe care-l putem face? In ce fel va influenţa viitorul nostru sau al firmei noastre acest angajament de plată? Cum putem prevedea beneficiile sau dezavantajele pe care ni le aduce creditul? Dobânda este suficient de convenabilă încât să merite să ne îndatorăm pe câţiva ani?

Liceu 10 24 14
Analiza concurentei

Caracteristica de baza a economiei de piata este concurenta, motiv pentru care aceasta poarta si numele de economie concurentiala. Experienta, dar si dezvoltarea concurentei sunt o expresie a manifestarii liberei initiative, inteprinzatorii fiind nevoiti sa dezvolte activitatile pe care le considera profitabile

Liceu 10 22 14
Managementul resurselor umane

Managementul constituie astazi unul dintre domeniile cele mai fascinante si cu incarcatura intelectuala, emotionalt si sociala dintre care multe presupun abilitati legate de statistica, utilizarea tehnologiei informatiei, contabilitate si matematica

Facultate 10 70 75
Filtru trece-jos cu acord automat

O lucrare de licenta extrem de minutios elaborata, cu 7 capitole, completata apoi de o prezentare in PowerPoint cu 19 slideuri.

Facultate 10 107 75
Analiza spatiului rural al Colinelor Tutovei

Colinele Tutovei sunt situate in partea de est a tarii, constituind o unitate fizico-geografica cu trasaturi distincte nu doar din punct de vedere al cadrului natural, ci si al celui uman geografic.

Facultate 10 20 8
Delincventa juvenila

Un referat despre delincventa juvenila, vazuta ca o serie de abateri si incalcari de norme sociale, sanctionate juridic, savarsite de minori.

Facultate 10 12 10
Mixul de marketing la SC H&M SRL

Destinat elevilor de liceu, care doresc sa isi dezolte cunostintele despre Mixul de marketing la SC H&M SRL. Un referat foarte bine organizat, ce contine atat informatii, cat si imagini, menite sa explice indeaproape ce inseamna Mixul de marketing. Contine atat prezentarea in word, cat si o prezentare in power-point.

Liceu 10 30 30
Strategia unitatilor de turism si alimentatie

Destinat elevilor de liceu, care doresc sa isi dezolte cunostintele despre Strategia unitatilor de turism si alimentatie. Un referat foarte bine organizat, ce contine atat informatii, cat si imagini, menite sa explice indeaproape ce inseamna Strategia unitatilor de turism si alimentatie. Contine atat prezentarea in word, cat si o prezentare in power-point.

Liceu 10 30 30
Strategii de promovare la locul de vanzare H&M

Destinat elevilor de liceu, care doresc sa isi dezolte cunostintele despre Strategiile de promovare la locul de vanzare H&M. Un referat foarte bine organizat, ce contine atat informatii, cat si imagini, menite sa explice indeaproape ce inseamna Strategiile de promovare. Contine atat prezentarea in word, cat si o prezentare in power-point.

Liceu 10 23 30
Structuri de primire turistica de pe Valea Prahovei

Destinat elevilor de liceu, care doresc sa isi dezolte cunostintele despre Structuri de primire turistica de pe Valea Prahovei. Un referat foarte bine organizat, ce contine atat informatii, cat si imagini, menite sa explice indeaproape ce inseamna Structuri de primire turistica de pe Valea Prahovei. Contine atat prezentarea in word, cat si o prezentare in power-point.

Liceu 10 30 30
Produs nou pe piata - MEGACAFFE

Destinat studentilor care doresc sa isi dezolte cunostintele despre un Produs nou pe piata - MEGACAFFE. Un referat foarte bine organizat, cu informatie selectata corespunzator.

Facultate 10 17 25
Extradarea si expulzarea, institutii de drept penal si drept international

Lupta contra infracţiunilor este o problemă care intereseză nu numai un stat, ci şi alte state. De multe ori, efectele infractiunii săvărşite într-un stat se răsfrâng, într-un fel sau altul şi asupra altor state.

Facultate 10 72 2
Analiza performantelor intreprinderii pe baza contului de profit si pierdere (S.C. XYZ S.A.)

Conform cadrului contabil general, performanţele întreprinderii se reflectă cu ajutorul Contului de Profit şi Pierdere. Acest cadru cuprinde conceptele şi principiile teoretice care alcătuiesc împreună sistemul de referinţă pentru întocmirea şi prezentarea rapoartelor financiare, precum şi modalităţile de comunicare a informaţiilor.

Facultate 10 85 3
Aspecte generale privind asigurarile de viata din Romania

Decizia de a alege drept temă a lucrării de diplomă „Piaţa asigurărilor de viaţă din România” nu a fost luată din dorinţa de a realiza o informare asupra acestui sector, pentru că nu am nici cea mai mică îndoială că există numeroase publicaţii in acest sens. De asemenea, intenţia mea nu a fost de a comenta situaţia actuală a acestei industrii. Scopul acestei lucrări este rezultatul dorinţei de a scoate in evidenţă adevăratele valenţe ale acestui domeniu foarte specializat al economiei naţionale, asigurarea de viaţă. Practic trebuie „să-i dăm Cezarului ce-i al Cezarului”, conştientizând că asigurările de viaţă reprezintă un factor cheie al creşterii economice.

Facultate 10 95 3
Conceptia generala despre segmentarea pietii

Segmentarea pieţei reprezintă operaţiunea de divizare a pieţei totale în porţiuni utilizabile. Componentele rezultate – segmentele de piaţă – trebuie să poată fi folosite, lucru care poate fi apreciat în funcţie de satisfacţia consumatorului, avantajul competitiv, componenţa şi eficienţa managerială sau, în cele din urmă, în funcţie de îndeplinirea obiectivelor organizaţionale. Prin urmare, segmentarea pieţei trebuie să se poată face şi să aducă rezultate.

Facultate 10 60 13
Contabilitatea operatiunilor cu TVA (S.C. XYZ S.R.L)

Conceptul de contabilitate poate fi folosit usual in sensuri diferite. Intr-o prima acceptiune el desemneaza tehnicile prin intermediul carora se consemneaza,se culeg si se prelucreaza informatiile referitoare la situatia economica-financiara a unui sistem(agent) economic si la schimbarile care intervin asupra sa.

Facultate 10 40 13
Continutul si analiza rezultatului exercitiului (S.C. XYZ S.A.)

Societăţile comerciale, indiferent de natura lor, trebuie să obţină un excedent al exerciţiului exploatării, un rezultat superior costurilor şi cheltuielilor antrenate de activităţile exerciţiului. Din punct de vedere fiscal, se face distincţia între profitul contabil şi profitul fiscal.

Facultate 10 61 3
Contractul de management premisa performantei in cadrul firmei (S.C. XYZ S.A.)

„Într un fel organizaţiile se aseamănă cu amprentele digitale. Fiecare îşi are propria structură... Dar, ca şi în cazul amprentelor, nici o structură nu este cu adevărat unică. Toate amprentele au proprietăţi comune care permit clasificarea lor pe baza elementelor comune.”

Facultate 10 107 3
Costuri Preturi Tarife

În ansamblul său, activitatea economică se poate defini ca reunind totalitatea comportamentelor care se referă la producţia, repartizarea şi consumul de bunuri şi de servicii. Distingem ca principali actori ai vieţii economice întreprinderile, marile producătoare de bunuri şi servicii care compun oferta pentru consumul final; la rândul lor, întreprinderile sunt şi mari consumatoare de bunuri şi servicii, acestea constituindu-se în consumul intermediar.

Facultate 10 93 3
Cursul de schimb Flotarea cursurilor de schimb

Plăţile şi încasările în cadrul derulării tranzacţiilor economice internaţionale se fac prin intermediul monedelor naţionale care au grade de convertibilitate şi utilizare diferită, între care se stabilesc rapoarte cantitative – cursuri de schimb – necesare la precizarea valorii monedei de plată.

Facultate 10 77 3
Evaluarea pozitiei financiare a intreprinderilor

Bazele de evaluare sunt atribute monetare ale elementelor ce compun situaţiile financiare – active, datorii, capitaluri proprii, venituri şi cheltuieli. Spre exemplu, o întreprindere deţine un activ achiziţionat anterior; în situaţiile financiare, acest activ poate fi evaluat utilizând mai multe valori : poate fi măsurat la costul istoric, sau la valoarea netă de realizare curentă sau, dacă este înlocuibil, la costul de înlocuire curent; elementul respectiv mai poate fi măsurat, de asemenea, în anumite cazuri, prin combinarea mai multor baze de evaluare. Pentru a fi relevante, unele atribute monetare pot fi utilizate în situaţiile financiare numai in conjuncţie cu altele. De exemplu, valoarea de utilitate nu se utilizează în situaţiile financiare în mod singular, ci este folosită de regulă împreună cu alte atribute monetare.

Facultate 10 130 3
Evolutia impozitelor directe in Romania in perioada de tranzitie

Impozitele indirecte reprezintă o prelevare a unei părţi din veniturile şi/sau averea persoanelor fizice şi juridice la dispoziţia statului în vederea acoperirii cheltuielilor publice. În vederea acoperirii nevoilor sale tot mai mari statul instituie pe lângă impozite directe şi impozite indirecte, asupra vânzărilor de mărfuri şi prestării de servicii.

Facultate 10 55 3
Impozitul pe profit Reglementari fiscale

Fidelitatea imaginii intreprinderii constituie criteriul calitativ al normalizarii utilitare, criteriu care furnizeza dreptului contabil atributul de adaptabilitate necesar oricarei constructii teoretice, asigurandu-se astfel actualizarea textelor. Paradoxal, imaginea fidela este atat o notiune stabila in esenta, in calitatea sa de suport al reglementarii contabile, cat si una mobila, pentru ca ea este punctul de plecare al diferitelor posibilitati de evolutie a reglementarii.

Facultate 10 117 3
Metode si tehnici decizionale

A decide inseamnǎ a lua o poziţie în favoarea unui punct de vedere cu privire la un subiect sau o problemǎ şi a alege pe cel mai bun, optim momentului , din mai multe posibilitǎţi analizate, pentru atingerea unui scop, sau realizarea unor probleme. Decizia este subordonatǎ scopului sau obiectivului propus. Indiferent cum este luatǎ decizia, ea este o necesitate obiectivǎ a vieţii în cadrul mediului.Transpusǎ la nivel managerial ea este rezultatul procesului de gândire al managerului care a trasat-o.

Facultate 10 72 3
Organizarea si conducerea contabilitatii stocurilor si modalitati de perfectionare

Cota unică de impozitare şi întărirea leului se pare că sunt mai bine primite de investitorii străini, firmele româneşti părând a fi în dezavantaj, însă situaţia nu este fără ieşire. Fiecare societate comercială exportatoare trebuie să-şi recalibreze rapid costurile. Restructurarea priveşte atât costurile salariale, cât şi pe cele de producţie, soluţia numită concedieri fiind una periculoasă. Suprimarea masivă a locurilor de muncă poate să fie sinonimă cu dinamitarea, din interior, a companiilor.

Facultate 10 40 13
Piata asigurarilor din Romania

Importanţa şi necesitatea asigurărilor au fost resimţite încă din cele mai vechi timpuri, datorită faptului că viaţa şi sănătatea oamenilor au fost şi sunt ameninţate de diferite fenomene nedorite.

Facultate 10 81 3
Politica financiara. Impactul politicilor financiare asupra societatii

Politica financiară, importantă componentă a politicii generale, este ancorată în procesul de dezvoltare al oricărei societăţi. Astfel, o abordare corectă a problematicii financiare nu se poate efectua decât în cadrul mai larg, aferent politicii generale.

Facultate 10 85 13
Politici economice comparate

In ultimele decenii, economia mondială a suferit transformări radicale, jocul economic fiind bulversat. De îndată ce comunicaţiile au devenit universale, informaţiile instantanee, transporturile supersonice, s-au redus simţitor barierele geografice şi diferenţele culturale, s-au adâncit în mod considerabil interdependenţele economice. Lumea noastră s-a schimbat şi tinde să devină tot mai mult un univers al interdependenţelor. Atât binefacerile cât şi pericolele viitorului au un singur lucru comun: ele nu respectă frontierele naţionale. Cu seducţiile şi sfidările ei, globalizarea a devenit problema cea mai arzătoare a epocii noastre.

Facultate 10 174 13
Strategia externa post - aderare

Aderarea României la Uniunea Europeană la 1 ianuarie 2007 constituie un moment de referinţă în istoria naţiunii. Este un moment la realizarea căruia a fost mobilizată întreaga societate românească timp de mai bine de un deceniu. Calitatea de membru al Uniunii Europene va avea implicaţii majore aproape pentru toate segmentele societăţii româneşti (invers: „implicaţii pentru aproape toate segmentele”), motiv pentru care este de dorit ca fiecare dintre acestea să îşi elaboreze un document strategic privind implicaţiile şi organizarea de după momentul aderării (nefiind definit ce înseamnă „segment al societăţii civile”, concluzia raţionamentului e viciată. I.e. Asociaţia Stomatologilor din România, constituind un segment al societăţii (civile), ar trebui să îşi elaboreze o strategie post-aderare?! Poate chiar i-ar fi utilă, dar e necesară ideea în acest document)

Facultate 10 115 13
Strategii promotionale in cadrul firmei XYZ

Marketingul modern presupune mai mult decat dezvoltarea produsului, stabilirea preţului acestuia într-un mod atractiv şi punerea lui la dispoziţia consumatorului. Firmele trebuie să comunice cu clienţii lor şi această comunicare nu trebuie lăsată la întâmplare. Am ales ca temă pentru proiectul de licenţă: - STRATEGII PROMOŢIONALE ÎN CADRUL FIRMEI “COCA-COLA” - .

Facultate 10 105 3
Salariu. Categorii de salarii

Termenul de salariu provine din latinescul salarium, care desemna, la origine, raţia de sare (sale) alocată unui soldat. Ulterior, el a fost utilizat pentru a denumi preţul plătit cetăţenilor liberi care îndeplineau diverse activităţi în folosul altor persoane1. În afară de salariu, se mai utilizează termenii de retribuţie şi remuneraţie, de asemenea de origine latină2, precum şi cel de indemnizaţie, echivalent al remunerării demnitarilor aleşi ori numiţi şi a magistraţilor3.

Facultate 10 80 14
Studii spectroscopice ale unor complecsi de Cu(II) cu sulfonamide

Cuprul este unul dintre metalele cele mai utilizate la ora actuală în industrie datorită uşurinţei cu care formează aliaje (oţel, fontă, bronz, alamă sau duraluminiu) cu caracteristici de mare importanţă în industria modernă: conductibiîitate electrică şi termică, duritate, rezistenţă la agenţi oxidanţi etc. Denumirea elementului vine din limba latină de la cuvântul "cuprum", care face referinţă la insula Cipru.

Facultate 10 37 4
Dunarea. Date generale, afluenti, reguli de navigatie pe sectorul Dunarii

Fluviul Dunărea, a purtat la diferite popoare şi în diferite timpuri diverse nume: Cel dintâi nume, cel pe care trebuie să-I fi avut la Egipteni, care au cunoscut pentru prima oară fluviul până la izvoare, este ISTROS. După Egipteni, Fenicienii au fost printre cei dintâi care au poposit la gurile sale, se pare în epoca bronzului, şi I-au numit: PHISON. Totuşi cel dintâi nume purtat sigur de Dunare este ISTROS, denumire cunoscută la Traci şi apoi la Greci.

Facultate 10 43 4
Dezvoltarea sistemelor de informare geografica si aplicatii in ITS

Sistemele de informaţii teritoriale LIS reprezintă o metodă de acces la distanţă către înregistrări de natură publică privind distribuţia în teritoriu a diferitelor elemente, ce include o metodă de extragere şi afişare la distanţă a informaţiilor de natură geografică. Înregistrările şi documentele sunt scanate şi asociate poziţiilor geografice corespunzătoare, apoi aceste înregistrări pot fi cu uşurinţă localizate şi extrase pentru vizualizare, utilizând un browser web de pe un calculator personal, conectat la Internet.

Facultate 10 97 14
Prezentare generala privind semnaturile digitale

Înainte de a putea discuta despre semnătura digitală trebuie să explicăm noţiunea de semnătură şi rolul pe care aceasta îl are în cadrul relaţiilor inter-umane. De obicei, semnătura este o versiune stilizată a numelui unei persoane, scrisă pe documente şi acţionând ca o dovadă a identităţii persoanei respective, un fel de sigiliu personal, obţinut prin scrierea de mână. O semnătură are rolul de a fi o probă privind provenienţa unui anumit document şi privind intenţiile persoanei care a semnat realativ la respectivul document.

Facultate 10 101 4
Proiectarea bazelor de date distribuite

Principalul domeniu de utilizare a calculatorului îl reprezintă cel al prelucrării de date. Pe măsură ce societatea se dezvoltă cresc şi necesităţile de informare ale acesteia, deci creşte şi volumul de date ce trebuie prelucrate. Apare astfel problema memorării acestor date, a prelucrării lor în vederea obţinerii diverselor rezultate solicitate. Acesta este tocmai domeniul bazelor de date. Termenul de “bază de date” se referă la datele de prelucrat, la modul de organizare a acestora pe suportul fizic de memorare. Sistemele de Gestiune a Bazelor de Date sunt sisteme informatice specializate în stocarea şi prelucrarea unui volum mare de date, volumul de prelucrări fiind relativ mic.

Facultate 10 62 14
Experiente inovatoare in romanul romanesc interbelic

Lucrarea de faţă îşi propune să prezinte tabloul complex al experinţelor moderne din romanul nostru interbelic. O prezentare a acestor experienţe înseamnă însă, o parcurgere aproape integrală a materiei epice din această perioadă, romanul având o evoluţie prin revoluţie. Am considerat necesar un capitol de deschidere care să arate orientările epicului de până la 1918 pentru o mai facilă comparare a structurilor româneşti interbelice cu cele deja existente în literatura noastră de până atunci.

Facultate 10 68 4
Pareri pro si contra scrierilor confesive. Incursiuni in istoria autobiografiei

Luând în considerare statisticile actuale, s-a ajuns la concluzia că publicul iubitor de carte din întreaga lume pare interesat de aşa numita „literatură confesivă”. Dacă până nu demult, acest tip de scriere se lovea de foarte multe discreditări, în prezent, genuri literare precum autobiografia, memoriile şi jurnalul intim par a ocupa primele locuri în preferinţele cititorilor. Este ceea ce se cheamă „reversul medaliei”, pentru că, secole de-a rândul, aceste genuri neomologate au reprezentat un tip de literatură considerată limitrofă, nedemnă de marile saloane literare.

Facultate 10 140 4
Ingrijirea pacientelor cu iminenta de avort

Aparatul genital se compune din organe genitale externe, organe genitale interne şi glande anexe. Sistemul reproducător la femeie, spre deosebire de cel al bărbatului, prezintă modificări structurale ciclice, care coincid cu fazele ciclului menstrual, la rândul său dependent hormonal (estrogeni, progesteroni).

Facultate 10 109 4
Echipament mecatronic destinat determinarii abaterii de la circuaritate a suprafetelor elementare

Să se conceapă şi să se automatizeze un echipament de măsurare a abaterilor de la circularitate semiautomat cu următoarele caracteristici tehnice:  poziţionarea unghiulară cu posibilitatea modificării incrementului unghiular;  comanda mişcării să fie realizată computerizat;  diametrele pieselor măsurate cuprinse în intervalul [10 – 15] (mm);  instrumentul de măsurare să aibă precizia de 0,001 mm, preferabil digital;  programul de comandă să aibă un modul de prelucrare a datelor (experimentale) măsurate în vederea determinării intervalului maxim în care este cuprinsă abaterea de la circularitate.

Facultate 10 167 14
Transportul gazelor naturale si petroliere (de sonda)

Prin denumirea generala de "gaze naturale" se defineste in general gazul metan deoarece metanul reprezinta un procent ridicat de cca. 70-99 % din totalul gazelor naturale care se gasesc in zonele potential exploatabile .Celelalte hidrocarburi care se gasesc alaturi de metan , si care sunt numite si gaze asociate sunt in majoritate formate din etan , propan , si butan . Alte componente care se afla in amestec cu metannul sunt azotul , bioxidul de carbon , hidrogenul sulfurat , heliul , argonul , si alte gaze inerte .

Facultate 10 123 4
Agresivitatea – forma de adaptare si contra - reactie la frustrare la copiii institutionalizati

Societatea asigură individului cadrul dezvoltării personalităţii sale, modele de gândire ( mentalităţi ) şi de comportament, relaţii interpersonale şi mijloace de trai, toate acestea reunite într-un ansamblu unitar, într-un sistem foarte bine organizat prin care individul devine dependent de cadrul social.

Facultate 10 106 4
Cunoasterea grupului mic cu ajutorul testelor sociometrice

Termenul de grup a pătruns în limba română din limba franceză . Acesta circulă sub doua forme- grup şi grupă- ambele semnificând aproximativ acelaşi lucru: ansamblu sau colectiv de oameni având o sarcină sau un scop comun. Trăsătura comună a grupurilor este faptul că constituie o pluralitate de indivizi, intr-o solidaritate mai mult sau mai puţin accentuata. Pentru a afla natura grupului trebuie sa avem in vedere numeroase criterii cu care putem defini grupul. Acestea ar fi: gradul de organizare, funcţia sa, felul de interacţiune dintre membrii si distribuţia rolurilor, felul de a trai in interiorul grupului (normele comune). În acest fel se pot preciza prezenta dimensiunilor structurale, funcţionale si psihologice in definirea grupului.

Facultate 10 58 14
Familia monoparentala

Motivul pentru care am ales să cercetez această temă este numărul în continuă creştere a familiilor monoparentale din România, în ultimii ani. Având în vedere că ţara noastră trece printr-o perioadă de tranzitie, familia este supusă unor procese care influenţează negativ relaţiile dintre membrii acesteia. Cercetările au demonstrat faptul că procentul familiilor monoparentale în totalul familiilor este foarte mare.

Facultate 10 83 4
Mobilitatea teritoriala in contextul aderarii Romaniei la Uniunea Europeana

Supunându-ne unei ipoteze general valabile în acest context, anume că mobilitatea socială cunoaşte o dinamică ascendentă, acest fenomen social devenind din ce în ce mai prezent în morfologia socială, în realitatea socială, atât la nivel naţional (fie că vorbim despre mobilitatea în interiorul ţarii noastre, fie că vorbim de mobilitatea socială ce se manifestă sub forma emigrării) cât şi la nivel internaţional, interesul nostru vizând, cu precădere arealul paneuropean, deschidem retorica lucrării de faţă sub semnul unei incertitudini din ce în ce mai prezente în studiul empiric al mobilităţii sociale. Incertitudinea la care facem referire nu este legată de acurateţea definirii conceptului de mobilitate socială, nu face referire la încărcătura semantică a acestei noţiuni şi nici la aparatul metodologic la care recurgem pentru a dezbate acest subiect, incertitudinea pe care o supunem atenţiei dumneavoastră se leagă de probele privind o concluzie sau alta, concluzii la care ajungem prin analiza bazelor de date pe care le avem la dispoziţie cu privire la acest fenomen social.

Facultate 10 67 4
Procedee tehnico - tactice in domeniul cercetarii traficului de stupefiante

Încă din antichitate oamenii au cunoscut acţiunea binefacatoare sau toxică a anumitor plante sau a produşilor izolaţi din ele. Din acest motiv se poate afirma că abuzul întrebuinţării stupefiantelor dăinuie de foarte multă vreme. Naturalistul grec Teofrast, elevul lui Aristotel, în secolul 3 î.ch. în scrierile sale, vorbeşte despre opiu, pe care îl denumea "meconium", denumire ce se mai păstrează şi astăzi

Facultate 10 147 14